Hoppa till huvudinnehåll

Glöm inte kvinnor i låginkomstländer i kampen mot livmoderhalscancer

Publicerad 1 april 2020
Ett HPV Vaccin
Foto: Nadia Marini / Läkare Utan Gränser
En dos HPV-vaccin

Medan sjukdomen tack vare vaccin och screening håller på att besegras i västvärlden är det allt fler kvinnor i Afrika som dör av den. 

Av Katrin Kisswani, ordförande för svenska Läkare utan gränser.

Fler kvinnor i världen dör av livmoderhalscancer än av komplikationer vid graviditet och förlossning. Men dödsfallen är ojämnt fördelade – medan sjukdomen tack vare vaccin och screening håller på att besegras i västvärlden är det allt fler kvinnor i Afrika som dör av den. För oss är det oacceptabelt att chansen att överleva ska bero på var man bor.

Antalet kvinnor som får livmoderhalscancer har de senaste decennierna sjunkit drastiskt i västvärlden. I Sverige rör det sig numera om drygt 500 kvinnor om året. Varje enskilt fall är naturligtvis en tragedi. Men tack vare omfattande screening och cellprovtagning upptäcks de flesta tidigt och prognosen är god.

I andra delar av världen ser det inte lika ljust ut. År 2018 skördade livmoderhalscancer 311 000 kvinnors liv globalt – en siffra som dessutom är på väg uppåt. Den absoluta majoriteten av dödsfallen, drygt 85 procent, inträffade i låg- och medelinkomstländer. Det vill säga länder där sjukvårdssystemet är svagt och där det råder brist på preventiva åtgärder som cellprovtagning och vaccin mot den absolut vanligaste orsaken till livmoderhalscancer, humant papillomvirus, HPV.

I många afrikanska länder är livmoderhalscancer numera den dödligaste cancerformen bland kvinnor. I vårt arbete i Malawi, Zimbabwe och Mali, som hör till de värst drabbade länderna, möter vi ofta de här kvinnorna. De flesta är i medelåldern och kommer till våra kliniker för att de har smärtor eller problem med flytningar. Många lever med hiv, vilket gör HPV-infektionen betydligt mer aggressiv och cancerförloppet snabbare.

Gemensamt för nästan alla är att de aldrig blivit undersökta tidigare och att det är först nu, när smärtan blivit outhärdlig och de inte längre klarar av att jobba, som de vänder sig till sjukvården. Ibland kan vi hjälpa dem genom ett enkelt kirurgiskt ingrepp eller genom att remittera dem vidare till specialistvård ifall sådan finns tillgänglig. Andra gånger är det redan för sent, och det enda vi då kan bistå med är palliativ vård.

Att hundratusentals kvinnor varje år dör av livmoderhalscancer är emellertid inte en naturlag. De flesta skulle kunna räddas – om de fick tillgång till samma effektiva metoder som är standard i västvärlden. Men för att utvecklingen ska vända krävs följande:

 

  • Ökad tillgång till HPV-vaccin för flickor i de värst drabbade länderna. I dagsläget finns en global brist på vaccin och eftersom läkemedelsbolagen prioriterar marknader i Europa och Nordamerika är bristen särskilt påtaglig i låginkomstländer.
  • Fler kvinnor måste nås av screening och vid mer omfattande cellförändringar erbjudas kirurgi. För att det ska vara möjligt krävs att screening integreras i den vanliga vården, framför allt på vårdcentraler på landsbygden. I låginkomstländer är det ofta den enda vårdinrättning som kvinnorna söker upp, eftersom de varken har tid eller råd att ta sig till närmaste sjukhus. Under 2018 screenade vi fler än 20 000 kvinnor i sex länder.
  • För de kvinnor som utvecklar livmoderhals-cancer krävs tillgång till kirurgi, cellgifts- och strålbehandling. I många av de länder där vi arbetar finns endast ett fåtal sjukhus som har den kapaciteten och ibland måste kvinnan betala för operationen, vilket ofta är omöjligt. I december 2019 öppnade vi en kirurgisk enhet i Blantyre i Malawi.
  • I de fall cancern inte går att behandla måste tillgången till palliativ vård öka. I Malis huvudstad Bamako stödjer vi ett sjukhus som bland annat erbjuder palliativ vård. Men många patienter är för sjuka eller för fattiga för att kunna ta sig till kliniken. Två gånger i veckan gör våra team därför hembesök och ger psykosocialt stöd och smärtlindring.

 

Inom Läkare utan gränser ser vi tydligt vilket lidande den här sjukdomen utgör för kvinnor i låginkomstländer. Och lidandet stannar inte bara vid den enskilda kvinnan – hela familjen drabbas, inte minst barnen som riskerar att förlora den förälder som får hela familjen att gå runt.

Vi uppmanar nu världssamfundet, biståndsgivare och läkemedelsbolag att satsa mer resurser för att stävja ökningen av denna potentiellt dödliga kvinnosjukdom. Alla människor har rätt till livräddande vård, och för oss inom Läkare utan gränser är det oacceptabelt att chansen för kvinnor att överleva livmoderhalscancer så entydigt hänger ihop med var de bor.

Artikeln publicerades i Dagens Medicin den 1 april 2020