Hoppa till huvudinnehåll

Peru: Covid-19 hos ursprungsbefolkningen i Amazonas

En syrekoncentrator som donerats till Caballito, Peru, för vård av covid-19 sjuka.
Foto: Kuki Mendonça/Läkare Utan Gränser
En syrekoncentrator som donerats till en vårdinrättning i Peru, för vård av covid-19 sjuka.

Carol Bottger är läkare och akutkoordinator från Peru som har arbetat med Läkare Utan Gränser runt om i världen. När antal fall av covid-19 började öka i Peru bestämde hon sig för att återvända till sitt hemland för att leda en akutinsats i Amazonasregionen. 

I mitten av maj blev situationen i Peru kritisk. Landet hade över 70 000 bekräftade fall och även om dödsantalet inte nådde 2 500 pekade överdödligheten mot en aldrig tidigare skådad hälsokris. Jag visste att jag var tvungen att återvända hem.

Jag landade i Lima den 11 juni för att göra den första utvärderingen och lägga fram ett förslag på hur en insats kunde se ut. Samtidigt stängde gränserna, landet förklarade undantagstillstånd och karantän och utegångsförbud inrättades. Dessa åtgärder anpassades över tiden men hade tyvärr mycket liten framgång.

I mitten av augusti rapporterade landet (officiellt) över en halv miljon bekräftade fall och antalet dödsfall var nu fler än 26 000.

Covid-19 har belyst försummelsen

I Amazonasregionen i Peru lever 51 olika grupper. De flesta av dem har sina egna språk, traditioner och seder samt egen politisk, ekonomisk och social organisation.

Dricksvatten, el och transport- och kommunikationssystem är praktiskt taget obefintlig i dessa regioner på grund av geografin. För att nå fram till större delen av de befolkade områdena måste man använda antingen båt eller flyg, vilket gör tillgång till vård och utbildning dyrare och svårare. Detta innebär att de flesta av Amazonas folk lever i utbredd fattigdom och social övergivenhet.

Covid-19-pandemin har ännu mer visat på hur försummade dessa samhällen är sedan innan, både socialt och administrativt, men också sjukvårdsmässigt. De saknar helt enkelt effektiva metoder och mekanismer för att hantera spridningen av covid-19.

Carol Bottger, läkare och akutkoordinator
Foto: Läkare Utan Gränser
Carol Bottger, läkare och akutkoordinator, på plats i sitt hemland Peru.

Jag minns med sorg det samtal jag hade med Apu från nedre Ucayali. Han berättade för mig att när covid-19 började spridas i samhället var redan rörelsebegränsningar på plats och de hade inte fått någon tillgång läkemedel eller utbildning om covid-19. På mindre än en vecka var alla mediciner slut på den lilla vårdcentralen. Det fanns sjuka människor, främst med feber, i nästan alla hus men ingen kunde lämna samhället, inte ens för att få tag på lite febernedsättande. Han ville inte räkna hur många människor som dog, men han sa att människors fysiska och psykiska hälsa påverkades mycket.

Dela erfarenheterna från andra länder

Läkare Utan Gränsers insats i Peru har riktats mot flera områden. Vårt mål har varit att dela med oss av erfarenheterna från andra länder där vi redan arbetar med covid-19, liksom erfarenheterna från andra epidemier som till exempel ebola. 

Vi skickade en grupp läkare och sjuksköterskor specialiserade på covid-19-patienter för att stötta arbetet på sjukhusen i Tarapoto, Huánuco och Tingo Maria. Vi arbetar också med att minska att smittan överförs från hälso- och sjukvårdspersonal till de patienter som inte är sjuka i covid-19, hur man upptäcker risksymtom och undviker felmedicinering. Dessutom utbildar vi personal på flera platser och har besökt vårdinrättningar för att säkerställa att vården har anpassats på plats. Allt detta stöd har åtföljts av en donation av läkemedel, personlig skyddsutrustning och medicinskt material.