Hoppa till huvudinnehåll
Framför några ruiner står en kvinna med ryggen mot kameran.
Publicerad 3 april 2023

Palestina: "Hans barn var så rädda att de sover i en grotta"

Foto: Juan Carlos Tomasi/Läkare Utan Gränser
Safa är en av de boende i Al- Markez i Masafer Yatta som var på plats när rivningarna inleddes.

Palestinierna på södra Västbanken får inte röra sig fritt och lever i ständig rädsla för att vräkas från sina hem. I en ny rapport belyser Läkare Utan Gränser hur de massiva påtryckningarna som israeliska myndigheter utövar för att de boende ska lämna området påverkar invånarnas fysiska och psykiska hälsa.

Rapporten "The Unbearable Life: The health impacts of the Israeli measures to forcibly
evict the residents of Masafer Yatta
" belyser ågärderna från israeliska myndigheter som har intensifierats sedan maj förra året, efter en dom från den israeliska Högsta domstolen som tog bort alla rättsliga hinder för att tvångsförflytta palestinier från byarna i området Masafer Yatta för att ge plats åt en militär zon.

Det finns nu ett stort tryck från myndigheternaatt de boende ska lämna området. Men det är inte bara vräkning som hotar invånarna, de lever dessutom under ett konstant hot om att utsättas för våld.

– Soldater går in i byar på natten, de utfärdar utegångsförbud och andra rörelserestriktioner, genomför militärövningar nära bostadsområden, konfiskerar fordon och river bostadshus, säger David Cantero Pérez, ansvarig för Läkare Utan Gränsers insats i Palestina. De gör livet outhärdligt för invånarna.

Frida Lagerholm, som till vardags arbetar som kommunikationsansvarig på Läkare Utan Gränsers svenska kontor, är nyss hemkommen från Palestina. Hon menar att läget är akut.

– Tvångsförflyttningar har redan påbörjats och när vi körde längs vägen såg vi flera nya bosättningar, allt fler checkpoints och palestinska byar som riskerar att försvinna. Vart alla ska ta vägen finns det ingen plan för. Den nya högerextrema regeringen har redan skridit till verket med sina politiska planer.

– Våldsspiralen var påtaglig och det kändes som om det kokade på hela Västbanken, fortsätter Frida Lagerholm. Varje dag inträffade nya våldsamheter och attacker. I Masafer Yatta mötte vi befolkningen i en by som vittnar om hur det är att leva under konstant terror eftersom planen är att jämna hela byn med marken och istället inrätta en militär zon. Jag träffade bland annat en pappa som berättade att hans barn var så rädda att de varje natt sover i en grotta för att deras hus hotas att rivas.

Ambulanser försenas

Läkare Utan Gränsers rapport visar att patienter rutinmässigt nekas tillträde till byar där organisationen tillhandahåller sjukvård om deras identitetskort visar att de kommer från en annan by. I andra fall har ambulanser som försöker nå Masafer Yatta försenats eller till och med blockerats. Dessutom har invånare som försöker ta sig till sjukhus stoppats vid vägtullar och blivit försenade.

Tvångsåtgärderna gör att invånarna lever i ständig rädsla. En förälder berättade att deras barn hade väckts på natten av att en beväpnad soldat kommit in i deras sovrum tillsammans med en hund. Andra föräldrar beskriver känslor av förtvivlan och maktlöshet när deras barn kommit hem från skolan och upptäckt att familjens hus rivits.

”Detta onödiga lidande måste upphöra”

Att leva under sådana förhållanden påverkar människors psykiska hälsa. Läkare Utan Gränser mobila team har tillhandahållit sjukvård till invånare i Masafer Yatta sedan 2021. Vår rapport visar på en kraftigt ökad efterfrågan på psykologiskt stöd bland de boende som fått sina hem rivna. Under förra året uppvisade mer än hälften av patienterna som hade upplevt något liknande psykosomatiska symptom, en fjärdedel visade posttraumatiska symptom och två tredjedelar beskrev att de hade depressiva symptom.

– Under det senaste året har vi sett hur situationen har påverkat den fysiska och psykiska hälsan hos människorna i Masafer Yatta, säger David Cantero Pérez. I egenskap av medicinsk humanitär organisation fördömer vi den israeliska politiken. Vi uppmanar israeliska myndigheter att omedelbart upphöra med planerna på vräkning och med åtgärder som begränsar tillgången till grundläggande tjänster och sjukvård för palestinier i Masafer Yatta. Detta onödiga lidande måste få ett slut.

Läkare Utan Gränser uppmanar också det internationella samfundet att vidta brådskande och nödvändiga åtgärder för att skydda befolkningen i Masafer Yatta och se till att deras mänskliga rättigheter upprätthålls.

Två sjukhusklädda män bär in en person liggandes på en bår in i en ambulans

Palestina. Syrien. Haiti.

Vi är på plats i över 70 länder och bistår årligen miljontals människor med sjukvård och humanitär hjälp. Prenumerera på vårt nyhetsbrev för de senaste uppdateringarna.
Prenumerera