Hoppa till huvudinnehåll
Publicerad 16 mars 2022

Mässling och undernäring, en dödlig kombination

En pojke som har mässling får syrgas och ligger på en säng på Boost sjukhus, Afghanistan.
Foto: Tom Casey/Läkare Utan Gränser

Antalet mässlingsfall ökar just nu i Afghanistan. Ett land som redan innan kämpar med ett bräckligt sjukvårdssystem och matbrist. Undernäring och en låg vaccinationstäckning gör att situationen kan bli livshotande för små barn. Ettåriga Takberullah är en av de som insjuknat.

Zainab sov inte bra i natt. Lamporna och det oupphörliga pipandet från maskinerna på intensivvårdsavdelningen gjorde det svårt att komma till ro. Men framför allt oroade hon sig för sin ettåriga son, Takberullah. Han var rastlös och irriterad under natten och hade svårt med andningen.

– Varför är mitt barns fot kall? frågar Zainab en läkare och håller tag om Takberullahs fotled samtidigt som hon lägger en filt över hans bröst.

Takberullah har varit på den pediatriska intensivvårdsavdelningen på Boost sjukhus i Lashkar Gah, där Läkare Utan Gränser arbetar, de senaste tre dagarna. För tio dagar sedan fick han och hans två systrar feber och diarré, men Takberullah blev mycket sjukare än sina syskon. Efter två dagar fick han utslag på kroppen. Hans mamma tog honom till sjukhuset där han fick diagnosen mässling.

"Hur länge måste han vara här?"
- Zainab

Nu har han lunginflammation, en livshotande luftvägsinfektion, och hypoglykemi, vilket betyder att han har lågt blodsocker. Dessa komplikationer förklarar hans kalla händer och fötter.

– Hur länge måste han vara här? frågar Zainab. Jag har andra barn som är sjuka hemma, men jag vet inte hur de mår.

Takberullah får syrgas, antibiotika och glukos för att bekämpa komplikationerna. Han är ett av över 1 400 barn med mässling som våra team mötte i våra projekt i Helmand och Herat under februari. Hälften av barnen utvecklade en komplikation som krävde sjukhusvård.

Inte tillräckligt med vårdplatser

Antalet mässlingsfall har varit extremt många på Boost sjukhus. Från december till slutet av februari kom i genomsnitt över 150 barn med mässling till sjukhuset varje vecka. Fyrtio procent av dessa barn har en allvarlig komplikation som lunginflammation och måste läggas in för vård.

I Herat tog vårt team hand om uppemot 800 fall av mässling i februari. I början av året hade projektet åtta vårdplatser för patienter med infektionssjukdomar som tuberkulos eller mässling. Men mycket snabbt blev den avdelningen överfull av mässlingspatienter och då tillkom ytterligare 12 vårdplatser. Nu pågår arbetet med att omvandla en befintlig byggnad till 60 vårdplatser för mässlingssjuka där vi kan ge intensivvård till svårt sjuka och slutenvård för de som återhämtar sig. Men inte ens detta kommer förmodligen att räcka.

Sjuksköterskan Alyssa Ranger, som arbetar på Boost sjukhus, berättar om situationen i Afghanistan.

– Sextio procent av de mässlingsfall som vi ser anländer till Herat regionsjukhus kräver sjukhusvård, och hälften av de som vi lägger in för intensivvård är också undernärda, säger Sarah Vuylsteke, projektkoordinator i Herat.

Ett redan svagt immunförsvar

Situationen är särskilt alarmerande eftersom Afghanistan redan står inför en näringskris. I månader har barn som behandlats på Läkare Utan Gränsers näringskliniker i Helmand och Herat ofta varit tvungna att dela sängar eftersom antalet patienter överstiger vårdinrättningarnas sängkapacitet. Mellan januari och slutet av februari var nästan 800 barn inlagda med allvarlig akut undernäring i de båda projekten.

