Hoppa till huvudinnehåll

Sydsudan: stora sjukvårdsbehov

En mamma med sitt barn. En läkare håller fram ett stetoskop mot barnet
Patientmottagning i konfliktdrabbade Sydsudan.
Foto: Frederic NOY

Sydsudan

Fakta Sydsudan

 • Befolkning: 11 miljoner
 • Huvudstad: Juba
 • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1983
 • Antal anställda 2020: 3,555

I Sydsudan har mindre än hälften av landets befolkning tillgång till sjukvård. Runt 1,5 miljoner internflyktingar och 300 000 flyktingar från Sudan hade stora medicinska och humanitära behov under 2019. 

Under 2019 har Läkare Utan Gränser haft nitton projekt i olika delar av landet. Vi har arbetat med många olika medicinska insatser. Till exempel behandlade vi skottskador i Agok, vi gav omfattande sjukvård i flyktingläger, vi vaccinerade barn mot dödliga sjukdomar som mässling och stod redo för ett möjligt utbrott av ebola nära gränsen till Kongo-Kinshasa.

Då bara 2,6 procent av regeringens budget går till sjukvård tillhandahåller hjälporganisationer den största delen av sjukvårdsinsatserna i landet. För många människor i Sydsudan är det svårt eller omöjligt att söka vård.

Svåra översvämningar

Nästan en miljon människor drabbades av svåra översvämningar från och med juli 2019. I slutet av oktober utlyste regeringen nationellt katastroftillstånd. Tusentals tvingades lämna sina hem, däribland många av våra lokalt anställda kollegor. Människor förlorade sin boskap och sina grödor. För att möta de stora medicinska och humanitära behoven skickade vi akutteam till Pibor, Maban, Lankien and Ulang. I Pibor, ett av de värst drabbade områdena, förstördes vår vårdcentral av de kraftiga översvämningarna. Ett tillfälligt fältsjukhus sattes upp i Pibor, Maban och Gumuruk. Där tillhandahåll vi öppenvård, mödravård och vi hade avdelningar för att kunna lägga in patienter.

Stora översvämningar drabbade Sydsudan hösten 2019

Vi drev mobila kliniker i alla områden där vi arbetade med att förebygga och behandla malaria, luftvägsinfektioner, diarrésjukdomar, hudinfektioner och undernäring. Vi reparerade latriner och brunnar och byggde system för att ta fram rent dricksvatten. Utöver det delade vi ut förnödenheter till de som var värst drabbade av översvämningen och delade ut vattenreningstabletter och myggnät

Malaria och mässling

Malaria fortsatte under 2019 ett vara stort hälsoproblem i Sydsudan. Vi behandlade fler än 292 000 barn och vuxna och hade en rad aktiviteter för att informera om och förhindra smittspridningen. Till exempel försökte vi under våren att nå människor i svårtillgängliga områden runt Old Fangak genom lokal sjukvårdspersonal. De utrustades med snabbtester för malaria och fick utbildning för att kunna behandla sjukdomen. Våra team behandlade 530 patienter med malaria och 3 450 för enklare diarrésjukdomar.

Vår personal har också arbetat i staden Yambio med att behandla och förebygga malaria. Där fick 24 900 patienter behandling. Dessutom gav vi förebyggande mediciner mot malaria till drygt 48 000 barn i åldrarna tre till fem år som löper störst risk att insjukna.
I Yambio,Malakal, Bentiu, Aweil, Pibor and Maban vaccinerade våra team själva mot mässling eller stöttade andra aktörer i sina vaccinationskampanjer. Sammanlagt blev runt 96 000 barn vaccinerade mot mässling.

Hälso- och sjukvård i Leer

I april återupptog vi våra mödravårds- och akutinsatser i staden Leer Vi hade tvingats stänga projektet 2016 efter upprepade attacker mot både patienter och vår personal. Redan under första månaden behandlade vi 300 patienter, av dem 100 gravida kvinnor.

