Hoppa till huvudinnehåll
Ett nyfött barn i en filt får vård av en sjuksköterska.
Publicerad 12 februari 2024

Gaza: gravid och i behov av sjukvård

Foto: Mariam Abu Dagga
Ett nyfött barn tas omhand av Läkare Utan Gränsers vårdpersonal på Emirati sjukhuset i Rafah, Gaza.

Situationen i Gaza är katastrofal och sjukhusen är överbelastade. Det är en konstant tillströmning av patienter till alla sjukhus på Gazaremsan. Den försämrade bristen på förlossningsvård utsätter gravida kvinnor och deras barn för allvarliga hälsorisker.

När Mahas* värkar satte i gång åkte hon till sjukhuset. Väl där fick hon vända om, för alla förlossningssalar var fulla. I stället fick hon återvända till det provisoriska tältet, i ett av många läger för internflyktingar i Rafah. Innan kriget bröt ut var Rafah, i södra Gaza, hem till 300 000 palestinier. I dag befinner sig 1,5 miljoner människor i området, då Gazabor har flytt undan bombningar och evakueringsorder från de norra och mellersta delarna av enklaven. Maha återvände aldrig till sjukhuset utan födde sin avlidne son på en offentlig toalett.

Enorma behov och brist på humanitär hjälp

Kriget i Gaza, som kännetecknats av brist på humanitär hjälp och attacker mot sjukvårdsinrättningar, har begränsat tillgången till mödravård och utsatt både mammor och deras barn för allvarliga, till och med livshotande, hälsorisker. I Rafah-området är mödravårdscentralen på Emirati sjukhuset den huvudsakliga sjukvårdsinrättningen som ger vård till gravida kvinnor.  

Behoven är enorma. Enligt världshälsoorganisationen WHO är uppskattningsvis 50 000 kvinnor gravida och enligt UNICEF har uppskattningsvis 20 000 barn fötts sedan början av kriget.

Med brist på kapacitet, och ett överväldigande behov av vård, kan Emirati sjukhuset nu endast ta omhand de mest akuta fallen. Läkare Utan Gränsers team är djupt oroade över bristen på förlossningsvård i Gaza, som orsakats av bombningarna, brist på humanitär hjälp och attacker mot sjukvårdsinrättningar.  

”Med så många människor på flykt, är situation i Gaza fruktansvärd,” säger Läkare Utan Gränsers akutsamordnare i Gaza, Pascale Coissard. ”Alla platser är överfyllda med människor som bor i tält, skolor, och sjukhus. Emirati sjukhuset hanterar nu tre gånger mer födslar än innan kriget.”

Mödravård kraftigt begränsad

Den humanitära krisen som utspelar sig i Gaza har resulterat i att gravida kvinnor gått utan medicinska kontroller i månader. Lokala vårdcentraler går i stort sätt inte att nå och födande kvinnor inte kan ta sig till sjukhus på grund av brist på bränsle och kapacitet på de få kvarvarande sjukhusen. Kvinnor som flytt föder i provisoriska plasttält och offentliga byggnader. De som lyckas ta sig till ett sjukhus för att föda måste ofta återvända till sina tält bara timmar efter att ha genomgått kejsarsnitt. 

För att minska risken för sjukdom och dödlighet bland mödrar och nyfödda stöttar Läkare Utan Gränser Emirati sjukhuset. Tolv sängplatser har lagts till på mödravårdsavdelningen, som nu har en kapacitet på 20 sängplatser, för att ge möjligheten till fler patienter att få ordentlig övervakning efter förlossningen.  

”Sjukvårdssystemet är överbelastat, och mödrar är tvungna att skrivas ut endast timmar efter förlossningen,” förklarar Läkare Utan Gränsers chefsbarnmorska Rita Botelho da Costa. ”De första 24 timmarna efter förlossningen är de mest riskabla för komplikationer, och för människor som lever under svåra förhållanden, är det viktigt att stanna på sjukhuset så länge som möjligt.”

En kvinnlig barnmorska håller ett nyfött barn i en filt.
Foto: Mariam Abu Dagga
Läkare Utan Gränsers chefsbarnmorska Rita Botelho da Costa håller ett nyfött barn på mödravårdsavdelningen på Emirati sjukhuset.

Med så begränsad tillgång till mödravård har många kvinnor inte kunnat göra någon kontroll sedan början av kriget, och har inte kunnat undersöka sitt barns hälsa.  

Rana Abu Hameida kom till förlossningsavdelningen på Emirati sjukhuset sex månader in i graviditeten, på grund av graviditetsrelaterade problem. Rana hade då inte genomgått någon graviditetskontroll sedan kriget började. ”Efter att jag tvingats fly blev det svårt att få färdmedel och att hitta sjukvård,” säger hon. Rana flydde från Beit Lahya, i norra Gaza, och som Maha bor hon nu också i ett tält. ”Det är svårt att hitta en plats för att få behandling, eller att organisera mitt liv så att jag kan återuppta regelbundna kontroller. Jag bor i ett tält – livet är svårt, särskilt när det kommer till att hitta mat eller vatten, och att sova utan en riktig säng.”

Vapenvila avgörande för mödrar och barns överlevnad

När gravida kvinnor inte får tillgång till vård, tillräckligt med mat eller adekvat boende, ökar risken för hälsoproblem och infektioner, både för dem och deras barn. Barn till undernärda gravida och ammande kvinnor löper omedelbar risk för hälsoproblem, samt potentiellt långvariga hämningar i utvecklingen.  

Över en tredjedel av patienterna som sökte mödravård uppvisade anemi, ett tillstånd som ofta förknippas med järnbrist, som är kritiskt för gravida kvinnor då de ofta behöver järntillskott. Utöver det hade nästan hälften av dessa kvinnor infektioner kopplade till gravditeten, som till exempel urinvägsinfektion.

På Emerati sjukhuset i Rafah ger våra team sjukvård och psykologiskt stöd efter förlossningen. Under första veckan som Läkare Utan Gränser arbetade på sjukhuset togs över 170 patienter emot.  

På Shaboura kliniken ges gravida kvinnor mödravård, inklusive screening för undernäring och behandling om det behövs.  

Under första veckan i januari gav Läkare Utan Gränsers gynekologer och förlossningsläkare mödravård till över 200 patienter på Shaboura kliniken.  

Utan tillräcklig införsel av humanitär hjälp till Gaza, och skydd för de få sjukvårdsinrättningar som finns kvar, kommer dock tillhandahållandet av vård fortsätta vara en droppe i havet.  

Läkare Utan Gränser fortsätter att uppmana till en omedelbar och villkorslös vapenvila, och skydd av sjukvårdsinrättningar för att värna liv. Vi betonar också nödvändigheten att skyndsamt återställa införsel av humanitär hjälp till Gaza och återupprätta sjukvårdssystemet, som är avgörande för mödrar och barns överlevnad i Gaza.

 

*Maha heter egentligen något annat.