Hoppa till huvudinnehåll

Sydsudan: stora sjukvårdsbehov

En mamma med sitt barn. En läkare håller fram ett stetoskop mot barnet
Patientmottagning i konfliktdrabbade Sydsudan.
Foto: Frederic NOY

Fakta Sydsudan

  • Befolkning: 11 miljoner
  • Huvudstad: Juba
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1983
  • Antal anställda 2018: 3 682

Civila i Sydsudan har drabbats hårt av fem års våldsamma konflikter i landet. Två miljoner har flytt till grannländer och ytterligare två miljoner är internflyktingar.

I många delar av landet finns nästan ingen tillgång till sjukvård. Uppskattningsvis är det mindre än halva befolkningen som kan få medicinsk hjälp. Ungefär 80 procent av denna ges av frivilligorganisationer som Läkare Utan Gränser.

Översvämningar 2019 - Läkare Utan Gränser svarar på "akut nödläge"

I slutet av oktober deklarerade Sydsudans regering ett akut nödläge på grund av de enorma översvämningar som drabbat stora delar av landet. Hundratusentals människor har tvingats lämna sina hem eller isolerats på platser omgivna av vattenmassor där de saknar tillgång till sjukvård.  

Stora översvämningar drabbade Sydsudan hösten 2019

Vi hade redan team i de drabbade områdena och utökade snabbt med mer personal för att svara på de akuta behoven av rent vatten, tillfälligt boende och basala läkemedel såsom malariabehandling. 

Sydsudan - översikt Läkare Utan Gränsers aktiviteter

Våra insatser 2018 gällde bland annat akut hjälp till människor som utsatts för våld. Det skedde genom 16 projekt som vi driver i landet. Men vid upprepade tillfällen hindrades våra aktiviteter genom attacker riktade direkt mot vårdpersonal.

Internflyktingar

I Old Fangak, en avlägsen träskartad region i norra delen av landet, driver vi den enda vårdinrättningen i området där vi hjälper många av de internflyktingar som bosatt sig här. Våra team tar sig också med båt fram till trakter i omgivningen där de har mobila kliniker och ordnar med remiss och transport till sjukhus. Vi har också enklare vårdmottagningar på ett par avlägsna platser.

Efter ökat våld och många på flykt i Ulang hjälpte vi en lokal vårdinrättning med akutinsatser och remitterade komplicerade fall till Malakal, huvudort i delstaten Övre Nilen och till landets huvudstad Juba.

Ännu längre norrut, i Aburoc, fortsatte vi att stötta en klinik med 12 sängplatser med att ge akutvård. Vi hade också öppenvård, behandling av personer som utsatts för sexuellt våld och vård av vanliga sjukdomar som diarrée och malaria.

I södra delen av landet stöttar vi vårdcentraler och barnavdelningen på ett centralt sjukhus. Vi har team som arbetar på tre vårdinrättningar i Pibor, i delstaten Jonglei, östra Sydsudan. Vi finns också på en vårdcentral där vi erbjuder kirurgi. I staden Mundri, i delstaten Amadi, stöttar vi en vårdcentral och driver enklare vårdmottagningar på avlägsna platser i området.

I december lämnade vi över våra mobila kliniker och enklare vårdinrättningar till andra organisationer. Vi hade då arbetat i avlägsna trakter som annars helt saknat tillgång till medicinsk vård. Våra team hade sedan slutet av 2017 och under 2018 behandlat mer än 50 000 patienter och sett till att flera hundra remitterats för fortsatt vård.

Platser för skydd av civila

I mer än fem år har FN haft platser för skydd av civila på sina baser, dit människor som flytt undan konflikter sökt sig för säkerhet. Dessa platser ger ett grundskydd för folkgrupper som annars skulle utsättas för väpnat våld. Fattiga levnadsförhållanden, våldshändelser och trauma har skapat enorma medicinska behov på landets största skyddsläger i staden Bentiu i delstaten Unity. Vårt sjukhus där, som har 160 sängplatser, är det enda i lägret. Vi har kirurgi, specialistvård av nyfödda och assisterar komplicerade förlossningar. Under 2018 behandlade vi här och på en klinik i Bentiu 398 personer som utsatts för sexuellt våld. Nästan en tredjedel av fallen inträffade under några få veckor under en attack på kvinnor och barn i november. Vi satte också upp sex behandlingsställen för malaria. Mer än 38 000 patienter fick hjälp då antalet malariafall kraftigt ökade i juli.

