Hoppa till huvudinnehåll
Personer sitter runt ett bord. Närmast bild sitter två personer i Läkare Utan Gränser t-shirt.
Publicerad 21 mars 2023

Tillgången till tbc-tester måste öka drastiskt

Foto: Ria Kristina Torrente
Tbc-testning vid en av Läkare Utan Gränsers mobila kliniker i Filippinerna, ett av världens mest tuberkulosdrabbade länder.

Läkare Utan Gränser uppmanar regeringar, biståndsgivare och läkemedelsföretag att öka tillgången till kortare och mer effektiva behandlingskombinationer mot läkemedelsresistent tuberkulos. Även tillgången till diagnostiska tester för att upptäcka resistens måste öka omgående.

Uppmaningen görs tillsammans med världshälsoorganisationen WHO och andra aktörer inför Världstuberkulosdagen som infaller nu på fredag 24 mars. Vi kräver också att det amerikanska diagnostikföretaget Cepheid ska sänka priset på det diagnostiska testet GeneXpert för att läkemedelsresistent tuberkulos ska kunna upptäckas så tidigt som möjligt så att patienterna kan få tillgång till de nya, kortare och mer effektiva behandlingarna.

Ny studie förkortar behandlingstiden

WHO utfärdade nya riktlinjer för behandling av resistent tbc i december 2022. Länder rekommenderas numera att använda en säkrare och kortare tablettkombination, både när det handlar om lindrigare och svårare former av resistens. De nya WHO-riktlinjerna baseras delvis på resultaten från vår studie TB-PRACTECAL, en randomiserad, kontrollerad klinisk studie som genomförts i ett flertal länder.

Studien visade att den sex månader långa behandlingskombinationen BPaLM* är säkrare och effektivare för att behandla läkemedelsresistent tuberkulos än de kombinationerna som ofta används men som är längre, ger svåra biverkningar och endast botar 60 procent av patienterna med resistent tbc.

– För mig har allt under de senaste två åren kretsat kring tuberkulos, säger Maria**, som genomgick två år av den äldre behandlingen utan att bli botad, men fick senare tillgång till BPaLM-behandlingen i Belarus.

– Det var omöjligt att leva på det sättet. Människor som står på den gamla behandlingen kan inte göra någonting eftersom de mår så dåligt under tiden. Om jag bara hade påbörjat den nya behandlingen direkt hade mitt liv varit annorlunda.

Priserna måste sänkas

Den bristande tillgången på diagnostiska tester är ett av de största hindren för att utvidga tillgången till nya tbc-behandlingar. För närvarande är testet GeneXpert, som tillverkas av det amerikanska företaget Cepheid, det mest utbredda snabbtestet för att upptäcka resistens mot förstahandsläkemedlet rifampicin.

Cepheid har sedan tio år tillbaka satt priset till 9,98 amerikanska dollar per test, trots stora försäljningsvolymer i länder som är hårt drabbade av tbc. Våra analyser har dessutom visat att det kostar Cepheid mindre än 5 dollar att producera ett test.

– Det är avgörande att tillgången till tester för att diagnostisera tuberkulos och resistens mot de läkemedel som används ökar, så att vi kan identifiera fler patienter och införa de kortare och säkrare läkemedelskombinationerna, säger Stijn Deborggraeve, diagnostisk rådgivare för vår Accesskampanj.

– Vi uppmanar ännu en gång Cepheid att sänka priset på testerna till högst 5 dollar styck, så att fler personer med läkemedelsresistent tuberkulos kan få sin diagnos i tid och få tillgång till livräddande behandling.

Fler länder måste få tillgång

Läkemedelspriserna måste också sänkas ytterligare. Om fler länder inför de nya behandlingskombinationerna kan detta öka efterfrågan och på så vis driva ned priset. Det behövs även fler tillverkare som producerar generiska versioner av läkemedlen bedakilin och pretomanid till överkomliga priser.

Det lägsta priset för ny tbc-behandling är fortfarande 570 amerikanska dollar, och vi har krävt att priset för en komplett tuberkulosbehandling, inklusive BPaLM-kombinationen, inte ska vara högre än 500 dollar. Fem länder där vi arbetar har hittills börjat införa de kortare behandlingarna: Belarus, Uzbekistan, Tadzjikistan, Sierra Leone och Pakistan. Ytterligare prissänkningar kommer att bana väg för att införa behandlingen i många fler länder.

– I ett land som Afghanistan, där människor kämpar för att ha råd med grundläggande livsmedel, resekostnader och sjukhusavgifter, skulle det vara en välsignelse att kunna behandla människor med läkemedelsresistent tbc på sex månader i stället för upp till två år med de äldre behandlingarna, säger Geke Huisman, medicinsk koordinator för våra insatser i Afghanistan.

– Tillgång till diagnostiska tester till överkomliga priser är fortfarande en stor utmaning i Afghanistan och andra länder i denna region på grund av de höga priserna. Regeringar, biståndsgivare och läkemedelsföretag måste agera nu för att säkerställa en överkomlig tillgång till dessa kritiska tester och behandlingar mot tuberkulos, så att fler liv kan räddas.

* Den sex månader långa BPaLM-behandlingen består av läkemedlen bedaquilin (B), pretomanid (Pa), linezolid (L) och moxifloxacin (M).

** Fullständigt namn delas inte för att bevara anonymitet.

Två sjukhusklädda män bär in en person liggandes på en bår in i en ambulans

Jemen. Syrien. Haiti.

Vi är på plats i över 70 länder och varje år bistår vi miljontals människor med sjukvård och humanitär hjälp. Prenumerera på vårt nyhetsbrev för de senaste uppdateringarna.
Prenumerera