Hoppa till huvudinnehåll
En medarbetare från Läkare Utan Gränser delar ut filtar i lägret Nyin Deng Ayuel, i Twic County, Sydsudan.
Publicerad 27 april 2022

Tusentals människor i stort behov av stöd

Foto: Verity Kowal/Läkare Utan Gränser
En medarbetare från Läkare Utan Gränser delar ut filtar i lägret Nyin Deng Ayuel, i Twic County, Sydsudan.

På grund av våldsamheter i Agok har fler än 33 000 människor sökt skydd i Twic County, Sydsudan. Två månader senare väntar de fortfarande på omfattande akut humanitärt stöd. Samtidigt är regnperioden på väg. Då kommer situationen sannolikt att försämras ytterligare.

I början av februari skedde våldsamma sammandrabbningar i och runt staden Agok som ligger i ett omstritt område mellan Sydsudan och Sudan. Invånarna flydde norrut till staden Abyei och söderut till Twic County.

På de sex platserna i Twic County där Läkare Utan Gränser just nu arbetar har omkring 33 000 människor sökt skydd, majoriteten av dem är kvinnor och små barn. De flesta har bosatt sig i det fria, och många saknar fortfarande tak över huvudet, mat och rent vatten.

Kwanya Teb, som flytt till Twic County i Sydsudan, tilllagar löv för att ge till sina fem barn.
Foto: Scott Hamilton/Läkare Utan Gränser
Kwanya Teb tilllagar löv för att ge till sina fem barn. Eftersom det inte finns något annat att äta måste hon vara kreativ.

- Situationen i lägren är fruktansvärd, säger Susana Borges, ansvarig för Läkare Utan Gränsers insats i Sydsudan. Människor bor i provisoriska hem tillverkade av pinnar och tyg. Föräldrar plockar bokstavligen löv från träden och tillagar dem till sina barn på grund av brist på mat. Vi gör vårt bästa, men mer hjälp behövs från andra organisationer för att möta omfattningen av denna kris.

Trots de stora behoven har humanitära organisationer misslyckats med att reagera snabbt och på rätt sätt, vilket innebär att levnadsförhållanden i lägren är svåra. Under de senaste två månaderna har vi delat ut 374 ton mat och i genomsnitt 14,5 liter rent vatten per person och dag på de olika platserna. Vi har också byggt 135 latriner och delat ut bland annat filtar, myggnät och tvål till tiotusental familjer.

Naryak Laldei håller det enda hon fick med sig innan de flydde till Twic County - en filt.
Foto: Scott Hamilton/Läkare Utan Gränser
När våldet bröt ut dödades Naryak Laldei man. Hon tog sina två små barn och sprang. Det tog dem sju dagar att komma till lägret i Twic County eftersom barnen är så unga. I händerna håller hon det enda hon hann ta med sig innan hon sprang - en filt, som de nu använder för att sova på.

”Regnet är nästan här”

Vårt team har drivit mobila kliniker på tre olika platser där människor har skydd. Hälsoproblemen som människor söker för på klinikerna är nära relaterade till de dåliga levnadsförhållandena och den begränsade tillgången till mat. Bristen på tak över huvudet, latriner och myggnät gör att människor riskerar att drabbas sjukdomar som malaria och kolera. Samtidigt är regnperioden på väg. Då kommer hälsosituationen sannolikt att försämras ytterligare om den humanitära insatsen inte snabbt skalas upp.

- Regnet är nästan här, och folk har små barn med sig. Om regnet faller nu har de inga hus att söka skydd i, säger Atem, pappa till två små barn som har flytt från sitt hem i Agok. Människor lider verkligen. De behöver skydd och de behöver mat.

Michael, som bodde i Agok innan våldet tvingade honom att fly, fiskar för att få tag på mat.
Foto: Scott Hamilton/Läkare Utan Gränser
Michael bodde i Agok innan våldet tvingade honom och hans familj att fly till Turalei, där de nu bor hos släktingar. Eftersom han och hans familj bor utanför lägren får de inte maten som delas ut i lägren. Därför försöker Michael hitta mat på något sätt varje dag, ofta handlar det om fiske. 

Det verkar mycket osannolikt att folk kommer att återvända hem snart, av rädsla för ytterligare våld.

- Jag har sett människor som har blivit skjutna, människor som är oskyldiga, människor som jag. De [angriparna] plundrade mitt hem och min butik, säger Atem. Hur skulle jag kunna tänka mig att återvända hem? Det är bättre för mig att lida här.

Människor behöver stöd och mat och dricksvatten under de kommande månaderna för att säkerställa anständiga levnadsförhållanden. Långvariga åtgärder behövs för att stötta människor som blivit väldigt sårbara efter månader av försummelse.