I skyddslägret i Malakal, huvudort i delstaten Övre Nilen, bor cirka 29 000 människor. Vi har där en mottagning med 40 sängplatser. Vi ger akutvård, behandlar tuberkulos, parasitsjukdomen kala azar, hiv och hjälper till vid psykisk ohälsa. Våra team noterade att det under året skedde ett oroväckande antal självmordsförsök. Det sågs som en följd av att människor under lång tid inte kunnat återvända hem, samt arbetslöshet och begränsade framtidsutsikter. Vi arbetar också i staden Malakal med samma insatser och har där dessutom förlossningsvård och vård av nyfödda.

Barn- och mödravård

På centralsjukhuset i Aweil, nordvästra Sydsudan, har vi bland annat barn- och mödravårdsavdelningar, akutrum, en intensivvårdsavdelning och en klinik för behandling av undernäring. Under året assisterade våra team vid 5 275 förlossningar, inklusive 174 kejsarsnitt.

Vårt sjukhus med 80 sängplatser i Lankien, nordöstra Sydsudan, har också förlossnings- och barnavård, behandlar undernäring och personer som utsatts för sexuellt våld. Dessutom behandlar vi hiv, tuberkulos och parasitsjukdomen kala azar.

Barnsoldater

I hela Sydsudan har barn använts som soldater och ansträngningar görs nu för att de ska kunna återuppta kontakter och fungera som tidigare på sina hemorter. I februari startade vi ett pilotprogram där vi erbjöd tidigare barnsoldater medicinsk vård och psykologisk hjälp.

Epidemier

Under året behandlade vi genom vårt projekt i Lankien mer än 37 000 personer för malaria och utökade också våra aktiviteter på sjukhuset i Aweil under högsäsongen. Dessutom stöttade vi hälsovårdsmyndigheterna med att vaccinera nästan 23 000 barn vid ett utbrott av mässling i Aweil. Vi genomförde också en vaccinationskampanj för att förebygga kolera. Mer än 200 000 människor i huvudstaden Juba fick vaccin.

Flyktingar från Sudan

I och runtomkring Maban i delstaten Övre Nilen, östra Sydsudan, hjälper vi flyktingar från Sudan och lokalsamhället genom våra aktiviteter i Doro flyktingläger och vid Bunj centralsjukhus. Vi fortsätter också att driva ett sjukhus med 15 sängplatser i flyktinglägret Yida. Men i maj lämnade vi över vårt behandlingsprogram för hiv och tuberkulos till en annan organisation.

Abyei

ASAA, som står för Abyei Special Administrative Area, är ett omdiskuterat gränsområde mellan Sudan och Sydsudan. Där har vi renoverat och byggt ut vårt sjukhus, det enda som finns i området. Vi återupptog också vårt malariaprojekt och behandlade mer än 25 000 patienter i 23 byar i trakten mellan juni och december. Allvarliga fall remitterade vi till sjukhus. Under regnperioden med stora översvämningar tvingas många att flytta. Vi skickade då mobila team till södra delen av ASAA för att ge vård och dela ut förnödenheter.

Attacker på vården

I april utsattes ett av våra mobila team i Mundri för ett våldsamt väpnat överfall. Det tvingade oss att upphöra med alla våra aktiviteter i området under flera veckor. Det gjorde vi också i Maban, utom om det gällde livräddande behandling, då vårt kontor utsatts för en våldsam attack. Men efter ett par månader kunde vi återuppta arbetet med full kapacitet.

I april och maj tvingades tusentals civila fly ut i sumpmarker i två olika områden för att inte hamna i våldsamma sammandrabbningar. Våra vårdinrättningar attackerades och plundrades men våra team fortsatte att ge basal medicinsk hjälp till de människor som gick att nå.

2018 i siffror

  • 1 157 900 patientbesök inom öppenvård
  • 276 400 behandlades för malaria
  • 56 200 togs in på sjukhus
  • 14 300 förlossningar, varav 300 kejsarsnitt

 

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2018. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

 

Uppdaterad: 3 november 2019. 

Det här arbetar vi med i Sydsudan