Hoppa till huvudinnehåll
Två kvinnor bär sina barn och går i sandig miljö.
Foto: Adrienne Surprenant/Läkare Utan Gränser
Amiira Mawien och hennes son Adeng Mawien lämnar Läkare Utan Gränsers hälsovårdsinrättning i Aweil, Sydsudan, efter framgångsrik malariabehandling.

Sydsudan

Åratal av konflikt i Sydsudan har tvingat miljoner människor på flykt. Hundratusentals har inte tillräckligt med mat och vatten och saknar tillgång till sjukvård. 

Sjukvård är praktiskt taget icke-existerande för människor som bor i avlägsna delar av Sydsudan. Utöver återkommande konflikter drabbas landet av andra kriser, såsom svåra översvämningar, matbrist och sjukdomsutbrott. Enligt FN behöver två tredjedelar av befolkningen humanitär hjälp, inklusive sjukvård. 

Läkare Utan Gränser arbetar på sjukhus och kliniker över hela landet – insatsen är en av våra allra största i världen. Våra team ger grundläggande och specialiserad sjukvård och gör akutinsatser vid naturkatastrofer och sjukdomsutbrott. Våra mobila team tillhandahåller sjukvård till internflyktingar och i isolerade områden.

Malaria är en av de vanligaste sjukdomarna och dödsorsakerna i Sydsudan, särskilt bland barn. Under den tre månader långa malariasäsongen fylls de få vårdinrättningarna av sjuka barn.

Även undernäring är ett återkommande problem, då många familjer tvingats lämna sina hem för att undkomma våldet och förlorar därmed sin försörjning.  

Efter årtionden av konflikter utgör bristen på infrastruktur och kvalificerad sjukvårdspersonal fortfarande en stor utmaning för utvecklingen av ett bra sjukvårdssystem i världens yngsta land. Läkare Utan Gränsers "Academy for Healthcare" syftar till att stärka kompetensen hos vårdpersonal och förbättra vårdkvaliteten. I juni tog den första gruppen på 35 sjuksköterskestudenter examen efter att ha genomgått 18 månaders vårdutbildning.

Läs mer om vårt arbete i Sydsudan på Läkare Utan Gränsers internationella hemsida.

 

Senast uppdaterad 21 juli 2023. 

Sydsudan

Fakta Sydsudan

  • Befolkning: 10,7 miljoner
  • Huvudstad: Juba
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1983
  • Antal anställda 2022: 3 460