Hoppa till huvudinnehåll

Sluta blockera WTO-förslag om ökad tillgång till covidvaccin

Publicerad 8 juni 2021
Läkare Utan Gränsers team sprider hälsoinformation kring covid-19 från en tuk-tuk i Mumbai, Indien.
Foto: Premananda Hessenkamp
Läkare Utan Gränsers team sprider hälsoinformation kring covid-19 från en tuk-tuk i Mumbai, Indien.

I samband med WTO-mötet som startar i dag riktar vi skarp kritik mot EU och länder som Storbritannien, Schweiz och Norge för att de förhalar processen kring förslaget om att frångå immaterialrätten och säkerställa att medicinska produkter mot covid-19 når alla i världen.

Medlemsländerna i världshandelsorganisationen WTO möts i dag och i morgon 8-9 juni för att diskutera frågor rörande handel och immaterialrätt kring vaccin och andra medicinska produkter mot covid-19.

Runt 3,5 miljoner människor har hittills mist livet till följd av covid-19. För en månad sedan tillkännagav USA sitt stöd för WTO-förslaget om att tillfälligt frångå immaterialrätten på medicinska produkter mot covid-19 för att säkerställa att de når alla i världen.

Om förslaget godkänns skulle producenter i låg- och medelinkomstländer kunna tillverka egna versioner av vaccinen och andra medicinska produkter. Forskningsdata och annan information som i nuläget hålls hemlig skulle också kunna delas i större utsträckning för att snabba på forskning och utveckling. Ett hundratal låg- och medelinkomstländer, med Indien och Sydafrika i spetsen, står bakom förslaget.

Sjukvården nära kollaps i Indien och Brasilien

Den rådande bristen på medicinska produkter har ökat trycket på redan hårt coviddrabbade länder som Indien och Brasilien, där sjukvården är nära en fullständig kollaps.

– Under de senaste månaderna har vi alla bevittnat hur vårdpersonal i Indien, Peru och Brasilien kämpat för att ge vård till covidpatienter, säger Maria Guevara, läkare och internationell medicinsk sekreterare på Läkare Utan Gränser.

– Att vårda kritiskt sjuka covidpatienter på sjukhus där det råder brist på syrgas, respiratorer och läkemedel är en enorm utmaning. Förutom vaccin behövs snabb tillgång till modernare läkemedel och diagnostiska verktyg för att minska antalet patienter som behöver läggas in på sjukhus och dödsfall. Regeringar måste göra allt för att säkerställa att alla länder har de bästa förutsättningarna att rädda så många liv som möjligt under pandemin, säger Maria Guevara.

USA stöttar förslaget, EU blockerar

Efter att USA den 5 maj meddelade att de stöttar förslaget har allt fler länder visat intresse kring att delta i diskussioner kring förslaget. Men EU har fortsatt att vägra delta i diskussionerna och framhäver i stället frivilliga åtgärder från läkemedelsbolagen som en lösning. Men detta har hittills visat sig föga framgångsrikt.

EU-parlamentet förväntas under den här veckan rösta angående en resolution kring stöd för WTO-förslaget. Flera av de länder som fortfarande motsätter sig förslaget ingår i G7-gruppen, vars ledare möts för en toppkonferens nästa vecka.

– Nu när nya och mer smittsamma varianter av viruset upptäcks i många länder har vi inte råd att fortsätta fördröja godkännande av förslaget och andra lösningar som kan öka produktionen av covidvaccin. Regeringar måste visa global solidaritet och säkerställa universell tillgång till alla medicinska produkter som behövs för att stoppa pandemin, säger Maria Guevara.