Hoppa till huvudinnehåll

Oklara omständigheter kring våra kollegors död i Tigray

Publicerad 14 januari 2022
Våra kollegor Tedros, Maria och Yohannes som dödades i Tigray, Etiopien, i juni 2021.
Foto: Läkare Utan Gränser
Våra kollegor Tedros, Maria och Yohannes som dödades i Tigray, Etiopien, i juni 2021.

Sex månader efter morden på våra tre kollegor i Tigray, Etiopien - Maria, Tedros och Yohannes - är omständigheterna kring, och ansvaret för, deras död fortfarande oklara.

Den 24 juni 2021 var akutkoordinatorn María Hernandez, assisterande koordinatorn Yohannes Halefom Reda och chauffören Tedros Gebremariam på resa i Tigray-regionen när vi förlorade kontakten med dem. Den 25 juni hittades deras bil tom. Några hundra meter bort återfanns deras livlösa kroppar.

Paula Gil, ordförande för Läkare Utan Gränser i Spanien, berättar här vad vi hittills fått reda på gällande omständigheterna kring deras död och vad Läkare Utan Gränser har gjort för att få en bättre förståelse för vad som hände.

Vad har Läkare Utan Gränser hittills fått veta om omständigheterna kring morden på Maria, Tedros och Yohannes?

Under de senaste sex månaderna har vi ansträngt oss för att förstå vad som hände dem genom att kontinuerligt samarbeta med parterna i konflikten. Vi har vid flera tillfällen träffat olika myndigheter i Etiopien för att säkerställa att morden utreds och att resultaten delas med oss. Vi har framfört samma önskemål till Tigerianska folkets befrielsefront (TPLF).

Som en del av våra interna rutinåtgärder efter kritiska säkerhetsincidenter har vi också samlat in och analyserat information. Detta har gjort det möjligt för oss att få en detaljerad bild av rutten som Läkare Utan Gränsers bil tog, samt platsen och tidpunkten för incidenten och några av de materiella omständigheterna kring morden.

Baserat på de preliminära resultaten av denna interna granskning vet vi i nuläget att María, Tedros och Yohannes den 24 juni befann sig på vägen söder om Abi Adi för att söka efter och plocka upp personer som skadats i områden som drabbats av intensiva strider mellan Etiopien, dess allierade och TPLF. Läkare Utan Gränsers team baserat i Abi Adi hade tidigare fått information om att det fanns ett stort antal skadade människor i Shoate Egum, en by i närheten av där incidenten ägde rum. Drygt en timme in på resan stannade deras bil. Deras kroppar hittades senare på mellan 100 och 400 meters avstånd från bilen. Skadorna som María, Tedros och Yohannes hade visade att var och en skjutits med flera skott på nära håll. 

Denna information bekräftar att skadorna inte uppkommit på grund av att de hamnat i korseld, utan detta var ett avsiktligt dödande av tre humanitära hjälparbetare. Våra anställda gick tydligt att känna igen som civila och humanitära hjälparbetare vid tidpunkten för händelsen. Bilen, som var märkt med Läkare Utan Gränsers logotyp och två flaggor, sköts flera gånger och brändes.

Vad efterfrågar Läkare Utan Gränser av parterna i konflikten för att bättre förstå vad som hände, och för att säkerställa att detta inte händer igen?

Våra samtal pågår fortfarande, men baserat på möten i augusti, november och december förra året har representanterna för Etiopien bekräftat att en utredning av attacken pågår. Läkare Utan Gränser har också bett TPLF att genomföra en utredning och att dela resultaten med oss. Inga slutgiltiga resultat av dessa utredningar har ännu inkommit.

De preliminära resultaten av vår interna granskning delades också på ministernivå med Etiopien. I gengäld bad vi om förtydliganden kring deras väpnade styrkors närvaro och förehavanden vid tidpunkten och den exakta platsen för händelsen. Vi förklarade att dessa förtydliganden är en del av vår plikt gentemot de dödas familjerna och mot vår personal för att ge dem svar om vad som hände med deras nära och kära. Vi har framfört samma begäran till TPLF.

Vi begärde också en direkt kommunikationskanal mellan Läkare Utan Gränser och de etiopiska väpnade styrkorna och deras allierade på både federal och regional nivå. Detta skulle innebära att vi kan dela information om våra medicinska humanitära inrättningar och rörelser och säkerställa att de livräddande aktiviteter som utförs av Läkare Utan Gränsers team respekteras av de väpnade styrkorna.

Vi uppskattar den konstruktiva dialog vi hittills har haft med Etiopien, men vi är samtidigt oroade över de offentliga uttalanden mot humanitära organisationer som har haft en direkt inverkan på deras säkerhet. I Etiopien har våra team regelbundet blivit utsatta för trakasserier, allvarliga hot och frihetsberövanden. För att möta de stora medicinska behoven som hela det etiopiska folket har, upprepade vi vår uppmaning till Etiopien att offentligt stötta humanitära organisationers arbete som ett avgörande steg för att bygga upp samhällets acceptans och för att tillåta oss att fortsätta utföra livräddande medicinskt arbete i landet.

Vad har Läkare Utan Gränsers för verksamhet i Etiopien just nu?

Efter dödandet av våra kollegor i juni 2021 var Läkare Utan Gränser tvungna att ta det smärtsamma beslutet att avbryta vissa aktiviteter i städerna Abi Adi, Adigrat och Axum i Tigray-regionen. I juli stängde Etiopiens regering ner Läkare Utan Gränsers verksamhet i Amhara, Gambella, nordvästra Tigray (Shire och Sheraro) och i den somaliska regionen i tre månader. Denna avstängning hävdes i oktober. Men trots detta har det inte har varit möjligt för oss återuppta dessa medicinska projekt, främst på grund av säkerhetsläget och administrativa hinder. 

I november, när undantagstillstånd utlystes i Etiopien, var Läkare Utan Gränser tvungna att avbryta ytterligare medicinsk verksamhet i andra delar av landet där vi inte längre tror att det är möjligt att arbeta säkert. För närvarande fortsätter Läkare Utan Gränser att tillhandahålla sjukvård till patienter i Afar och i de södra nationernas, nationaliteternas och folkens region (SNNPR), samt gör tillfälliga donationer av medicinsk utrustning i Amhara, Gambella och de somaliska regionerna.

Trots de omfattande humanitära behoven som människor står inför i många regioner i landet kan vi ännu inte återuppta och utöka vårt arbete för att möta dessa behov. Därför är vi fast beslutna om att fortsätta våra samtal med Etiopien och alla andra parter i konflikten för att nå en gemensam överenskommelse som gör det möjligt att ge välbehövligt och opartiskt medicinskt stöd till etiopier som drabbats av konflikter eller andra kriser i alla regioner i landet.