Hoppa till huvudinnehåll
Ryggtavla av MSF-anställd omringad av patienter på en klinik.
Publicerad 15 december 2023

Den intensiva konflikten i Sudan fortsätter

Foto: Ahmad Mahmoud/Läkare Utan Gränser
En klinik i flyktinglägret Um Sangour, i delstaten White Nile, Sudan.

Sudans eskalerande våld tvingar miljontals på flykt. Läs om den humanitära katastrofen i Sudan och vad Läkare Utan Gränser gör.

Vad händer i Sudan?

Den 15 april 2023 bröt en ny väpnad konflikt ut mellan Sudans armé och den paramilitära styrkan Rapid Support Forces (RSF). Detta har lett till att miljontals människor tvingats fly från sina hem. Konflikten startade i Khartoum, men spred sig snabbt till andra områden såsom Darfur.

Enligt FN:s kontor för samordning av humanitära frågor (OCHA) är situationen i Sudan värst i världen gällande barn som tvingats fly. Mer än 6 miljoner människor har behövt lämna sina hem sedan konfliktens början. Många har korsat gränserna till Tchad, Sydsudan och andra grannländer, men majoriteten har stannat kvar i Sudan.

Den humanitära situationen i Sudan var redan mycket allvarlig innan konflikten i april bröt ut. Nu lever många människor utan tillgång till rent vatten och god sanitet. Detta har lett till en stor spridning av kolera, i flyktingläger och tätbefolkade stadsområden där infrastrukturen förstörts. 

Vad gör Läkare Utan Gränser i Sudan? 

Läkare Utan Gränser har varit verksamma i Sudan sedan 1979. Vi arbetar för närvarande i 10 delstater i Sudan, bland annat Khartoum, al-Jazeera, White Nile och Darfur.  
 

Beskrivande karta av aktiviteterna i Sudan.
Karta över Läkare Utan Gränsers aktiviteter i Sudan.

Ett försvagat hälso- och sjukvårdssystem

Våldet i Sudan orsakar förödande skador och dödsfall. De flesta sjukhusen har stängt och det råder brist på både personal och förnödenheter, särskilt i områden som Khartoum där striderna är som mest intensiva och människor behöver fly. 

Läkare Utan Gränser arbetar på sjukhus över hela Sudan och ger stöd till hälso- och sjukvårdspersonal. Vi vårdar patienter med krigsskador, inklusive allvarliga skador från explosioner, skjutvapen och knivattacker. Samtidigt kämpar den redan överbelastade sjukvårdspersonalen i landet med andra akuta behov, såsom mödravård och allmänna medicinska behov.

I oktober blockerade militära myndigheter transport av medicinsk personal och material för kirurgi till sjukhuset i Bashair, vilket innebar att Läkare Utan Gränser fick avbryta livräddande kirurgiska ingrepp.

Blockeringen av förnödenheter får dödliga konsekvenser för patienter med akuta krigsskador, icke-krigsrelaterade trauman och gravida kvinnor som behöver kejsarsnitt. Många löper nu risk att förlora sina liv eller sina barns liv på grund av bristen på kirurgisk kapacitet i södra Khartoum. 

Kvinna håller sitt barn i famnen, kollar in i kameran.
Foto: Ahmad Mahmoud/Läkare Utan Gränser
En mamma och hennes son väntar på att få sjukvård vid Läkare Utan Gränsers klinik i Um Sangours flyktingläger, i delstaten White Nile.

Mödra- och barnhälsa

Redan innan den aktuella konflikten började var det hög barn- och mödradödlighet i Sudan. Nu är situationen ännu värre. Med alltför få vårdplatser tillgängliga för gravida kvinnor, samt bristen på sjukvård i flyktinglägrena, finns det ett enormt behov av stöd för mödravård över hela landet. På vissa platser kan det vara för farligt eller svårt för gravida kvinnor att ens ta sig till vårdcentraler på grund av de pågående striderna - vilket leder till att många anländer till sjukhusen i kritiska tillstånd eller föder hemma.

Gravida kvinnor och barn som bor i flyktingläger är särskilt sårbara för hälsorisker på grund av de svåra förhållanden de lever under och det otillräckliga humanitära stödet. Kvinnor föder ofta i tält utan grundläggande sanitära förhållanden - vilket ökar risken för komplikationer och infektioner. 

I Khartoum stöttar Läkare Utan Gränser Turkish hospital, vilket är det enda sjukhuset i södra delen av staden som erbjuder specialiserad vård för gravida kvinnor med komplikationer under graviditet och förlossning. Läkare Utan Gränser driver även vårdcentraler runt om i Sudan med särskilt fokus på screening för undernäring hos  barn under fem år. 

Psykisk hälsa

Kriget och våldet har allvarlig påverkan på människors psykiska hälsa, särskilt för dem som flyr eller befinner sig mitt i striderna, med extrema trauman och rädsla för sina liv. Läkare Utan Gränser möter svarar på de ökande psykiska behoven genom att erbjuda psykologisk första hjälpen och psykisk stöd inom sexuell och reproduktiv vård. 

Vittnesmål från Sudan