Hoppa till huvudinnehåll
Ett team från Läkare Utan Gränsers sök- och räddningsinsats Geo Barents drar upp en man från havet i en gummibåt.
Publicerad 30 juni 2022

"Möttes av en mardröm"

Foto: Anna Pantelia/Läkare Utan Gränser

Minst 22 människor saknas och en gravid kvinna dog, trots intensiva försök att rädda henne, efter att en gummibåt förlist på centrala Medelhavet tidigare under veckan. Vårt team lyckades föra 71 människor till vårt sök- och räddningsfartyg Geo Barents. Nu uppmanar vi italienska och maltesiska myndigheter att skyndsamt erbjuda en säker hamn till de överlevande.

– När vi närmade oss den nödställda båten möttes vi av vår värsta mardröm. Vi förstod att det här skulle bli en komplicerad räddningsinsats, säger Riccardo Gatti, räddningsledare ombord på Geo Barents. Båten höll på att sjunka med dussintals människor fortfarande kvar i båten. Samtidigt låg flera redan i vattnet.

Det var under måndagen den 27 juni som organisationen Alarm Phone meddelande Geo Barents om en båt i sjönöd. Teamet på vårt sök - och räddningsfartyg Geo Barents letade i tre timmar innan de nådde fram till gummibåten. Då hade den kollapsat och höll på att sjunka. Många människor hade redan fallit överbord och kämpade för sin överlevnad.

Under räddningsinsatsen undsatte vårt team 71 män, kvinnor och barn. En gravid kvinna avled, trots omfattande återupplivningsförsök från det medicinska teamet. Tre andra personer behövde akutvård, bland dem en fyra månader gammal bebis. Bebisen och hennes mamma evakuerades senare till Malta. Vårt team tar nu hand om de övriga överlevande, varav många är extremt svaga och i chocktillstånd.

Svåra brännskador

– De överlevande är utmattade, många har fått i sig stora mängder havsvatten och flera personer drabbades av hypotermi efter att ha tillbringat många timmar i vattnet, säger Stephanie Hofstetter, medicinskt ansvarig ombord. Minst tio personer, mestadels kvinnor, lider av svåra brännskador orsakade av läckande bränsle och behöver omfattande vård som vi inte har möjlighet att ge ombord.

En bebis hissas upp till en helikopter ovanför Läkare Utan Gränsers sök- och räddningsfartyg Geo Barents.
Foto: Anna Pantelia/Läkare Utan Gränser
En fyra månader gammal bebis och hennes mamma evakuerades med helikopter till Malta efter räddningsinsatsen.

Insamlade uppgifter från överlevande pekar på att över ett dussin människor fortfarande saknas. Två kvinnor har berättat för våra team att de förlorat sina barn ute till havs, en annan ung kvinna har förlorat sin lillebror.

– Denna traumatiska händelse är en dödlig konsekvens av den växande passiviteten i Medelhavet, säger Juan Matias Gil, representant för Läkare Utan Gränsers räddningsinsats. Tragedier som denna fortsätter att kosta tusentals människoliv utanför Europas gränser och det sker i total tystnad och likgiltighet från EU:s sida.

– Sök- och räddningsorganisationer kan inte fylla detta enorma tomrum ensamma, fortsätter Juan Matias Gil. Vi har inte sådan kapacitet, och utöver det är detta regeringarnas ansvar. Det som hände i måndags visar att våra insatser inte räcker till.  

Dödligaste gränsen i världen

Idag är Medelhavet fortfarande den dödligaste gränsen i världen. Sedan 2014 har 24 184 saknade migranter registrerats och hittills i år är siffran uppe i 721. EU:s medlemsländer, och länder som gränsar mot Medelhavet, har skapat policys som dömer människor till att drunkna. Läkare Utan Gränser kräver att alla EU:s medlemsländer säkerställer att en statsledd, dedikerad och proaktiv sök- och räddningskapacitet tillhandahålls på centrala Medelhavet, och ger en snabb och adekvat respons på alla nödanrop.

– Vi befann oss i havet i 19 timmar innan vi räddades, berättar en man från Kamerun som räddades i måndags. Under alla dessa timmar såg jag många människor drunkna. Jag är glad att jag blev skonad, men det kommer med många tårar.

Geo Barents befinner sin nu utanför Italien och har begärt en säker hamn från de maltesiska och italienska myndigheterna. Läkare Utan Gränser ber om en snabb och säker landstigning för de överlevande så snart som möjligt för att inte ytterligare förvärra deras hälsa.

Läkare Utan Gränser har bedrivit sök- och räddningsinsatser på centrala Medelhavet sedan 2015 på åtta olika fartyg (ensamma eller i samarbete med andra icke-statliga organisationer). Sammantaget har våra sök- och räddningsteam bistått fler än 85 000 människor.

Mellan juni 2021 och maj 2022 gjorde vårt nuvarande sök- och räddningsfartyg elva rotationer, 47 räddningsinsatser och räddade sammanlagt 3 138 människor. De har även bärgat kropparna från tio människor som hade dött i havet. Läkare Utan Gränsers team ombord genomförde 6 536 vårdkonsultationer för primärvård, sexuell och reproduktiv hälsa och psykisk ohälsa.

34 procent av de överlevande som räddades var barn, varav 89 procent var ensamkommande barn och/eller barn som blivit separerade från sina familjer. 265 personer rapporterade till våra team att de utsatts för någon form av våld, tortyr eller misshandel. 63 personer rapporterade att de utsatts för sexuellt våld eller och andra former av könsbaserat våld.

Våra medicinska team registrerade också 620 våldsincidenter som bland annat fysiska övergrepp, tortyr, kidnappning, godtyckliga arresteringar och internering främst i Libyen, men även av den libyska kustbevakningen som tvingat dem återvända till Libyen.