Flyktingar och internflyktingar

I Sydsudan finns uppskattningsvis 1,5 miljon internflyktingar och närmare 300 000 flyktingar från Sudan. Under 2019 gav vi sjukvård och delade ut förnödenheter till flyktingar i Bentiu, Mundri, Lankien, Malakal, Yida, Yei, Leer, Old Fangak och i Doro-lägret i Maban. I Malakal och Bentiu driver vi sjukhus i FN:s så kallade skyddsläger - ”Protection of Civilians sites” (PoC). I båda dessa läger är de humanitära och medicinska behoven stora till följd av dåliga levnadsvillkor och pågående våld. Vi har upprepade gånger påtalat att förhållandena i lägren måste förbättras, särskilt när det gäller vatten och sanitet.

Att spela spel är ett verktyg som vi använder för att få barnen att bearbeta det de varit med om.
Konflikten i Sydsudan har många mörka sidor – en av de allra mörkaste är väpnade gruppers rekrytering av barn.
LYSSA och LÄS om vårt projekt

Vårt sjukhus i Malakal har 55 sängplatser. Där ger vi både allmänvård, specialistvård och fokuserar på psykisk ohälsa. Många av våra patienter har upplevt extremt mycket våld och känner hopplöshet och förtvivlan. Under 2019 anordnade vi därför drygt 3 000 samtalstillfällen för att ge psykosocialt stöd, både individuellt och i grupp.

I Bentiu-lägret, där fler än 100 000 människor bor, tillhandahåller vi specialistvård, kirurgisk vård och akutvård för både barn och vuxna. Sjukhuset har 160 sängplatser och våra projekt i Malakal och Bentiu omfattar också uppsökandeaktiviteter. På lokala vårdcentraler gör vi informationskampanjer riktade mot lokalbefolkningen, vi behandlar infektionssjukdomar och vi försöker ta reda på om det finns patienter i området som är i behov av vård.

I staden Yei stöttar vi sjukhusets barnavdelning och har hand om en allmän klinik som erbjuder vaccinationer, psykosocialt stöd och remitterar patienter vid behov. Utanför staden arbetar vår personal på vårdcentraler i områden som är drabbade av våld där många har tvingats lämna sina hem. 

I Maban driver vi ett sjukhus i flyktinglägret Doro med 60 000 flyktingar. Vi har också personal som arbetar på en öppenvårdsavdelning på ett annat sjukhus där cirka 30 000 kan få hjälp. Under 2019 hade vi ett mobilt team som gjorde punktinsatser riktade mot internflyktingar i Mabanprovinsen för att tillhandahålla grundläggande sjulvård och ge tillgång till rent vatten. 

Barnhälsovård och mödravård

I Aweil driver vi ett regionsjukhus som också tillhandahåller mödravård. På sjukhuset utbildas sjuksköterskor och barnmorskor på en lokal skola där tre läkare och genomgått utbildning inom kirurgi.

I Lankien har vi ett sjukhus med 80 sängplatser. Där finns tillgång till barnhälso- och mödravård, behandling av undernäring, hiv, tuberkulos och kala azar. Patienterna som utsatts för sexuellt våld kan också söka vård på sjukhuset, något som ingår i alla våra projekt i Sydsudan.

Abyei 

Abyei är ett omstritt område mellan Sudan och Sydsudan. I februari kunde vi avsluta återuppbyggnaden av vårt sjukhus i Agok. Det har åtta vårdavdelningar, en operationssal och ett apotek.

2019 i siffror

 • 1 120 900 patientbesök inom öppenvård
 • 61 000 vaccinationer mot mässling 
 • 292 100 behandlades för malaria
 • 14 100 förlossningar
 • 6 720 behandlades för mässling
 • 5 400 operationer
 • 4 010 barn behandlades på våra kliniker och sjukhus för undernäring
 • 370 behandlades efter sexuellt våld
   

Läs mer om våra aktiviteter i Sydsudan på Läkare Utan Gränsers internationella hemsida.

Uppdaterad: 20 november 2020. 

Det här arbetar vi med i Sydsudan