Hoppa till huvudinnehåll

Ta emot barn från de grekiska öarna, Morgan Johansson

Publicerad 23 april 2020
Tält utanför Morialägret
Foto: Anna Pantelia / Läkare Utan Gränser
Lägret Moria på den grekiska ön Lesbos.

Över 1600 ensamkommande barn lever idag under mycket svåra förhållanden i flyktingläger på de grekiska öarna. Läkare Utan Gränser och fem andra organisationer uppmanar den svenska regeringen att följa andra EU-medlemsländers exempel och ta emot ett antal av dessa barn. 

Sveriges regering har upprepade gånger uttalat sitt stöd för en solidarisk migrationspolitik. De måste nu ta sitt ansvar och ta emot ensamkommande barn från Grekland under de kommande veckorna, eller så snart som den akuta hanteringen av covid-19-pandemin tillåter. Det skriver Läkare Utan Gränser tillsammans med Human Rights Watch, Amnesty, Rädda Barnen, Röda Korset och Svenska kyrkan i ett brev som skickats till Sveriges migrationsminister Morgan Johansson. 

 

Till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson,

Förra veckan började två EU-medlemsländer ta emot ensamkommande asylsökande barn från
de grekiska öarna. Flera andra medlemsländer har de senaste veckorna utlovat liknande stöd.
Detta är ett betydelsefullt agerande som visar solidaritet med Grekland och säkerställer respekt för barns rättigheter.

Vi uppmanar nu Sveriges regering att ta sitt ansvar och ta emot ensamkommande barn från
Grekland under de kommande veckorna, eller så snart som den akuta hanteringen av covid-19-pandemin tillåter. Sveriges regering har upprepade gånger uttalat sitt stöd för en solidarisk
migrationspolitik. Genom att ansluta sig till den grupp av länder som tar emot barn från de
grekiska öarna skulle Sverige gå från ord till handling.

Vi välkomnar det initiativ som presenterades den 12 mars av EU:s migrationskommissionär Ylva Johansson och som stöds av en grupp EU-länder, att snabbt flytta vidare minst 1 600
ensamkommande asylsökande barn från de grekiska öarna. Detta initiativ är viktigt, både
omedelbart för att skydda barnen mot bakgrund av covid-19-pandemin, men också på längre
sikt för att barnen inte ska fastna i de svåra förhållanden som råder i öarnas flyktingläger.

I dag finns det fortfarande runt 1 600 ensamkommande barn i lägren på de grekiska öarna.
Barnen lever under mycket svåra förhållanden. De har fastnat i överfulla och undermåliga läger där det råder en starkt begränsad tillgång till rinnande vatten, toaletter och duschar, vilket medför en betydligt ökad risk för infektion. Dessa barn berövas sina mest grundläggande rättigheter, inklusive rätten till utbildning och till hälsa. Många sover utomhus, utan skydd i osäkra delar av lägren.

I oktober 2019 uppmanade Grekland de andra EU-länderna att dela ansvaret genom att frivilligt omfördela ensamkommande barn från Grekland. Den 4 mars uppmanade ett dussintal europeiska organisationer regeringar i alla EU:s medlemsländer att flytta vidare ensamkommande barn från de grekiska öarna. Den 6 april upprepades denna uppmaning, med tanke på riskerna kopplat till covid-19-pandemin.

Vi uppmanar nu Sverige att ansluta sig till initiativet från EU:s migrationskommissionär och en grupp EU-medlemsländer. Den svenska regeringen kan på detta sätt, genom att visa lite solidaritet, bidra till en stor förändring för barn i utsatthet och ge dem den vård, skydd och framtid som alla barn förtjänar. Det skulle också visa den svenska regeringens engagemang för en EU-politik baserad på gemensamt ansvar.

Vi ser fram emot ett förhoppningsvis positivt svar och finns tillgängliga för att diskutera denna
brådskande fråga med dig.

Anna Lindenfors, Generalsekreterare Svenska Amnesty
Oliver Schulz, Generalsekreterare Läkare Utan Gränser
Måns Molander, Sverigechef Human Rights Watch
Helena Thybell, Generalsekreterare Rädda Barnen
Martin Ärnlöv, Generalsekreterare Svenska Röda Korset
Helén Ottosson Lovén, Generalsekreterare Svenska kyrkan