Hoppa till huvudinnehåll

Lesbos: Svårt sjuka barn i Morialägret nekas vård

Publicerad 23 januari 2020
En flicka med sin mamma
Foto: Anna Pantelia / Läkare Utan Gränser
Shamseyehs dotter Zahra har autism. De kommer från Afghanistan men bor nu på ett litet utrymme i Morialägret.

I Morialägret på ön Lesbos finns minst 140 svårt sjuka barn som nekas nödvändig vård av de grekiska myndigheterna. Vi uppmanar den grekiska regeringen att omedelbart evakuera barnen till fastlandet eller till andra EU-länder så att de kan få den vård de behöver.

– Vi ser många barn med diabetes, astma och hjärtproblem som tvingas bo i tält, under usla och ohygieniska förhållanden och utan tillgång till den specialiserade vård och de mediciner som de behöver, säger Hilde Vochten, vår medicinska koordinator i Grekland.

– Vi har fört diskussioner med de grekiska myndigheterna om behovet av att föra barnen till fastlandet där de kan få den vård de behöver, fortsätter hon. Men trots att några av dem har undersökts har ingen evakuerats ännu. Regeringens generella ovilja att hitta en snabb och fungerande lösning för de här barnen, däribland några spädbarn, är skandalös. Det förvärrar deras hälsa och kan ge livslånga konsekvenser – och i värsta fall leda till döden.

Kräver specialiserad behandling

I juli 2019 upphävde de grekiska myndigheterna tillgången till offentlig vård för asylsökande och personer som saknar uppehållstillstånd i landet. Beslutet ledde till att fler än 55 000 personer plötsligt stod utan möjlighet att få sjukvård.

Sedan mars 2019 har personalen på vår pediatriska klinik utanför Morialägret mött fler än 270 barn som lider av kroniska och komplexa sjukdomar, som hjärtsjukdomar, epilepsi och diabetes. Dessa tillstånd kräver specialiserad behandling, något som vår klinik inte har möjlighet att bistå med. Inte heller det lokala sjukhuset på Lesbos har resurser att vårda så många nya patienter och har inte heller all specialistkompetens som skulle behövas.

– Min dotter Zahra har autism och vi bor på ett litet utrymme med knappt någon elektricitet. Ofta får hon anfall mitt i natten och det finns ingen som kan hjälpa oss. Jag skulle vilja vara på ett ställe där min dotter kan leka som andra barn och dessutom få vård av en läkare, säger Shamseyeh som är från Afghanistan och bor i Morialägret.

I fyra års tid har vi vid upprepade tillfällen riktat uppmärksamheten mot den mänskliga tragedi som utspelar sig i Morialägret. Dagens situation visar än en gång att avtalet från 2016 mellan EU och Turkiet har lett till stort lidande för många människor och att det sätter människoliv på spel.

– Barn, kvinnor och män får betala ett högt och orättvist pris för avtalet vars syfte är att avskräcka människor från att ta sig till Europa. Att förvägra barn som lider av allvarliga sjukdomar tillgång till vård är bara ännu ett cyniskt drag i det här helt ofattbara spelet, säger Tommaso Santo, ansvarig för våra insatser i Grekland.

Läkare Utan Gränser kräver:

  • Att alla personer med kroniska och komplexa sjukdomstillstånd omedelbart evakueras från Lesbos. Detta bör ske genom inrättandet av ett system som säkerställer att personer med sådana sjukdomstillstånd, och med prioritering av barnen, förs till platser där det finns tillgång till specialiserad vård.
  • Att alla asylsökande, ensamkommande unga och personer som saknar uppehållstillstånd i Grekland omedelbart får tillgång till kostnadsfri och adekvat sjukvård.
  • Att flyktingar och asylsökande på Lesbos inte längre tvingas in i läger med fruktansvärda och inhumana levnadsvillkor. 

 

Vi har gett medicinskt och humanitärt stöd till asylsökande och migranter i Grekland sedan 1996. År 2014 utökade vi vår verksamhet i Grekland för att tillgodose behoven hos ett ökande antal asylsökande, flyktingar och migranter som anlände till de grekiska öarna och fastlandet från Turkiet. Sedan 2016 har vi tillhandahållit tjänster såsom basal sjukvård, behandling av kroniska sjukdomar, sexuell och reproduktiv vård, fysioterapi, klinisk psykisk vård och psykiatrisk vård, liksom ett omfattande stödpaket. I dag arbetar våra team på öarna Lesbos och Samos samt i centrala Aten.

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare