Hoppa till huvudinnehåll

Undernäring

En 10 månader gammal flicka blir undersökt på Läkare Utan Gränsers undernäringsklinik i Taiz, Jemen.
Foto: Läkare Utan Gränser
Tio månader gamla Raghad är på Läkare Utan Gränsers undernäringsklinik i Taiz, Jemen. Hennes överarm mäts för att avgöra graden av undernäring.

Undernäring uppstår när kroppen under perioder inte får tillräckligt med mat som täcker energibehovet. Undernäring är särskilt allvarligt bland barn eftersom det påverkar den fysiska och mentala utvecklingen, i värsta fall med kroniska skador som följd.  

Undernäring kan vara en konsekvens av en plötslig katastrof eller väpnad konflikt som orsakar matosäkerhet och hungersnöd. Undernäring kan även uppkomma till följd av sjukdom. Globalt har omkring 45 procent av dödsfall bland barn under fem år samband med undernäring. Detta är vanligast i låg- och medelinkomstländer.

Nästan 924 miljoner människor (11,7 procent av världens befolkning) hade en osäker livsmedelsförsörjning på allvarlig nivå under 2021, vilket är en ökning med 207 miljoner människor på två år, enligt en rapport från två FN-organ.

Vad gör Läkare Utan Gränser?

Vi erbjuder vård till framför allt barn med akut undernäring. Barnen är oftast de som drabbas först vid livsmedelsbrist och dessutom har större risk att även bli sjuka i till exempel mässling och luftvägsinfektioner.

Varje år vårdar vi tiotusentals barn med akut undernäring i våra öppna program och genom inläggning på kliniker. De svårt undernärda barnen får oftast behandling med särskild näringsberikad mat, vilket brukar ge väldigt bra resultat. 

Vi har också gått samman med forskare och experter för att ta fram en billig produkt som kan hjälpa barn som har akut undernäring men ännu inte den svåra formen.

Just nu råder hungersnöd på flera platser i världen. Sedan början av året har våra team i nordvästra Nigeria tagit emot ett ovanligt stort antal undernärda barn. Faktorer som ökande otrygghet, klimatförändringar och höjda livsmedelspriser har lett till en kraftig ökning av undernäring i regionen. Många av våra större insatser mot undernäring utöver Sahelregionen och Afrikas horn finns i länder med utdragna konflikter, som i Jemen och Afghanistan. 

Tove Tikkanen Jönn och Mia Hejdenberg, medicinsk humanitär rådgivare på Läkare Utan Gränser

Var går gränsen? Om undernäring och svält

Just nu väller det in rapporter om hungersnöd och matbrist i flera delar av världen. Men vad är egentligen undernäring och hur behandlar man det på bästa sätt?
Lyssna på podavsnittet om undernäring

Former av undernäring

Det finns olika former av undernäring, med varierande grad av allvarliga konsekvenser. Störst risk att drabbas av undernäring har barn i åldern 6 till 24 månader. Konsekvenserna av undernäring hos små barn är allvarliga, och kan i värsta fall leda till koniska skador på hjärnan och immunförsvaret. Men även äldre barn, gravida och ammande kvinnor, gamla och kroniskt sjuka har ökad risk att drabbas hårdare av svält och bli undernärda.
 

Akut undernäring

Vid den akuta formen av undernäring mäts barnets vikt i förhållande till längd, samt omfånget mitt på överarmen, en så kallad MUAC (mid-upper arm circumference). Det finns olika svårighetsgrader och svår akut undernäring är den mest livshotande typen av undernäring och uppstår ofta i samband med akut sjukdom, epidemier eller hungersnöd och förvärras i konfliktområden. 
 

Kronisk undernäring

Kronisk undernäring uppstår när kroppen under en lång tid inte fått tillräckligt med mat, vitaminer eller mineraler med följd att den fysiska utvecklingen stannar upp. För att avgöra den kroniska formen av undernäring mäts ett barns längd i förhållande till ålder, och jämförs med friska och välnärda barn.
 

Vitamin- och mineralbrist

Även den som får tillräckligt med föda kan lida av vitamin- och mineralbrist. De vanligaste bristerna är vitamin A-brist och järnbrist med olika följdsjukdomar.

Symptom på undernäring

Viktnedgång är det vanligaste symptomet på akut undernäring. Vissa upplever trötthet och orkeslöshet. I fall där undernäringen lett till blodbrist kan det också förekomma andfåddhet. Kroppens immunförsvar är allvarligt försvagat vilket betyder att barn blir sjuka och kan dö av infektioner. Men tillståndet kan också i sig vara dödligt. 

I samband med svår akut undernäring kan barn få vätskeansamlingar och huden, som är starkt uttorkad, kan spricka under pressen och ge karakteristiska sår. Andra barn får ett karakteristiskt åldringsutseende med lös hud och tydliga knotor. Här har fettlagret och musklerna blivit reducerade. 

Att behandla undernäring

De svårt undernärda barnen behandlas oftast med särskild näringsberikad mat, som inte kräver tillagning. Det är en jordnötspasta som innehåller alla nödvändiga vitaminer, mineraler, proteiner och andra näringsämnen som små barn behöver. Vi behandlar undernärda både genom inläggning och genom besök i öppenvården. 

Resultatet av en korrekt behandling av undernäring är förvånansvärt bra. Efter en månad har de flesta barn återvunnit 80 procent av sin normalvikt. Upp till 95 procent av de svårt undernärda barnen som blir behandlade överlever. Dessvärre har bara 10 procent av alla världens svårt undernärda barn tillgång till denna behandling.

Senast uppdaterad juli 2022.