– De flesta barn vi möter på vår undernäringsklinik och vår intensivvårdsavdelning har nyligen haft mässling, säger Fazal Hai Ziarmal, Läkare Utan Gränsers kliniska teamledare på Boost sjukhus. Mässling skadar barns immunsystem och gör det svårare för dem att bekämpa komplikationer som lunginflammation eller andra luftvägsinfektioner.

"Många undernärda barn dör av komplikationer efter mässling"
- Fazal Hai Ziarmal

– Om ett barn är undernärt, som många i Afghanistan är för tillfället, är deras immunförsvar redan mycket svagt och det kan leda till en allvarligare och mer långvarig mässlingsinfektion, säger Fazal Hai Ziarmal vidare. Detta skadar i sin tur deras immunförsvar ytterligare och gör barn mycket sårbara. Många undernärda barn dör av komplikationer efter mässling.

Kämpar för vård

Mässling kan förebyggas genom vaccination, men vaccinationstäckningen i Afghanistan är låg, vilket är en av förklaringarna till den snabba ökningen av sjukdomsfall. Dessutom lever ibland flera familjer under samma tak och det skapar perfekta förutsättningar för sjukdomen att spridas snabbt. Vissa barn återhämtar sig från mässling på egen hand, medan andra behöver enkla mediciner för sina komplikationer. Men även detta kan vara svårt att få tag på i Afghanistan eftersom många vårdinrättningar saknar tillräckligt med mediciner och utrustning. Det innebär att många föräldrar måste köpa medicin på egen hand från lokala apotek.

Han Bibi sitter på en säng på Boost sjukhus, Afghanistan, men sina tre små barnbarn.
Foto: Tom Casey/Läkare Utan Gränser
Han Bibi men sina tre barnbarn på Boost sjukhus.

– Alla mina tolv barnbarn blev sjuka, men de här tre lider mest, förklarar Han Bibi som väntar på sin son på Boost sjukhus.

Barnen ser omtumlade ut, alla tre har mässling.

– Vi köpte lite medicin i vår by men när barnen inte blev bättre kom vi hit. Den äldsta grät och sa att hon hade ont i bröstet och kräktes. Hon dricker vatten, men kan inte behålla någon mat.

Extra påfrestning på sjukvården

– I vårt projekt i Herat dör två barn varje dag på grund av mässlingskomplikationer. Jag vågar knappt tänka på vad som händer i andra delar av landet, där människor inte har tillgång till mer avancerad vård, säger Sarah Vuylsteke, projektkoordinator i Herat.

– De allmänna vårdinrättningar som vi besökte på landsbygden har kapacitet att hantera mässlingssjuka med lindriga komplikationer. Men personalen berättade att de inte skulle kunna hjälpa allvarliga eller komplicerade sjukdomsfall eftersom de inte har förråden, personal eller utrustning. För barn som är mycket sjuka, de mest utsatta, finns det väldigt lite de kan göra.

"Det här löser inte problemet"
- Sarah Vuylsteke

– Vi kan öka antalet vårdplatser på de platser där Läkare Utan Gränser arbetar, men det här löser inte problemet, säger Sarah Vuylsteke vidare. Om det inte finns en utbredd vaccinationskampanj kommer vi att fortsätta att se fler fall under de kommande sex månaderna, vilket kommer att sätta ännu mer press på ett redan bräckligt sjukvårdssystem. På längre sikt bör programmet för regelbundna mässlingvaccinationer stärkas så att barn kan vaccineras rutinmässigt, snarare än som svar när sjukdomen blossar upp.

I staden Kunduz har Läkare Utan Gränser finansierat Kunduz regionsjukhus med personal och utrustning till en ny avdelning för mässling med 35 vårdplatser. Avdelningen öppnade den 27 februari och redan nästa morgon hade den fler patienter än vårdplatser.

Tillbaka på den pediatriska intensivvårdsavdelningen på Boost sjukhus trängs läkare runt vad som brukade vara Takberullahs säng. De försöker rädda livet på en ny patient. Samtidigt har Zainab packat ihop sina saker och ska resa hem till sina andra barn. Men hon lämnar sjukhuset ensam.