Hoppa till huvudinnehåll

Patent hör inte hemma i en pandemi

Publicerad 19 november 2020
Läkare Utan Gränsers mikrobiolog Giir och biotekniker Rebecca analyserar covidtester vid det nationella sjukhuset i Juba, Sydsudan.
Foto: Tetiana Gaviuk/Läkare Utan Gränser
Läkare Utan Gränsers mikrobiolog Giir och biotekniker Rebecca analyserar covidtester vid det nationella sjukhuset i Juba, Sydsudan.

I morgon, 20 november, möts medlemsländerna i världshandelsorganisationen WTO för att diskutera frågor kring handel och immaterialrätt i ljuset av coronapandemin. Länderna måste enas om drastiska förändringar för att säkerställa att medicinska produkter mot covid-19 når alla i världen, inte bara de rikaste.

Indien och Sydafrika lämnade i oktober in ett förslag till WTO som avser att länder tillfälligt ska kunna frångå patent- och immaterialrätten för att importera eller tillverka billigare generiska versioner av vaccin, läkemedel, tester och medicinsk utrustning mot covid-19 till dess att tillräcklig immunitet är uppnådd.

Det är ytterst oroande att Sverige inte gett sitt stöd till förslaget, särskilt med tanke på att regeringen flera gånger betonat att jämlik global tillgång till covidvaccin är av högsta prioritet och att man har en ambition om att säkerställa ett mer rättvist och hållbart globalt hälsosystem i pandemins spår.

Förslaget hittills fått stöd av 99 länder samt ett stort antal civilsamhällesorganisationer och FN-organ. Det ligger i linje med det regelverk kring folkhälsa som WTO införde 2001, som bidrog till att miljontals människor med hiv fick tillgång till generiska läkemedel i en tid då höga läkemedelspriser stängde ut fattiga från livräddande behandling.

"Vi är i ett kritiskt skede av pandemin"

Trots att över en miljon liv skördats och att pandemin är långt från över har ett flertal läkemedelsbolag sökt långa patent på medicinska produkter mot covid-19. De har även hittat andra sätt att med hjälp av immaterialrättsliga mekanismer kunna styra var läkemedel, tester och utrustning görs tillgängliga och till vilket pris. Dessutom har många läkemedelsbolag knutit bilaterala avtal med till stor del höginkomstländer – och det finns i princip ingen offentlig insyn alls kring villkoren i dessa avtal.

– Vi är i ett kritiskt skede av pandemin och Sverige måste genast ompröva sin position gentemot WTO-förslaget. Vaccin, läkemedel, tester och medicinsk utrustning som kan stoppa covid-19 måste finnas tillgängliga för alla, oavsett var man bor eller hur mycket pengar man har i plånboken. Patent- och immaterialrätten får inte stå i vägen för det här. Det här förslaget är en unik möjlighet för svenska regeringen att visa att man menar allvar med sina ambitioner att även de fattigaste länderna ska få förutsättningar att bekämpa pandemin, säger Pieter-Jan van Eggermont, humanitär rådgivare på Läkare Utan Gränser i Sverige.

WTO införde folkhälsoundantag för att stoppa hivepidemin

Att ett fåtal läkemedelsbolag har monopol på livräddande läkemedel kan vara förödande. Det gjorde att miljontals fattiga stod utan behandling när hivepidemin härjade som värst på 90-talet. Till slut lyckades Indien och Sydafrika driva igenom en uppluckring av patent- och immaterialrätten, den så kallade Dohadeklarationen, vilket ledde till att länderna kunde tillverka och importera billigare generiska versioner av hivläkemedel. Något som räddat miljontals liv i låginkomstländer sedan dess.

Trots det här saknar det nya WTO-förslaget stöd från de allra rikaste länderna; hela EU, USA, Storbritannien, Japan, Kanada, Brasilien, Australien, Norge och Schweiz.

– Tragedin från hivepidemin får inte upprepas. Fler än 1,4 miljoner människor har redan dött i covid-19 och vi kan inte vänta på att läkemedelsbolagen frivilligt ska släppa på kontrollen. Att häva monopol kommer att göra globala samarbeten möjligt för att snabbt öka produktionen av vaccin, läkemedel, tester och medicinsk utrustning som behövs för att stoppa coronapandemin, säger Khosi Mavuso, medicinskt ansvarig för Läkare Utan Gränser i Sydafrika.