Hoppa till huvudinnehåll

Vi fördömer intrånget på sjukhus i västra Syrien

Publicerad 3 maj 2017

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Vi fördömer alla former av attacker på våra sjukhus, vår personal och våra patienter.

Vi fördömer alla former av attacker på våra sjukhus, vår personal och våra patienter. Bilden är från en manifestation i Geneve, ett år efter att vårt sjukhus bombades i Kunduz, Afghanistain. 

Den 29 april utbröt intensiva strider mellan väpnade oppositionsgrupper på ett sjukhus som vi stödjer utanför Damaskus i sydvästra Syrien. Vi tolererar inte sådana attacker på våra inrättningar och har därför beslutat att dra tillbaka vårt stöd till regionen tills dess alla stridande parter respekterar vårt arbete.

– Vi fördömer starkt det väpnade intrånget på en vårdinrättning i östra Ghouta där maskerade individer hotade personalen och beslagtog en ambulans, säger Brice de le Vingne, Läkare Utan Gränsers insatsansvarige.

Östra Ghouta ligger utanför Damaskus och har varit belägrat av syriska regeringsstyrkor sedan 2013. Läkare Utan Gränser har gett stöd till majoriteten av vårdinrättningarna i området och har byggt upp starka relationer med den medicinska personalen och sett till så att de kunnat fortsätta arbeta opartiskt.

Intensiva strider bröt ut mellan oppositionen och beväpnade grupper den 28 april – utan någon som helst hänsyn till den skyddade status som gäller för sjukvård.

Beväpnade män stormade sjukhus

Läkare som arbetar på de sjukvårdsinrättningar som vi stödjer i området har berättat om de våldsamma händelserna den 29 och 30 april. Runt 30 maskerade och beväpnade män stormade in på Hazzeh-sjukhuset den 29 april och  ignorerade totalt det skydd som patienter, sjukhus och vårdpersonal har enligt internationell humanitär rätt. De beväpnade männen sökte efter specifika skadade patienter och tog dessutom sjukhusets ambulans i beslag.

Några kilometer söderut träffades den mindre vårdinrättningen Aftares av kulor under de strider som pågick under två dagar. Personalen kunde inte ta sig därifrån. Sjuksköterskor som vi talat med berättar att de lyckats behandla ett fåtal sårade men bara kunnat utföra mindre operationer och lägga förband. De har inte haft möjlighet att förhandla om en evakuering av patienter till bättre utrustade lokaler.

Avbryter medicinskt stöd till området

– Vi är allvarligt oroade av de långvariga striderna mellan beväpnade grupper vid och i närheten av sjukhus. Medicinska inrättningar är skyddade enligt internationell rätt och måste förbli en plats där alla, civila eller inte, som drabbats av krig har möjlighet till behandling baserat på deras medicinska behov. Medicinska inrättningar och skydd av patienter och medicinsk personal måste prioriteras. Vi har ställt tydliga krav på de väpnade grupperna som är verksamma i området kring östra Ghouta. Till dess att det finns tydliga tecken på att alla stridande parter respekterar våra patienter, sjukhus och sjukvårdspersonal kommer vårt medicinska stöd till området att avbrytas, säger Brice de le Vingne. 

Detta intrång på hälso- och sjukvården kommer vid en tidpunkt då livräddande sjukvård behövs som mest. Ett närliggande sjukhus som vi stödjer tog emot fler än 100 skadade patienter bara under de två dagar som de intensiva striderna pågick.

Ställer krav på respekt för sjukvård och patienter

Läkare Utan Gränser uppmanar alla väpnade grupper i Syrienkriget, oavsett vilken sida de kämpar för, att respektera skyddet av medicinska inrättningar och skyddet av patienter under behandling. Det innebär att ingen bombar eller beskjuter medicinska inrättningar och att alla avstår från väpnade attacker, hot mot medicinsk personal, stöld av ambulanser och sjukhusleveranser och försök att gripa eller kidnappa patienter som vårdas.

