Hoppa till huvudinnehåll

Sydsudan: fortsatt konflikt och humanitär kris

Patientmottagning i konfliktdrabbade Sydsudan.
Foto: Läkare Utan Gränser

Fakta Sydsudan

 • Befolkning: 12,2 miljoner
 • Huvudstad: Juba
 • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1983
 • Antal anställda 2017: 3 574

Under 2017 gjorde Läkare Utan Gränser en rad akutinsatser i Sydsudan som svar på utbrott av epidemier och oroligheter. Samtidigt fortsätter vi med de hälsoprojekt vi har i landet.

 

Tiotusentals människor har dött och uppskattningsvis var tredje person har tvingats lämna sina hem sedan nya konflikter bröt ut i december 2013. Två miljoner har flytt till grannländerna, lika många internflyktingar finns i Sydsudan. Under 2017 var säkerhetsläget den största utmaningen för humanitära organisationer då de utsattes för attacker och det blev allt farligare att arbeta i vissa områden.

Vi har en rad hälsoprojekt på flera sjukhus och kliniker. Dessutom har vi aktiviteter för människor som flytt och på avlägsna platser, vi har också beredskap för akuta situationer och driver vaccinationskampanjer.

Region övre Nilen

I nordöstra regionen gjorde vi akuta insatser för att behandla undernäring, ett stort problem i flera områden efter många år av konflikter. Vi har också startat ett system som innebär att lokalanställd personal följer med människor som är på flykt för att kunna ge dem medicinsk hjälp, det gäller också dem som utsatts för sexuellt våld.

Vi har fortsatt att ge hälso- och sjukvård på flera platser i regionen. I Lankien tvingades personalen att utrymma kliniken vid flera tillfällen på grund av stridigheter och civila flydde ut i bushen. Vi behandlade bland annat parasitsjukdomen kala azar och vid ett utbrott av kolera satte vi upp ett behandlingscenter i Lankien.  

I Fangak, ett avlägset område, finns ett sjukhus där vi har hand om akutmottagningen, en operationssal samt barn- och mödravårdsavdelningen. Vi har också ett center för behandling av undernäring och mobila kliniker.

Jonglei

I Pibor, i delstaten Jonglei, östra Sydsudan, där vi fortfarande är den enda organisationen som ger medicinsk hjälp, har vi tre vårdinrättningar. Undernäring är ett stort problem och vi hade en trefaldig ökning av patienter jämfört med året innan.

Vid två tillfällen 2017 utsattes vår klinik i Pibor för attacker och vårt team tvingades då tillfälligt lägga ner verksamheten. Våldsamma sammandrabbningar i regionen gjorde att vi tvingades avsluta två projekt. I slutet av januari fick våra anställda, liksom de boende i området, fly efter stridigheter. Sjukhuset plundrades och vårt team evakuerades till staden Kodok där de fortsatte att ge flyktingar medicinsk hjälp. I april utsattes också Kodok för attacker och vår personal och patienter flydde då till byn Aburoc. Vi satte där upp ett fältsjukhus, behandlade ett utbrott av kolera och gav avlägsna byar medicinsk hjälp.

I slutet av året, då stridigheter lett till att ännu fler tvingats fly, startade vi mobila kliniker på två floder i regionen för att sjövägen kunna hjälpa människor i isolerade byar.

Vi fortsatte att driva en primärvårdsklinik i staden Mayom i samarbete med landets hälsovårdsmyndigheter. Vi ger också akutvård och behandlar patienter med hiv och tuberkulos.

Platser för skydd av civila

Vi fortsätter att ge medicinsk hjälp på FN:s plats för skydd av civila (protection of civilians, PoC). Dessa inrättades i december 2013 som en tillfällig lösning för att skydda människor som försöker fly undan våldet. Fyra år senare lever hundratusentals människor fortfarande på platsen under osäkra områden där levnadsvillkoren är långt under acceptabla förhållanden.

"Jag känner mig stolt varje dag på arbetet" - Riak, som arbetar som logistiker i Bentiu, Sydsudan.

I Bentiu, delstaten Unity, driver vi ett sjukhus med 160 sängplatser där vi bland annat har kirurgi och stöd för dem som utsatts för sexuellt våld. Bentiu är den största skyddsplatsen, PoC, där det bor mer än 110 000 människor. På Malakal PoC, där det bor cirka 25 000 människor, ger vi sjukvård som vård vid psykisk ohälsa. Vi driver också ett sjukhus i staden Malakal, delstaten övre Nilen, och har inlett ett arbete för att hjälpa avlägsna byar i området.

Läs sjuksköterskan Johanna Lönns blogg från Bentiu.

Equatoria-regionen

2016 tvingades hundratusentals människor fly denna del av Sydsudan på grund av stridigheter. Det osäkra läget hindrade oss från att fullt ut kunna bistå flyktingarnas stora humanitära behov. Särskilt svår var situationen i städer där det pågick intensiva sammandrabbningar mellan regering och oppositionen. I januari arresterades vår personal av regeringsstyrkor i staden Yie. Två av dem frisläpptes i slutet av månaden och övriga fyra 31 mars. Det skapade stor oro då vårt mål är att rädda liv. Men vi fortsätter vårt arbete på två kliniker i staden.

Vi är också verksamma på två andra orter med fokus på bland annat barn-och mödravård, testning och behandling av hiv. Dessutom har vi också mobila kliniker.

Bahr el Ghazal regionen

I denna region, norra delen av landet, upphörde vi med mobila kliniker då andra organisationer börjat ge medicinsk hjälp i detta konfliktdrabbade område. Men vi är fortfarande verksamma vid ett sjukhus och stöttar fem vårdcentraler med testning och behandling av malaria.

"Både vår kvinnoklinik och barnavdelning är livsavgörande för befolkningen" - Florence Okatch, sjuksköterksa på sjukhuset i Aweil.

I Agok driver vi det enda sjukhuset i området dit man kan remittera patienter bland annat för kirurgi. I området bor mer än 140 000 människor. Till följd av det ökade behovet av specialistvård började vi arbeta med att utvidga sjukhusets kapacitet. Den nya, som beräknas vara iordningsställd i mitten av 2018, kan ta emot mer än 140 patienter.

"En alldeles ovanlig graviditet" - Läkaren Shadi Abdelrahman i kommer aldrig att glömma sitt första kejsarsnitt under sitt uppdrag i Abyei.

Sudanesiska flyktingar

Vi fortsätter arbeta i flyktingläger med människor från Sudan, bland annat med behandling av hiv och tuberkulos. I Yida, norra Sydsudan, har vi team som ansvarar för en undernäringsavdelning, en neonatalavdelning och behandling av hiv och tuberkulos.

I flyktinglägret Doro har vi byggt ett nytt sjukhus för att kunna ge patienter bättre vård. Vårt team har också genomfört en vaccinationskampanj för att minska fall av malaria. Andra hjälpinsatser gäller bland annat vaccinationer i närliggande områden som kontrolleras av oppositionen.

2017 i siffror:

 • 1 154 600 patientbesök i öppenvården
 • 334 400 patienter fick behandling för malaria
 • 47 200 togs in på sjukhus
 • 11 700 förlossningar och 240 kejsarsnitt bistod vi vid
 • 10 600 behandlades för undernäring
 • 8 400 behandlades efter fysiskt våld
 • 6 000 större operationer
 • 2 400 patienter fick behandling för kala azar

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2017. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Uppdaterad: 27 november 2018.

Det här arbetar vi med i Sydsudan