Hoppa till huvudinnehåll
Rabia tillsammans med sin son Iftu, som vårdades in för akut undernäring på Duptisjukhuset i Afarregionen, Etiopien.
Publicerad 9 juni 2022

Utbredd och eskalerande näringskris

Foto: Njiiri Karago/Läkare Utan Gränser
Rabia tillsammans med sin son Iftu, som vårdades in för akut undernäring på Duptisjukhuset i Afarregionen, Etiopien.

Vårt team i Afarregionen, Etiopien, ser oroväckande tecken på en dödlig och eskalerande näringskris. Den humanitära responsen i området måste trappas upp omgående. Hundratusentals personer i Afar har flytt från stridigheter och hamnat i områden med torka och hunger och där tillgången till sjukvård och rent vatten är ytterst bristfällig.

– Det som skrämmer oss mest är att vi enbart sett toppen av isberget, och bara det är överväldigande, säger Raphael Veicht, Läkare Utan Gränsers akutkoordinator i Addis Abeba, Etiopien.

– Duptisjukhuset är det enda fungerande sjukhuset som man kan remittera till i hela Afarregionen. Vi ser barn som anländer efter långa och otroligt svåra resor. Alldeles för många av dem dör inom 48 timmar för att de är för sjuka och undernärda för att ha en chans att överleva.

Trettiofem barn har dött på åtta veckor

Vi har sedan april ökat stödet till Duptisjukhuset, som har ett upptagningsområde på över 1,1 miljoner människor, inklusive hundratusentals internflyktingar. Dödligheten bland patienterna är chockerande – vissa veckor över 20 procent. Enbart under de senaste åtta veckorna har 35 barn dött och två tredjedelar avled inom 48 timmar efter att de skrevs in.

– Det är tydligt att många människor i Afar saknar tillgång till den sjukvård, mat och vatten som de behöver för att överleva. För att få kontroll över situationen krävs stora humanitära insatser omgående, riktade både till internflyktingarna och till befolkningen i de områden de flytt till. Insatserna måste framför allt säkra tillgång till mat, sjukvård och rent vatten.

Ett litet barn sitter på en säng på en undernäringsklinik i Afarregionen, Etiopien. På bilden finns också två kvinnor som ser om barnet.
Foto: Njiiri Karago/Läkare Utan Gränser
Två tält underlättar tillfälligt tillströmningen av patienter till Duptisjukhuset, som är det enda sjukhuset i regionen.

Enbart 20 procent av vårdinrättningarna i Afarregionen fungerar. Över 80 procent av de undernärda barn som skrivs in på Duptisjukhuset har inte fått någon typ av vård innan de kom till sjukhuset. Patienterna berättar för våra medarbetare att de haft mycket svårt att få tillgång till sjukvård, mat, rent vatten och andra grundläggande förnödenheter, vilket lett till ökade nivåer av undernäring och livshotande sjukdomar.

Orent vatten leder till allvarliga infektioner

– Platsen där vi befinner oss nu är extremt karg och obeboelig, säger Asiya Salih Mohammed, som varit på väg till fots i över en månad och berättar att många människor dött i konflikten.

På den plats för internflyktingar som hon nu anlänt till saknas både grundläggande förnödenheter och sjukvård. Därför har hon tagit sin ettåriga dotter till Duptisjukhuset.

– Det finns inte tillräckligt med mat eller dricksvatten och huset som vi bor i saknar tak, så vi är exponerade för solen, säger Asiya Salih Mohammed.

Effekterna av de hårda levnadsförhållandena är uppenbara bland patienterna på Duptisjukhuset. Två tredjedelar av alla barn är undernärda.

I april i år började vi stötta undernäringskliniken på sjukhuset. Avdelningen hade en kapacitet på 14 platser för inneliggande patienter och har sedan dess i snabb takt blivit överfull. Teamet öppnade ytterligare 14 platser i andra byggnader, men även dessa är nu överfulla och personalen kämpar för att kunna ge barnen den vård de behöver. På senare tid har även den ordinarie pediatriska avdelningen blivit överbelastad, även där med överfulla sängar.

– Bara under två dagar fick vi in 41 barn på barnavdelningen med allvarliga maginfektioner efter att de tvingats dricka ur leriga pölar, säger Raphael Veicht.  

Utökande insatser krävs  

Tillsammans med etiopiska hälso- och sjukvårdsmyndigheter har Läkare Utan Gränser beslutat att utöka kapaciteten vad gäller den pediatriska verksamheten, näringskliniken och akutmottagningen. Detta ska bland annat ske genom att omedelbart bygga nya strukturer och stötta insatser för tillgång till rent vatten och sanitet. Parallellt planerar Läkare Utan Gränser att öppna fem näringsprojekt i de områden där läget är som mest kritiskt. Men för att avvärja en hotande kris krävs ännu fler insatser.

Just nu kämpar hundratusentals människor för sin överlevnad, inte bara i Afar utan även på andra platser i Etiopien.

Trots att regnet äntligen börjat falla i Wardher i Somaliregionen märks effekterna av en period med långvarig torka kvar och människor kämpar fortfarande med matosäkerhet och tillgång till rent vatten.

Vi genomförde nyligen en vaccinationskampanj mot mässling för 7 000 barn på 50 olika platser och har även infört övervakningssystem för att snabbt kunna reagera på akuta medicinska behov.

Nu krävs en snabb upptrappning av hjälpinsatser från det humanitära samfundet i Afar och andra delar av Etiopien, för att hjälpa alla de människor som redan kämpar för sin överlevnad.

Här kan du läsa mer om hur Läkare Utan Gränser arbetar med undernäring.