Hoppa till huvudinnehåll

Undernäring

Ett barns överarm mäts för att avgöra graden av undernäring.
Ett barns överarm mäts för att avgöra graden av undernäring.
Foto: Michael Tsegaye

Undernäring uppstår när kroppen under perioder inte får tillräckligt med mat som täcker energibehovet. Undernäring är särskilt allvarligt bland barn eftersom det påverkar den fysiska och mentala utvecklingen, i värsta fall med kroniska skador som följd.  

842 miljoner människor i världen bedöms ha otillräckligt med mat för att hålla sig friska, enligt FN:s livsmedelsprogram. Av dem lever 827 miljoner i låg- och medelinkomstländer. Undernäring kan ofta vara resultat av en plötslig katastrof eller konflikt som orsakar svält och hungersnöd, eller uppkomma till följd av sjukdom. 

Former av undernäring

Det finns olika former av undernäring, med varierande grad av allvarliga konsekvenser. Störst risk att drabbas av undernäring har barn i åldern 6 till 24 månader. Konsekvenserna av undernäring hos små barn är allvarliga, och kan i värsta fall leda till koniska skador på hjärnan och immunförsvaret. Men även äldre barn, gravida och ammande kvinnor, gamla och kroniskt sjuka har ökad risk att drabbas hårdare av svält och bli undernärda.

Akut undernäring

Vid den akuta formen av undernäring mäts barnets vikt i förhållande till längd, samt omfånget mitt på överarmen, en så kallad MUAC (mid-upper arm circumference). Det finns olika svårighetsgrader och svår akut undernäring är den mest livshotande typen av undernäring och uppstår ofta i samband med akut sjukdom, epidemier eller hungersnöd och förvärras i konfliktområden. 

Kronisk undernäring

Kronisk undernäring uppstår när kroppen under en lång tid inte fått tillräckligt med mat, vitaminer eller mineraler med följd att den fysiska utvecklingen stannar upp. För att avgöra den kroniska formen av undernäring mäts ett barns längd i förhållande till ålder, och jämförs med friska och välnärda barn.

Vitamin- och mineralbrist

Även den som får tillräckligt med föda kan lida av vitamin- och mineralbrist. De vanligaste bristerna är vitamin A-brist och järnbrist med olika följdsjukdomar.

Symptom på undernäring

Viktnedgång är det vanligaste symptomet på akut undernäring. Vissa upplever trötthet och orkeslöshet. I fall där undernäringen lett till blodbrist kan det också förekomma andfåddhet. Kroppens immunförsvar är allvarligt försvagat vilket betyder att barn blir sjuka och kan dö av infektioner. Men tillståndet kan också i sig vara dödligt. 

I samband med svår akut undernäring kan barn få vätskeansamlingar och huden, som är starkt uttorkad, kan spricka under pressen och ge karakteristiska sår. Andra barn får ett karakteristiskt åldringsutseende med lös hud och tydliga knotor. Här har fettlagret och musklerna blivit reducerade. 

Att behandla undernäring

De svårt undernärda barnen behandlas oftast med särskild näringsberikad mat, som inte kräver tillagning. Det är en jordnötspasta som innehåller alla nödvändiga vitaminer, mineraler, proteiner och andra näringsämnen som små barn behöver. Vi behandlar undernärda både genom inläggning och genom besök i öppenvården. 

Resultatet av en korrekt behandling av undernäring är förvånansvärt bra. Efter en månad har de flesta barn återvunnit 80 procent av sin normalvikt. Upp till 95 procent av de svårt undernärda barnen som blir behandlade överlever. Dessvärre har bara 10 procent av alla världens svårt undernärda barn tillgång till denna behandling.

Utbredning av undernäring i världen

842 miljoner runt om i världen bedöms vara undernärda. De största andelen undernärda bor i södra Asien (både den kroniska och akuta fromerna), följt av Afrika och delar av Oceanien. 

2016 fanns det ca 34 miljoner (ca 12 miljoner med den svåra formen) akut undernärda barn under fem år i Asien och ca 14 miljoner (ca 4 miljoner med den svåra formen)  i Afrika. 45 procent av alla dödsfall bland barn under fem har undernäring som underligande orsak. I låg- och medelinkomstländerna har var tredje barn kronisk undernäring.

Vår insats mot undernäring

Läkare Utan Gränser erbjuder vård till framför allt barn med akut undernäring. Barnen är oftast de som drabbas först vid livmedelsbrist och dessutom har större risk att även bli sjuka i till exempel mässling och luftvägsinfektioner.

Varje år behandlar vi tiotusentals barn med akut undernäring i våra öppna program och genom inläggning på kliniker. De svårt undernärda barnen behandlas oftast med särskild näringsberikad mat, vilket brukar ha väldigt gott resultat. 

Vi har också gått samman med forskare och experter för att ta fram en billig produkt som kan hjälpa barn som har akut undernäring men ännu inte den svåra formen.

Under senare år har vi arbetat för att behandla undernärda i bland annat Tchad, Sydsudan och Nigeria

Klicka på bilden för en interaktiv guide om undernäring: