Hoppa till huvudinnehåll

Vården klarar inte svåraste covidvåg hittills

Publicerad 14 oktober 2021
En sjukvårdsanställd tittar till en patient som får syrgas på sjukhuset i Raqqa i nordösta Syrien.
Foto: Florent Vergnes
Patient får syrgas på sjukhuset i Raqqa i nordösta Syrien.

Norra Syrien drabbas just nu av det allvarligaste utbrottet hittills av covid-19. Det råder brist på både syrgas och testutrustning. I nordvästra Syrien är vården överbelastad och i nordöstra delen av landet är smittspridningen skrämmande hög.

Sjukvårdssystemet i norra Syrien var svagt redan före pandemin och beroende av humanitära insatser för att kunna hantera de medicinska behoven. Omfattningen av den senaste covidvågen innebär att varken den befintliga vården eller insatserna från hjälporganisationer är tillräckliga.

Covidläget i nordvästra Syrien:

Antalet bekräftade covidfall har nästan fördubblats under september månad. I slutet på augusti fanns 39 000 aktiva fall i regionen. I slutet av september hade antalet ökat till 73 000.

– Under den värsta perioden i september registrerades 1 500 nya fall dagligen. Vid tidigare toppar var det aldrig fler än 600 fall, säger Francisco Otero y Villar, ansvarig för Läkare Utan Gränsers insatser i Syrien.

För tillfället fungerar bara 16 av 33 covidcenter i nordvästra Syrien där runt 4 miljoner människor bor. Det är svårt att bedöma den faktiska smittspridningen i regionen eftersom sjukvårdssystemet är svagt och det saknas utrustning för att kunna testa människor för corona. Den begränsade tillgången till sjukvård har även lett till svårigheter att bekämpa sjukdomsutbrottet på bästa sätt. Dessutom är bara runt tre procent av befolkningen fullvaccinerad, vilket beror på att människor är skeptiska mot covidvaccin och på att vaccinationstakten har varit väldigt låg.

– På de covidcenter där Läkare Utan Gränser jobbar ser vi människor som är i desperat behov av syrgas eller intensivvård. Men de måste vänta, eftersom det inte finns tillräckligt med vårdplatser och respiratorer. Till följd av det är mortaliteten högre än under tidigare utbrott. Vi ser många unga på covidcentren. I Afrin är 44 procent av patienterna mellan 16 och 40 år gamla. Det visar att även de grupper som vi trodde var relativt säkra riskerar att bli allvarligt sjuka i det aktuella utbrottet, säger Francisco Otero y Villar.

Vi utökar vår verksamhet i nordvästra Syrien för att möta de ökade behoven. I augusti öppnades två isoleringsavdelningar för covidpatienter i Idlib-provinsen. Nu ska deras kapacitet utökas. Vi fortsätter att ge stöd till två covidcenter i Afrin och al-Bab, samt till en vårdinrättning i Afrin där man behandlar luftvägsinfektioner. Vi driver mobila kliniker i flyktinglägren där runt 13 procent av de som har bekräftad covid bor. Teamen testar patienter för corona och delar ut material som ska hjälpa människorna i lägret att stoppa smittspridningen.

Covidläget i nordöstra Syrien:

Under de senaste veckorna har vi även sett en oroande smittspridning av covid-19 i nordöstra Syrien. Den sista veckan i september testades i genomsnitt 342 personer positivt för corona varje dag, det högsta antalet sedan starten av pandemin.

Under första veckan i oktober har antalet bekräftade fall minskat. Det har dock uppstått ett nytt problem: på grund av det höga trycket på det enda laboratoriet i regionen som kan utföra PCR-tester råder det nu brist på material som behövs för att kunna testa. Om testbehovet är fortsatt högt befaras testningen stanna av helt på grund av materialbrist.

Tillgången till syrgas är också mycket begränsad. Covidklinikerna i Hassakeh tvingas införskaffa syrgasflaskor från städerna Qamishli, Raqqa och Tabqa, för att möta behoven.

– Vi har nog nått en gräns i hur mycket syrgas vi kan införskaffa. Det gäller framför allt om antalet covidfall ökar igen, men även om vi ligger kvar på samma höga nivåer som vi gör nu kan vi inte ge adekvat vård till alla patienter som behöver syrgas, säger Hanna Majanen, Läkare Utan Gränsers akutsamordnare för Syrien.