Hoppa till huvudinnehåll
En grävskopa gräver i rasmossorna efter en stora jordbävning som drabbade Turkiet och Syrien.
Publicerad 7 februari 2023

Jordbävningarna i Syrien och Turkiet - Vad gör Läkare Utan Gränser?

Foto: Omar Haj Kadour
Läkare Utan Gränsers team är på plats i norra Syrien efter jordbävningarna som drabbade sydöstra Turkiet och norra Syrien.

Artikeln uppdaterades 21 februari.

Efter de kraftiga jordbävningarna som drabbade Turkiet och Syrien den 6 och 20 februari har Läkare Utan Gränser mobiliserat våra team för att möta de ökande behoven.

– Vårdinrättningarna i norra Syrien är överbelastade och den medicinska personalen arbetar dygnet runt för att ta hand om det enorma antalet skadade, säger Sebastien Gay, ansvarig för Läkare Utan Gränsers insatser i Syrien.

Stöd vårt livräddande arbete!
Ge en gåva

Redan ett par timmar efter jordbävningarna den 6 februari var våra medarbetare igång med akuta hjälpinsatser i Aleppo- och Idlib-provinserna i nordvästra Syrien. Enligt uppgifter har nästan 49 000 människor dött i Syrien och Turkiet.

Den 20 februari drabbade ytterligare en jordbävning området. Vi utvärderar nu effekterna av den senaste jordbävningen.

Vad gör Läkare Utan Gränser i Syrien och Turkiet?

  • I nordvästra Syrien har de sjukhus som vi stöttar tagit emot mer än 7 600 skadade patienter.
  • Vi har donerat akutkit, traumakit, medicinska förnödenheter och filtar till 38 sjukhus och vårdmottagningar i Idlib- och Aleppoprovinserna.
  • Vi har skickat ambulanser och extra medicinsk personal, inklusive kirurger, till hårt belastade vårdinrättningar i nordvästra Syrien.
  • Vi delar ut filtar, hygienpaket, mat och andra förnödenheter till personer i Aleppo- och Idlib- provinserna.
  • Vi har startat mobila kliniker i Idlib och Aleppo-provinserna.
  • Våra team utvärderar för närvarande situationen och behoven i södra Turkiet och är redo att utöka vårt stöd där det behövs.
  • Vi har startat psykologisk första hjälpen verksamhet på de vårdinrättningar vi stöttar samt via våra mobila klinker.
  • Tillsammans med lokala organisationer delar vi ut mat , vatten och andra förnödenheter i södra Turkiet. 
Två personer med Läkare Utan Gränser västar står och kollar på rasmassorna efter jordskalvet som drabbade Syrien och Turkiet.
Foto: Läkare Utan Gränser
"Behoven är mycket stora i nordvästra Syrien eftersom skalven innebär ytterligare en kris efter många års krig i regionen", säger Sebastien Gay, ansvarig för Läkare Utan Gränsers arbete i Syrien.

Vilka är behoven i Syrien?

Efter jordbävningen behöver människor skydd, mat, filtar, kläder, uppvärmningsmaterial, hygienpaket och medicinsk hjälp.

Läkare Utan Gränser har som högsta prioritet att ge omedelbart stöd till människor som drabbats av jordbävningen, särskilt de som saknar tak över huvudet.

Vi ser även att det saknas bränsle, elektricitet och tillgång till rent vatten. Behoven av psykologiskt stöd är stora, men tillgången till stöd är bristande.

Katastrofen förvärrar en redan svår humanitär situation för miljontals människor som lever under svåra och osäkra förhållanden efter att tvingats fly flera gånger under 12 års krig.

Läkare Utan Gränsers insatser i Syrien

Vi stöttar sjukhusen i Idlib och Aleppo med akutkit, traumakit, kirurgiska kit och erfaren personal. Vi har också ökat antalet vårdplatser i anslutning till de vårdinrättningar vi arbetar på genom att sätta upp tält där det behövs.

Vi har startat en klinik i mottagningscenter i Idlib-provinsen och vi stöttar även 90 ambulanser för att underlätta transporten av patienter i behov av akut hjälp till de närmaste sjukvårdsinrättningarna.

Tillsammans med lokala partners i Aleppo-provinsen delade vi ut mat och filtar till mer än 700 familjer i mottagningscenter i Afrin. Vi har också delat ut mer än 7 700 filtar samt 1 100 paket med hygienartiklar och köksartiklar till drabbade personer i Jinderis, Azaz, Mare' och omkringliggande byar.

I västra delen av staden Idlib har vi delat ut filtar, presenningar och paket med förnödenheter för vintern till familjer.

Karta över Turkiet och Syrien
Läkare Utan Gränser är på plats i nordvästra Syrien. Senast uppdaterad 6 februari.

Vilka är de största behoven i Turkiet och vad gör Läkare Utan Gränser?

Enligt myndigheterna i Turkiet är de omedelbara behoven skydd, akuta förnödenheter och matvaror. Tillsammans med lokala aktörer delar vi bland annat ut mat, hygienkit, kläder och blöjor till personer som drabbats av jordbävningarna i Adiyaman i södra Turkiet.

Våra team undersöker behoven i de mest drabbade områdena i södra Turkiet. Städer som Hatay, Kahramanmars, Gaziantep, Adiyaman och Diyarbakir verkar ha drabbats hårdast av jordskalven. Vi är redo att utöka våra insatser och mobilisera akutinsatser.