Hoppa till huvudinnehåll

Oförsvarbart att fortsätta gynna vinster framför liv

Publicerad 24 maj 2021
Personal från Läkare Utan Gränser vaccinerar en kvinna i Peru mot covid-19.
Foto: Luz Guarniz/Läkare Utan Gränser
För att stötta hälso- och sjukvårdsmyndigheterna i Huauraprovinsen, Peru, hjälpte vi till att vaccinera uppemot 800 personer i åldern ⁣70+ mot covid-19.⁣

Det kan dröja ända till 2023 eller senare innan människor i mindre resursstarka länder får tillgång till bred vaccinering. Samtidigt ökar vinsterna för läkemedelsbolagen. Slopa patenten, visa att liv betyder mer. Det skriver vi tillsammans med Oxfam i en debattartikel i ETC.

Igår samlades G20-ländernas ledare och globala företrädare för hälsoorganisationer för att utbyta erfarenheter från pandemin och enas om gemensamma insatser för att förebygga framtida globala hälsokriser. Italien och EU-kommissionen stod värd för det globala hälsotoppmötet som ägde rum i Rom under parollen ”enade mot covid-19”.  

Medan det internationella samfundet blickar framåt genomgår vissa länder fortfarande en stor våg av smittspridning – trots att vi nu vet hur den kan förebyggas. Medan nya mutationer fortsätter att sprida sig ökar vinsterna läkemedelsbolagen gör på vaccinmonopolen. Sedan pandemins början har nio nya personer blivit miljardärer. Deras samlade nettoförmögenhet på 19,3 miljarder dollar räcker till att vaccinera alla människor i världens låginkomstländer, enligt ny data från People’s Vaccine Alliance.  

Det är oförsvarbart att vinster fortsätter gynnas framför möjligheten att utvidga vaccinproduktionen, sänka priserna och rädda liv.  Alltför länge har vi hört utfästelser om att covid-19 måste hanteras som en global kris, vilken varken tar hänsyn till gränser eller inkomster. 

Ändå blev det precis tvärtom. Runt 83 procent av alla vaccindoser har utdelats i den rika delen av världen medan människor i låginkomstländer hittills endast fått 0,3 procent av vaccinen. Var fjärde europé är vaccinerad med sin första dos, i september beräknas alla vuxna i Sverige ha erbjudits vaccination. Enligt världshälsoorganisationen WHO kan det dröja ända till 2023 eller senare innan människor i mindre resursstarka länder får tillgång till bred vaccinering.   

Sifforna bekräftar det undertecknande organisationer länge varnat för: att frivilliga mekanismer för patentdelning, teknologiöverföring och vaccinfördelning inte är tillräckligt för att säkerställa en jämlik tillgång till vaccinerna.  

Sveriges regering fortsätter likväl att slå dövörat till, trots att över 100 låg- och medelinkomstländers vädjar om att få ett tillfälligt undantag i patentreglerna kring vaccinen och andra medicinska produkter.

Sedan USA ställde sig bakom förslaget som Indien och Sydafrika lagt fram till världshälsoorganisationen WTO har bland annat Spanien tänkt om, men frågan fortsätter att dela EU:s medlemsländer. 

Problemet sitter inte i patenten utan i produktionskapaciteten, vidhåller Stefan Löfven. Immaterialrätten måste skyddas, insisterar Sveriges utrikeshandelsminister Anna Hallberg. 

Ska låginkomstländer vara beroende av bistånd för att kunna hantera pandemier eller ska de få möjlighet att bygga upp en egen produktion av viktiga medicinska produkter som läkemedel? Det är den centrala frågan Sveriges regering borde ta ställning till.  

Varför ska människor som lever i fattigdom behöva förlita sig på de rika ländernas välvilja att bidra till biståndsmekanismer eller ad-hoc donationer av vaccin? Det är orimligt att en kontinent som Afrika med 1,2 miljarder människor och 54 länder till 99 procent är beroende av import för sina livräddande vacciner. Det är fundamentalt fel att människors liv och hälsa ska vara beroende av en handfull rika länders solidaritet och läkemedelsbolagens beslut över vem som ska få köpa vaccinet, när, hur många doser och till vilket pris.  

Om Sveriges regering vill leva upp till ambitionerna att alla länder ska ges förutsättningar att bekämpa pandemin handlar det om att förändra de system som inte gynnar merparten av människor som bor i låginkomstländer.  

Att främja inhemsk produktion av vaccin mot covid-19 genom att tillfälligt slopa patent är inte bara ett nödvändigt nästa steg för att få ett slut på pandemin – det är en unik chans att ändra på relationen mellan länder och läkemedelsbolagen i linje med det regelverk kring folkhälsa som WTO införde 2001.

Undertecknande uppmanar därför Sveriges regering att stötta förslaget i fråga och fokusera på systemlösningar, samt kräva att läkemedelsbolagen öppet delar kunskap och teknik bakom covidvaccinen. Regeringen bör även säkerställa att läkemedelsbolagen efterlever sitt människorättsansvar i linje med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. 

Frågan om covidvaccinen begränsar sig inte till bistånd eller välgörenhet – det handlar om rättvisa, mänskliga rättigheter och rätten till grundläggande sjukvård. 

Oliver Schulz, generalsekreterare, Läkare Utan Gränser Sverige  
Filippa Wittenberg, t.f. generalsekreterare Oxfam Sverige  

Den här texten publiceras som en debattartikel i ETC 22 maj, 2021.