Hoppa till huvudinnehåll

Sydsudan: stora sjukvårdsbehov

En man håller upp ett diplom med Läkare Utan Gränsers logga på samtidigt som han omkramas av några kvinnor.
Foto: Florence Miettaux
I Sydsudan finns ett stort behov av medicinsk personal. Skolan är ett av Läkare Utan Gränsers initiativ för att öka tillgången till sjukvård i landet. I dag studerar över 200 elever vid skolan.

Sydsudan

Fakta Sydsudan

  • Befolkning: 11 miljoner
  • Huvudstad: Juba
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1983
  • Antal anställda 2020: 3 555

Åratal av konflikt i Sydsudan har tvingat miljoner människor på flykt. Hundratusentals har inte tillräckligt med mat och vatten och saknar tillgång till sjukvård. 

Sjukvård är praktiskt taget icke-existerande för människor som bor i avlägsna delar av Sydsudan. 

Malaria är en av de vanligaste sjukdomarna och dödsorsakerna i Sydsudan, särskilt bland barn. Under den tre månader långa malariasäsongen fylls de få vårdinrättningarna av sjuka barn.

Även undernäring är ett återkommande problem, då många familjer tvingats lämna sina hem för att undkomma våldet och förlorar därmed sin försörjning.  

2019 och 2020 inträffade omfattande översvämningar i stora delar av landet. Vattnet dränkte bostäder och vårdinrättningar, och lämnade människorna utan mat, vatten och skydd. 

2011 blev Sydsudan självständigt. Här berättar våra kollegor vad som hände sedan.

Läkare Utan Gränser arbetar på sjukhus och kliniker över hela landet – insatsen är en av våra allra största i världen. Våra team ger grundläggande och specialiserad sjukvård och svarar på akuta kriser och sjukdomsutbrott som drabbar isolerade samhällen, internflyktingar samt flyktingar från Sudan. 

Under 2020 startade vi upp aktiviteter för att bekämpa covid-19 i Sydsudan. 

Läs mer om vårt arbete i Sydsudan på Läkare Utan Gränsers internationella hemsida.

Senast uppdaterad 23 september 2021.