Hoppa till huvudinnehåll

Osäkra och inhumana flyktingförvar måste upphöra

Publicerad 4 mars 2020
Fyra män tittar ut från ett förvar i Libyen.
Foto: Jérôme Tubiana / Läkare Utan Gränser
Fyra män tittar ut från ett förvar i Libyen.

Vi kräver återigen att Libyen upphör med att godtyckligt stänga in människor i förvar. Över 2 000 människor befinner sig just nu inlåsta på obestämd tid utan någon rättslig process och utsätts för övergrepp, tortyr och utpressning.

Natten mellan lördagen den 29 februari och 1 mars dog en 26-årig man i en av de överfulla cellerna efter att en brand bröt ut i Dhar el Jebel-förvaret, söder om Libyens huvudstad Tripoli. Ett förvar där över 500 flyktingar och migranter godtyckligt fängslats. Vår psykolog rapporterar om stor desperation.

- Människor är i chock efter upprepade trauma utan slut i sikte. Elden och det tragiska dödsfallet är bara ett i raden av fruktansvärda övergrepp och trauman som våra patienter har utsatts för i Libyen, säger Christine Nivet, projektkoordinator på Läkare Utan Gränser i Nafusa-bergen.

Vi har sedan maj 2019 gett humanitärt stöd till människor som är fast i flyktingförvaret Dhar el Jebel. Teamet ger nu psykologiskt stöd till de överlevande och distribuerar förnödenheter för att ersätta förlorade saker i branden. I byggnaden som brann ner befann sig 50 människor i trånga celler.

Övergrepp, tortyr och utpressning

De flesta människor som just nu är godtyckligt fängslade i förvaret Dhar el Jebel är eritreanska och somaliska asylsökande registrerade hos UNHCR, FN:s flyktingorgan. De flydde från sina hemländer för att söka säkerhet och asyl och kan inte återvända till sina hem.

- De berättar för oss att de känner sig hjälplösa och isolerade i stängda förvar under långa perioder, vissa ofta upp emot flera år. Deras enda hopp är att få sina asylansökningar behandlade - de måste komma ut, säger Christine Nivet.

Människor har genomlevt fruktansvärda upplevelser under sin farliga resa, särskilt i Libyen. Vissa har kidnappats av människohandlare som torterat dem för att pressa dem och deras släktingar på pengar. Vissa har försökt korsa Medelhavet för att nå Europa, men forslats tillbaka av den EU-stödda libyska kustbevakningen till flyktingförvar, främst i Tripoli.

Evakuering ett måste

Efter att strider mellan miliser bröt ut i och omkring Tripoli i augusti 2018, flyttades många av förvaren från Tripoli till Nafusa-bergen, längre bort från frontlinjen men till mer svårtillgängliga områden.

Sedan flera månader tillbaka pågår ett utbrott av tuberkulos i två förvar söder om Tripoli, och mellan september 2018 och maj 2019 avled minst 22 människor i tuberkulos och andra sjukdomar.

- Våra försök till att lindra människors lidande är mycket begränsat eftersom våra patienter är fast i en hopplös situation utan möjlighet till rättsligt skydd, säger Christine Nivet.

Evakueringar av dessa människor är för närvarande mycket begränsad, främst på grund av bristen på säkra mottagarländer. Trots den allvarliga upptrappningen av konflikten i Libyen fortsätter EU:s stöd till den libyska kustbevakningen med uppdrag att stoppa människor som flyr till havs för att återföra dem till ett land i krig och kaos.

- Människor som söker skydd blir fast i Libyen. Några av våra patienter i Dhar el Jebel-förvaret har hållits kvar där i tre år. Evakueringar och vidarebosättningar av flyktingar och asylsökande från Libyen måste omedelbart trappas upp, avslutar Christine Nivet.