Hoppa till huvudinnehåll

Idai: Insatsen i Moçambique växer

Publicerad 27 mars 2019
Foto: Pablo Garrigos / Läkare Utan Gränser
Ett barn med misstänkt lunginflammation evakueras från slummen i Beira till en vårdcentral.

Över en halv miljon personer kämpar för att återuppbygga sina liv i de översvämmade delarna av Moçambique. Många är i akut behov av hjälp för att överleva och den humanitära insatsen kommer bli enorm. Läkare Utan Gränsers akutteam har börjat erbjuda medicinsk hjälp och ökar nu oupphörligen insatserna.

I början av mars svepte ett kraftigt regnoväder över Malawi innan det rörde sig ut över havet utanför Moçambique, för att där trappas upp till en cyklon. Sent på natten den 14 mars vände den tillbaka in mot land för att skapa förstörelse och kaos i hamnstaden Beira, med en halv miljon invånare, och de omgivande distrikten. Hundratusentals personers liv har nu vänts upp och ned eller förstörts.

Enligt regeringen har minst 447 personer omkommit hittills till följd av starka vindar och högt vatten, och tusentals hem, skolor, vårdcentraler och sjukhus i regionen har förstörts. Många familjer står nu utan boende och de flesta delarna av det drabbade området har knapp tillgång till rent vatten och elektricitet.

Vår fältarbetare Jack Herheim är en av de som arbetar i Beira, Moçambique, efter cyklonen Idais framfart.
Vill du stötta vårt arbete vid katastrofer som denna? Swisha 900 60 32, märk din gåva ”AKUT”.

Så snart Beiras flygplats öppnades på nytt skickade Läkare Utan Gränser ett litet team från Maputo för att se till att personalen i vårt pågående hivprojekt i Beira mådde bra, samt för att bedöma behoven för en storskalig akutinsats i Beira med omgivningar. Teamet har nu växt till att omfatta över 60 internationellt anställda som arbetar tillsammans med lokalt anställda kollegor, och rekryteringen av lokal förstärkning pågår ständigt.

– Cyklonen har skapat förödelse. Tusentals hus har förstörts. Det har gjort människor här väldigt sårbara, säger Gert Verdonck, Läkare Utan Gränsers akutkoordinator i Beira. Försörjningskedjan har brutits, vilket skapat brist på mat, rent vatten och sjukvård. De här extrema skadorna kommer förmodligen leda till en dramatisk ökning av vattenburna sjukdomar, hudinfektioner, luftvägsinfektioner och malaria under de kommande dagarna och veckorna. Dessutom har den vanliga hälso- och sjukvårdens arbete avbrutits, vilket gör att till exempel hivbehandling och mödravård inte finns tillgängligt.

Farlig brist på rent vatten

Idag arbetar våra team tillsammans med de lokala hälso- och sjukvårdsmyndigheterna på tre vårdcentraler för att ta hand om patienter med misstänkt kolera och reparera skadorna stormen orsakat i staden. Med mer personal och material som landar i Beira kommer stödet utökas till att omfatta åtminstone ytterligare en vårdcentral i staden, för att säkerställa att patienter med kolera får livräddande vätskeersättnig.

 – Cyklonen förstörde delar av stadens system för vattenförsörjning, vilket gjort att många inte har tillgång till rent vatten. Det gör att de inte har något annat val än att dricka vatten från förorenade källor. Vissa personer dricker till och med det stillastående vattnet längs med vägarna. Det leder såklart till en ökning av patienter som lider av diarrésjukdomar. De vårdcentraler där vi jobbar har haft hundratals patienter med akut vattnig diarré de senaste dagarna, säger Verdonck.

Läkare Utan Gränser driver också mobila kliniker som erbjuder primärvård till de allra mest utsatta samhällena. Teamen består av bland annat läkare, sjuksköterskor, hälsoinformatörer och rådgivare. De besöker fattiga delar av Beira och några av de 37 uppsamlingsplatserna där de som räddats från översvämmade delar av Beira eller vars hus blivit förstörda har sökt skydd.

– Tack vare vår långa erfarenhet av att tillsammans med hälso- och sjukvårdsmyndigheter behandla hiv i Moçambique har vi starka band till landet. Därför har vi möjlighet att agera snabbt, menar Verdonck. Eftersom många av våra patienter och deras familjer förlorat allt arbetar våra mobila team inte bara med att erbjuda primärvård utan även med att visa sig och vara där för en befolkning i desperat behov av stöd.

Hittills har de mobila teamen huvudsakligen behandlat diarré, luftvägsinfektioner, hud- och sårinfektioner, liksom skador som människor fått när de försökt återuppbygga sina hem. De patienter som är i behov av mer omfattande vård får skjuts till sjukhus eller närliggande vårdcentraler.

Staden Buzi i Moçambique är till stora delar översvämmad. Foto: Pablo Garrigos

Stor insats som kommer växa

Utöver den första omgången med material från Maputo har vi hittills skickat fyra chartrade plan med material och utrustning från Belgien till Beira. Minst tre ytterligare planeras lyfta den här veckan från Belgien, Dubai och Frankrike, och den stora mobiliseringen av material och utrustning kommer fortsätta under de kommande veckorna.

Givet resultaten av flera hälsobedömningar under de senaste dagarna, genom vilka Läkare Utan Gränser också bedömt hur vatten- och sanitetssituationen ser ut, kommer den geografiska omfattningen på insatsen snart även omfatta de mest drabbade delarna inåt landet och söder om Beira, i provinserna Manica och Sofala, liksom till de hårt ansatta städerna Buzi och Dondo.