Hoppa till huvudinnehåll

Tusentals behandlas för neurotoxiska symptom i Syrien

Publicerad 24 augusti 2013

Tre sjukhus, som stöds av Läkare Utan Gränser, har rapporterat att de i Damaskus-området i Syrien på mindre än tre timmar fick in cirka 3 600 patienter som uppvisade neurotoxiska symptom på morgonen onsdagen den 21 augusti. Av dessa patienter har, enligt uppgift, 355 dött.

Sedan 2012 har Läkare Utan Gränser byggt upp ett starkt och pålitligt samarbete med läkare, sjukhus och vårdinrättningar i Damaskus-området (Damascus governorate) och försett dem med läkemedel, medicinsk utrustning och teknisk support. På grund av stora säkerhetsrisker har Läkare Utan Gränsers egen personal inte kunnat arbeta direkt på sjukvårdsinrättningarna.
– Medicinsk personal som arbetar i på dessa sjukvårdsinrättningar har delat med sig av detaljerad information till Läkare Utan Gränsers läkare om att ett stort antal patienter anlänt med symptom som kramper, överskott av saliv, sammandragna pupiller, dimsyn och andnöd, säger Bart Janssens, ansvarig för Läkare Utan Gränsers verksamhet i Syrien.

 

Behandlas med atropin

Patienterna behandlades med atropin, ett läkemedel som används för att behandla neurotoxiska symptom och som Läkare Utan Gränser har bistått med. Läkare Utan Gränser försöker nu att fylla på vårdinrättningarnas tomma lager samt bistå med ytterligare medicinska förnödenheter och support.
– Läkare Utan Gränser kan varken vetenskapligt bekräfta orsaken till dessa symtom eller fastställa vem som är ansvarig för attacken, säger Janssens.
– Men de rapporterade symptomen hos patienterna, utöver det epidemiologiska mönstret av händelser – som kännetecknas av den massiva tillströmningen av patienter under en kort tid, patienternas ursprung och kontaminationen av medicinsk personal och människor som jobbar med första hjälpen – indikerar starkt att de utsatts för neurotoxiska medel. Detta skulle i så fall utgöra ett brott mot internationell humanitär rätt som absolut förbjuder användning av kemiska och biologiska vapen.

Katastrofal humanitär situation

Förutom de 1 600 flaskor atropin som levererats under de senaste månaderna, har Läkare Utan Gränser nu skickat 7 000 extra flaskor till anläggningar i området. Behandling av neurotoxiska patienter är nu helt integrerat i Läkare Utan Gränsers medicinska strategier i samtliga sjukvårdsprogram i Syrien.
– Läkare Utan Gränser hoppas att oberoende utredare ska ges omedelbar tillgång till att bringa klarhet i vad som hänt, säger Christopher Stokes, Läkare Utan Gränsers internationelle generalsekreterare.
– Den här senaste attacken och de massiva medicinska behov som följer på den kommer ovanpå en redan katastrofal humanitär situation, som kännetecknas av extremt våld, fördrivning av människor och avsiktlig förstörelse av medicinsk utrustning. I fråga om sådana extrema kränkningar av humanitär rätt, kan det humanitära biståndet inte fungera effektivt och blir meningslöst.

Läkare Utan Gränser ger medicinsk hjälp i Syrien genom två olika metoder. Organisationens internationella och nationella personal arbetar på sex sjukhus och fyra vårdcentraler i inrättningar som ligger helt under organisationens direkta kontroll i norra Syrien. I områden där Läkare Utan Gränser inte kan skicka sina egna team på grund av osäkerhet eller att organisationen inte har tillgång till platsen, har organisationen utökat det program som inleddes för två år sedan för att stödja syriska medicinska nätverk, sjukhus och sjukvårdsinrättningar, genom att bistå med läkemedel, medicinsk utrustning, teknisk rådgivning och support . Genom det sistnämnda programmet, stödjer Läkare Utan Gränser 27 sjukhus och 56 medicinska anläggningar runtom i hela Syrien.

Från juni 2012 till och med slutet av juli 2013 genomförde Läkare Utan Gränser mer än 66 900 medicinska konsultationer, 3614 kirurgiska ingrepp, och assisterade vid 1428 födslar inne Syrien. Läkare Utan Gränser har också genomfört mer än 200 000 konsultationer för syriska flyktingar i grannländerna.

Läs mer om Syrien på vår specialsida

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare