Hoppa till huvudinnehåll
Läkare Utan Gränsers sök- och räddningsfartyg Geo Barents ligger i en hamn.
Publicerad 8 mars 2023

Vi överklagar kvarhållande av räddningsfartyg

Foto: Pablo Garrigos/Läkare Utan Gränser
Läkare Utan Gränsers sök- och räddningsfartyg Geo Barents.

En överklagan har lämnats in till domstol efter att vårt fartyg Geo Barents inte tillåtits lämna hamnen i den italienska staden Ancona. Kvarhållandet är en direkt följd av den nya lagen 15/2023, och är det senaste exemplet på hur den italienska regeringen söker straffa organisationer som bedriver sök- och räddningsverksamhet på Medelhavet. 

Det var den 23 februari som Anconas kustbevakning meddelade Geo Barents att fartyget inte fick lämna hamnen på 20 dagar. Dessutom utdömdes böter på upp till 10 000 euro för att ha underlåtit att tillhandahålla färdregistratorn till myndigheterna vid ankomsten till Ancona den 17 februari.

En Voyage Data Recorder (VDR) liknar flygdataregistratorn, eller "svarta lådan", på ett flygplan. Myndigheternas begäran att spara och dela dessa uppgifter är helt oförenlig med vanlig praxis. Under de åtta år som vi har bedrivit vår sök- och räddningsverksamhet på centrala Medelhavet har vi aldrig blivit ombedd att dela VDR-data. Enligt sjökonventioner och riktlinjer är syftet med VDR att göra uppgifterna tillgängliga vid utredningar av incidenter till sjöss. Eftersom ingen sådan händelse har inträffat ombord på Geo Barents sparades eller laddades ingen data specifikt ner.

– Geo Barents arbetar hela tiden i enlighet med rådande regler och lagar. Vi har samarbetat i god tro med myndigheterna genom att tillhandahålla all tillgänglig data relaterad till räddningsinsatser för att uppfylla våra skyldigheter enligt internationell lag, säger Juan Matias Gil, representant för Läkare Utan Gränsers sök- och räddningsverksamhet. Vi anser att denna sanktion, baserad på begäran om VDR-data, ligger utanför sjörätten och därmed är en olaglig handling för att hindra civila från att rädda liv till sjöss.

Förhindra livräddande verksamhet på Medelhavet

Kvarhållandet av Geo Barents är en direkt följd av Italiens lagdekret 1/2023, som just omvandlats till lag 15/2023, vilket skapar flera byråkratiska hinder för sök- och räddningsinsatser. Det är det senaste exemplet på hur den italienska regeringen använder sina befogenheter för att straffa organisationer som bedriver sök- och räddningsverksamhet, och för att hindra civila från att rädda människor som är i sjönöd. Sedan 2017 har myndigheterna upprepade gånger trakasserat Läkare Utan Gränser och andra icke-statliga organisationer med långvariga inspektioner och kvarhållande, i syfte att förhindra deras livräddande verksamhet.

– Kvarhållandet av Geo Barents äger rum mot bakgrund av att det praktiskt taget inte finns någon statlig sök- och räddningskapacitet på centrala Medelhavet, säger Virginia Mielgo González, Läkare Utan Gränsers projektkoordinator ombord på Geo Barents. Länder som Malta och Italien har konsekvent fördröjt, eller i vissa fall misslyckats med, att undsätta båtar i nöd i sina egna sök- och räddningszoner.

– Sedan början av 2023 har nästan tio personer om dagen mist livet eller försvunnit längs migrationsrutten till havs mellan Libyen och Italien, fortsätter Virginia Mielgo González. De senaste åtgärderna från de italienska myndigheterna riktar sig till Geo Barents, men det verkliga priset kommer att betalas av de som flyr över centrala Medelhavet, som kommer att lämnas utan hjälp.

Vi uppmanar den italienska regeringen att upphäva lag 15/2023 och att sluta kriminalisera humanitärt stöd till migranter och flyktingar. Vi uppmanar den Europeiska kommissionen att omedelbart granska lagen och att genomföra en djupgående granskning av den brett dokumenterade kriminaliseringen av sök- och räddningsverksamhet i Italien.

Vi uppmanar också EU:s medlemsländer, särskilt kustländerna, att uppfylla sin rättsliga skyldighet att samordna och genomföra räddningar till sjöss och att upprätta en dedikerad, proaktiv statsledd europeisk sök- och räddningsverksamhet.

***

Läkare Utan Gränser har bedrivit sök- och räddningsverksamhet på centrala Medelhavet sedan 2015, genom åtta olika sök- och räddningsfartyg, ensamma eller i samarbete med andra icke-statliga organisationer. Sedan 2015 har Läkare Utan Gränsers team bistått fler än 85 000 människor i sjönöd. Läkare Utan Gränser återupptog sin sök- och räddningsverksamhet på centrala Medelhavet i maj 2021 genom fartyget Geo Barents. Sedan dess har Läkare Utan Gränsers team undsatt 6 194 personer, tagit hand om elva förlista kroppar och bistått vid en förlossning ombord.