Våra krav till de väpnade grupperna i området kring östra Ghouta är:

1) Inga personer som bär vapen tillåts komma in i på vårdinrättningarna.

2) Patienter måste anses stå utanför konflikten. Försiktighetsåtgärder måste vidtas av stridande parter för att undvika direkta attacker mot sjukvård, att sjukvård hamnar i korselden eller andra militära handlingar som kan äventyra patientens vård.

3) Transport av skadade och andra patienter, oavsett identitet, måste tillåtas och underlättas och ambulanser måste få förflytta sig obegränsat.

4) Medicinska anläggningar, varor och ambulanser får aldrig användas för militära ändamål.

5) Obegränsad evakuering av patienter och medicinsk personal till ett säkrare område måste tillåtas.

Läkare Utan Gränser driver fyra vårdinrättningar i norra Syrien och ger stöd till mer än 150 vårdinrättningar i hela Syrien. I östra Ghouta stödjer vi 19 fältsjukhus, två mödravårdsenheter, sju vårdcentraler och fem mindre medicinska vårdinrättningar. Många av dessa får enbart stöd från oss medan vissa stöds av en rad olika hjälporganisationer, inklusive Läkare Utan Gränser. Under tre månader, från november 2016 till januari 2017, utförde dessa inrättningar 291 000 patientkonsultationer, 18 750 kirurgiska operationer och 3 100 förlossningar. Läkare Utan Gränser tar inte emot någon form av statlig finansiering för vårt arbete i Syrien för att kunna bedriva vård oberoende av politiska motiv. 

Aktuellt om Syrien

En operationssal på Tal Abyad-sjukhuset i Syrien strax söder om den turkiska gränsen.
Nyheter från fältet

Det tysta kriget

"I vissa delar av Syrien kan du se och höra kriget. Andra områden är tysta, det finns inga ljud som vittnar om det pågående kriget. Men lidandet är fortfarande stort och traumatiska händelser sker dagligen."
– Diala Ghassan, som besökt Tal Abyad-sjukhuset i Syrien.

Ambulans utanför sjukhuset i Tal Abyad, Syrien.
Nyheter från fältet

Skadade syrier får inte sjukvård i Raqqa

Striderna kring den syriska staden Raqqa leder till att sjuka och skadade har mycket svårt att få akut livräddande sjukvård. Det är nästan omöjligt för människor att fly ut ur staden. Många krigsskador blir allvarligt infekterade och människor dör innan de får vård.

Våra team finns på plats i Menbij-lägret för att bistå syriska internflyktingar.
Nyheter från fältet

Flygattacker eller minfält – det enda Raqqas invånare har att välja på

Striderna fortsätter i den syriska staden Raqqa. Befolkningen måste nu ta ställning till om de ska stanna kvar trots bomberna som faller eller om de ska försöka fly genom aktiva frontlinjer och minfält.

Förstörda hus i Kobane, Syrien.
Nyheter från fältet

”Han dog i mina armar”

"När striderna närmade sig Raqqa och flyganfallen blev intensivare började jag planera vår flykt. Vi fick tag på en bil som skulle ta mig och min familj norrut. Jag gav föraren alla pengar vi hade. "
– Mohammed.

I fokus

Athmahlägret i norra Syrien. En pojke får sin brännskada omlagd.

Syrien

Varför arbetar vi i Syrien?

  • Väpnad konflikt 
  • Flyktingar
Människor på flykt undan våld i Kongo-Kinshasa. Läkare Utan Gränser gör ofta insatser i flyktingkriser.

Flyktingar

Vi arbetar världen över för att bistå flyktingar och internflyktingar med allt från psykologisk vård till livsviktig näringsersättning.

Personal från Läkare Utan Gränser delar ut flytvästar till nödställda.

Medelhavet

Tiotusentals människor flyr från våld och oroligheter i sina hemländer och beger sig iväg på en farlig resa över Medelhavet till Europa.