Hoppa till huvudinnehåll
Publicerad 22 november 2023

Gaza – Läkare Utan Gränser attackeras

Efter flera veckor av krig i Gaza fortsätter attacker mot civila och medicinsk personal. Den senaste veckan har flera attacker skett mot Läkare Utan Gränsers personal. 

Igår, 21 november, dödades två av  våra läkare i en attack mot Awda-sjukhuset, ett av de sista fungerande sjukhusen i norra Gaza. Läkarna Mahmoud Abu Nujaila och Ahmad Al Sahar befann sig på sjukhuset när tredje och fjärde våningen träffades. Annan medicinsk personal, inklusive personal från Läkare Utan Gränser, skadades allvarligt.

Läkare Utan Gränser har regelbundet delat information om Awda-sjukhuset och om vår personals närvaro till de stridande parterna. GPS-koordinater delades också med israeliska myndigheter så sent som den 20 november.
Vi fördömer denna attack i de starkaste ordalag och uppmanar än en gång till respekt och skydd för sjukvårdsinrättningar, personal och patienter.

Den 21 november uppskattades mer än 200 patienter befinna sig på al-Awda-sjukhuset. Det är nu omöjligt att ge dem den vård de akut behöver. Dessa patienter måste snabbt och säkert evakueras till andra sjukhus som fortfarande fungerar. Vården på samtliga sjukhus  i Gaza påverkas dock av bristen på materiel, extremt hög arbetsbelastning och återkommande attacker.

Detta är ännu en incident som vår personal har utsatts för under de senaste dagarna. Detta samtidigt som de gör sitt bästa för att vårda patienter under mycket svåra omständigheter. Att läkare dödas bredvid sjukhussängar är mer än tragiskt, och detta måste upphöra nu.

Tidigare attacker mot Läkare Utan Gränser

Lördagen den 18 november försökte vi evakuera en del av vår palestinska personal och deras familjer som befann sig i närheten av Shifa-sjukhuset. Konvojen bestod av 137 personer, varav 67 var barn. Under evakueringen blev bilarna attackerade vilket ledde till att en anhörig till en av våra kollegor dödades och ytterligare en person skadades.

I över en veckas tid hade de varit instängda i våra lokaler vid Shifa-sjukhuset i norra Gaza. Bilarna i konvojen var tydligt märkta med vår logotyp och båda parterna i konflikten hade blivit informerade och godkänt evakueringen till södra Gaza.

Måndagen den 20 november attackerades vår brännskadeklinik, även den tydligt identifierad. 20 personer, personal och deras anhöriga, befann sig i byggnaden när den attackerades. Bilarna som användes under evakueringsförsöket den 18 november brändes upp - deras enda transportmedel därifrån.

Två veckor tidigare, den 6 november, dödades Mohammed al-Ahel, som arbetade som laboratorietekniker med Läkare Utan Gränser. Mohammed dog hemma tillsammans med flera familjemedlemmar i samband med att flyktinglägret al-Shate bombades. 

Attacker mot civila och sjukvårdsinrättningar måste sluta

Attacker mot sjukvårdsinrättningar är en allvarlig kränkning av internationell humanitär rätt, och detta har blivit systematiskt under de senaste veckorna. Vi upprepar vårt krav på ett omedelbart eldupphör i Gaza, nu mer än någonsin, att belägringen hävs och att sjukvårdsinrättningar och medicinsk personal skyddas.
För närvarande vet vi inte vem som ligger bakom attackerna. För att ta reda på det behövs en oberoende utredning.