Hoppa till huvudinnehåll

Idlib: Vi fortsätter bistå med förnödenheter och anpassar projekt

Publicerad 3 april 2020
En man håller en termometer mot pannan på en kvinna
Foto: Omar Haj Kadour / Läkare Utan Gränser
En läkare tar temperaturen på en patient i nordvästra Syrien där vi nu har satt upp extra vårdtält för att identifiera personer sjuka i covid-19.

Deir Hassan-lägret i Idlibprovinsen är ett av många läger i nordvästra Syrien dit hundratusentals människor flytt undan striderna ledda av den rysslandsstödda syriska regeringen. I lägret befinner sig mer än 164 000 personer i bosättningar utspridda över ett bergigt område, och bristen på de mest basala förnödenheterna är tydlig. Nu hotas dessutom lägret av risken för en potentiell spridning av det nya coronaviruset.

Efter att ha utvärderat behoven i lägret började våra team den 16 mars att distribuera förnödenheter, däribland tält, mattor, filtar, matlagningsutrustning samt hygienartiklar till 180 familjer i bosättningarna Latamneh och Al Habeet.

– Vi såg att människor levde under bar himmel, vi såg också att det kunde vara två eller tre familjer som delade på ett tält. Det finns för få tält för att de människor som anländer till lägret ska få plats, berättar Ahmed, projektledare på Läkare Utan Gränser. 

Dagen därpå försåg vi ytterligare 115 familjer med samma förnödenheter som innan, denna gång i bosättningen Abo Obeidah som även den ligger i Deir Hassan. 

– Tack vare Läkare Utan Gränser fick vi ett tält. Lägret sattes upp för åtta månader sedan, men det saknas fortfarande latriner, avlopp och ordentliga vägar, förklarar Mana Shamma en mamma som flytt till Latamneh. 

Deir Hassan-lägret saknar sanitär kapacitet för så många människor, vilket leder till en ökad risk för vattenburna sjukdomar. Hittills har övre luftvägsinfektioner varit den vanligaste orsaken till att personer sökt vård på våra mobila mottagningar i lägret.

"Sjukvård är såklart viktigt, men det är inte det enda behovet i Idlib. Människor behöver fortfarande mat och vatten, de behöver tak över huvudet och sanitet. I en pandemi är alla dessa saker väsentliga."
- Christian Reynders, projektkoordinator

Just nu drabbas världen hårt av covid-19, detta gäller även för Syrien. Den syriska regeringen rapporterade det första fallet av covid-19 den 23 mars. Trots att inga fall har bekräftats i Idlibprovinsen, som är rebellernas sista tillhåll, sprider sig sjukdomen genom regionen. Lägren är extra utsatta, där människor bor i stora, överfulla, bosättningar med begränsad tillgång till sanitära anläggningar.  

Vi har tillfälligt pausat arbetet på de mobila mottagningarna i lägret för att utbilda personalen i förebyggande åtgärder och därmed motverka spridning av sjukdomen. Under de kommande dagarna kommer personal från Läkare Utan Gränser att hålla hälsoutbildningar för familjer som sökt sig till lägret samt distribuera informationsblad och hygienartiklar.

Vår personal ställer nu om fokus mot att hantera spridningen av covid-19, framförallt genom att undersöka och skilja personer med symptom på covid-19 från andra vårdsökande. 

Dessutom organiserar vi distribution av förnödenheter i Afrin, som också ligger i de norra delarna av Syrien. Området, som kontrolleras av den turkiska militären, har även det blivit en tillflyktsort för många familjer som flytt striderna. På grund av den stora mängden internflyktingarna etablerades flyktinglägret Bul Bul, anpassat för 400 familjer. Vi förser även det här lägret med förnödenheter som tält, filtar, matlagningsutrustning samt hygienartiklar.

Vi har tillsammans med en lokal organisation även startat mobila mottagningar i Bul Bul, men även dessa är pausade på grund av utbildningar för personalen. 

Trots att de medicinska och humanitära behoven är fortsatt enorma för internflyktingarna är våra insatser begränsade. Vår möjlighet att trappa upp verksamheten styrs av tillgången på materiel, men även möjligheten att låta internationell personal arbeta i området för att stödja den lokala personalen.

Vi har i dagsläget ingen närvaro i Turkiet, något som försvårar möjligheterna att transportera såväl materiel som personal till norra Syrien. Vi uppmanar alla relevanta turkiska myndigheter att möjliggöra transporter till och från nordvästra Syrien.

En pojke i ett flytingläger i nordvästra Syrien
Foto: Läkare Utan Gränser

I nordvästra Syrien arbetar vi med mödravård, allmänvård samt behandling av icke smittsamma sjukdomar i mobila kliniker. Vi delar också ut förnödenheter samt bistår med resurser vid vaccinationsprogram. 

I nordvästra Syrien driver vi även en klinik för patienter med brännskador där vi bland annat genomför hudtransplantationer, lägger om förband samt bistår med psykosocialt stöd. Vi fungerar som ett stöd för såväl primärvården som specialistvården i mottagningar i Idlib och Aleppo. Som respons på covid-19 arbetar nu personalen med att implementera smittskyddsåtgärder på mottagningarna, men arbetar även med stötta vid triage och undersökningar.

Vårt medicinska projekt i Raqqa, Haskeh och Aleppo i nordvästra Syrien fortsätter. Organisationen driver projekt I al-Raqqa, Kobane/Ain al-Arab, al-Hol-lägret, Washokani-lägret och Tal Kochar/Yaroubiyah samt stöttar lokala sjukvårdsmyndigheter i arbetet med covid-19. 

För att säkra vårt oberoende tar vi inte emot statlig finansiering för våra insatser i Syrien. 

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare