Hoppa till huvudinnehåll
Silutten av en person med keps ses kolla ut över havet framför hen.
Publicerad 26 maj 2023

Tvångsförflyttningar, frihetsberövanden och våld mot migranter i Grekland

Foto: Evgenia Chorou
”Vad jag än säger kan det inte täcka allt. Europaparlamentet, Europeiska unionen, alla vet vad som pågår. Vad vi än säger kommer det inte att göra någon skillnad”, berättar en patient på Lesbos.

Rapporterna om övergrepp mot migranter på den grekiska ön Lesbos fortsätter att komma. Trots det väljer den grekiska regeringen att inte agera. Läkare Utan Gränser uppmanar Grekland att utreda rapporterna om hundratals saknade migranter - som antas ha tvingats tillbaka till havet. 

När båtar med migranter anländer till Lesbos larmar FN:s flyktingorgan UNHCR Läkare Utan Gränser och andra humanitära organisationer som arbetar på ön.

‒ Sedan vi började ge akut medicinsk hjälp till människor som anlände med båt till Lesbos i juni 2022 har cirka 940 personer inte kunnat lokaliserats, trots att vi har fått deras landstigningsplats”, säger Nihal Osman, Läkare Utan Gränsers projektkoordinator på Lesbos.

Flera patienter har berättat för vår personal om hur de på ett traumatiskt sätt tillfångatagits och tvingats tillbaka ut på havet vid tidigare försök att nå Grekland.

‒ När vi larmas om nyanlända människor i akut behov av medicinsk hjälp ägnar vi timmar - ibland dagar - åt att leta efter dem eftersom de ofta gömmer sig. Personerna vi möter har berättat för oss om hur de mött män som maskerat sig och utgett sig för att vara läkare för att vinna deras förtroende. Nyligen rapporterade New York Times att maskerade män även utgett sig för att arbeta för Läkare Utan Gränser, säger Nihal Osman.

‒ Vi har även mött oidentifierbara fordon utan registreringsskyltar i närheten av platserna för insatserna, ofta körda av personer med svarta ansiktsmasker.

Det humanitära stödet till nyanlända i Grekland har minskat kraftigt på grund av humanitära aktörers rädsla för kriminalisering. Läkare Utan Gränser är nu den enda oberoende aktören som ger hjälp till migranter som anländer till Lesbos.

Grym avskräckningstaktik i Greklands största läger 

Migranter och asylsökande som anländer till Lesbos skickas antingen till lägret Mavrovouni eller Megala Therma beroende på var de anlänt.

I Mavrovouni, ett av flera EU-finansierade Closed Controlled Access Centers (CCAC), har upp till 2 700 personer blivit placerade under 2023. CCAC marknadsfördes som en uppgradering av levnadsvillkoren för migranter men är utformade för att kraftigt begränsa människors rörelsefrihet och hålla dem instängda i fängelseliknande anläggningar.

Den 17 maj slutade de grekiska myndigheterna att ge mat till flyktingar och personer som nekas internationellt skydd och tillkännagav planer på att vräka dem. Dessutom har barn som anlänt tillsammans med sina familjer som nekats internationellt skydd fråntagits sina personnummer, vilket gör att de inte kan få grundläggande vaccinationer.

‒ Spänningarna har ökat på CCAC till följd av detta. Patienterna vittnar om den förnedrande behandling de utsätts för när de står i kö i timmar för att få mat, och frustrationen över den minskade tillgången på mat. Myndigheterna använder mat som metod för att tvinga människor att lämna anläggningen, säger Nihal Osman.

‒ Att beröva människor deras grundläggande rättigheter, inklusive deras tillgång till mat och skydd utan att erbjuda alternativ, kan få allvarliga konsekvenser för människors fysiska och psykiska hälsa.

Godtyckligt frihetsberövande i lägret Megala Therma 

I Megala Therma på Lesbos norra kust, där Läkare Utan Gränser har tillhandahållit sjukvård sedan 2020, är situationen alarmerande. Anläggningen var tidigare ett statligt karantäncenter för covid-19, men huserar nu migranter innan de överförs till Mavrovouni CCAC.

Människor i Megala Therma är inte registrerade och hålls i princip godtyckligt kvar i flera dagar, i vissa fall i mer än två veckor, innan de överförs till CCAC i Mavrovouni.

Levnadsförhållandena i Megala Therma är fruktansvärda. Människor placeras i överfulla flyktingförläggningar som saknar sängar. Ibland trängs 14 personer i en förläggning byggd för fem personer.

‒ Alla, inklusive barn, inkvarteras tillsammans, oavsett hur sårbara de är, utan hänsyn till säkerhets- och skyddsförfaranden, säger Nihal Osman.

Anläggningen är också isolerad, vilket gör det mycket svårt för medicinska aktörer att få tillgång till anläggningen för att svara på medicinska nödsituationer.

‒ Läkare Utan Gränser besöker lägret två gånger i veckan, men om medicinska nödsituationer uppstår någon annan dag finns det ingen på plats som kan hjälpa till och det skulle ta en ambulans mer än en timme att nå patienten, säger Nihal Osman.

‒ Megala Therma-lägret är en symbol för det grymma och dysfunktionella tillvägagångssätt som används i CCAC, som stöds av EU:s medlemsländer och finansieras av Europeiska kommissionen.

Läkare Utan Gränser uppmanar de grekiska myndigheterna och Europeiska kommissionen:  

  • Att omedelbart utreda anklagelserna om att människor hotas, förs bort och misshandlas av oidentifierade maskerade personer som systematiskt tvingar bort och äventyrar människors liv på land och till sjöss. 
  • Att stoppa det godtyckliga frihetsberövandet av oregistrerade nyanlända i Megala Therma och se till att de snabbt får tillgång till registrering och identifiering, värdiga mottagningsförhållanden och får sina grundläggande behov tilgodosedda.   
  • Att säkerställa åtkomsten till god medicinsk vård i rätt tid, inklusive akutsjukvård i de särskilda mottagningsanläggningarna. Människors rättsliga status får inte leda till att människor inte får tillgång till mat, tak över huvudet och hälso- och sjukvård. Alla nyanlända som söker skydd i Grekland har rätt till hälso- och sjukvård, skydd och humanitärt bistånd i enlighet med EU:s mottagningsdirektiv. 
     
Två sjukhusklädda män bär in en person liggandes på en bår in i en ambulans

Jemen. Grekland. Haiti.

Vi är på plats i över 70 länder och bistår årligen miljontals människor med sjukvård och humanitär hjälp. Prenumerera på vårt nyhetsbrev för de senaste uppdateringarna.
Prenumerera