Hoppa till huvudinnehåll
En bild från Läkare Utan Gränser kör över en bro i Odessa, Ukraina.
Publicerad 8 mars 2022

Odessa: Vården förbereder för stort antal skadade

Foto: Läkare Utan Gränser
Under helgen lyckades vi få in en leverans med sjukvårdsmaterial till Odessa, Ukraina.

Invånarna i den ukrainska kuststaden Odessa förbereder sig inför en möjlig attack eller belägring. Ett team från Läkare Utan Gränser har undersökt den humanitära situationen där för att se hur vi kan bistå. I grannlandet Moldavien startar vi medicinska insatser för dem som redan har flytt från Odessa.

Våra medarbetare har besökt de sjukhus i staden Odessa som kommer att ta emot skadade vid en attack. De är av hög standard och välutrustade, men inte anpassade till att ta hand om ett stort inflöde av skadade.

– Man kan föreställa sig detta som ett sjukhus i till exempel Frankrike, där man försöker förbereda sig för ett krig. Det är svårt att göra det teoretiskt, man behöver praktisk erfarenhet av den här typen av medicinska insatser, säger Carla Melki, akutsamordnare för Läkare Utan Gränser i Ukraina.

Än så länge finns vårdpersonal kvar i staden och har inte uttryckt några planer på att lämna.

Brist på material och mediciner

Den stora utmaningen för sjukvården i Ukraina är att det är svårt att förse sjukhus med läkemedel och annan medicinsk utrustning. Strider i Mykolajiv, en stad längre österut längs kusten, har lett till att vården i Odessa inte har fått sina vanliga leveranser. Därför är det exempelvis svårt att laga mat åt patienterna. Utöver det börjar vissa läkemedel ta slut i Odessa.

I helgen lyckades vi få in en leverans med sjukvårdsmaterial till Odessa och vi försöker även förse sjukhus i Mykolajiv med utrustning.

– Men det är tydligt att bristen på medicinsk utrustning och läkemedel är ett stort problem i hela Ukraina. Och läget kommer bara bli värre, säger Carla Melki.

– Förutom de människor som drabbas direkt av kriget får vi inte glömma patienter som är kronisk sjuka, exempelvis människor med diabetes eller cancer. Deras situation riskerar att bli fatal.

I Odessa planerar vi att stötta sjukhusen när de förbereder sig för att hantera ett stort antal skadade (genom utbildningar, stöd vid triage och stabilisering av patienter). Vi planerar också att sätta upp små akutstationer i staden där patienter kan få första hjälpen innan de förs till sjukhus samt föra in mer sjukvårdsmaterial i staden i samarbete med den rumänska organisationen Zidebine

Läget i Moldavien

Enligt moldaviska myndigheter fins uppskattningsvis 120 000 flyktingar från Ukraina i landet. Våra team berättar att det tar mer än 24 timmar att försöka ta sig över gränsövergången vid Palanca. Människor flyr med bil, buss och tåg, de allra flesta är kvinnor och barn.

– En del av flyktingarna går den sista delen av vägen till fots. Det är väldigt kallt. Folk är utmattade, har ångest och drabbade av effekterna av kroniska sjukdomar som de inte fått behandling för, berättar Carla Melki.

Många behöver genast sjukvård när de har tagit sig över gränsen. Vi jobbar med att sätta upp hälsostationer vid gränsen i samarbete med Moldaviens hälso- och sjukvårdsmyndigheter. Där ska människor få första hjälpen och möjlighet att värma sig. Utöver det planerar vi att arbeta i mottagningscenter för flyktingar för att kunna ge psykosocialt stöd till de som är mest sårbara och sköra.