Hoppa till huvudinnehåll

Vi tvingas avsluta räddningsarbetet på Medelhavet

Publicerad 6 december 2018
Foto: Laurin Schmid/SOS MEDITERRANEE
Fartyget Aquarius under en räddning på Medelhavet tidigare i år.

Flyktingar, migranter och asylsökande fortsätter att dö på Medelhavet. Nu tvingas vi ändå avsluta vår sök- och räddningsverksamhet med fartyget Aquarius, som vi driver tillsammans med SOS Méditerranée.

Aquarius har legat i hamn i Marseille i över två månader, samtidigt som människor fortsätter att fly över Medelhavet – världens dödligaste migrationsrutt. Eftersom verksamheten under lång tid har motarbetats av den italienska regeringen, uppbackad av andra EU-länder, har fartyget inte kunnat utföra sitt livräddande arbete.

Misstänkliggöranden, förtal och försvårande av hjälporganisationernas arbete har satt stopp för hjälpinsatserna. EU:s migrationspolitik har ytterligare bidragit till att underminera internationell rätt och humanitära principer. Eftersom det inte finns någon omedelbar lösning har vi och SOS Méditerranée inget annat val än att avsluta verksamheten på Aquarius.

– Detta är en mörk dag. Inte bara för att Europa har misslyckats med att tillhandahålla sök- och räddningsinsatser på Medelhavet. Man har även aktivt saboterat andras försök att rädda liv. Att Aquarius nu upphör med verksamheten betyder att fler människor kommer att dö till havs, helt i onödan och utan vittnen, säger Nelke Manders, generalsekreterare på Läkare Utan Gränser kontor i Amsterdam som ansvarat för Aquarius.

Absurda anklagelser

Trots att Aquarius räddningsinsatser hela tiden bedrivits i samråd med berörda myndigheter, har fartyget vid två tillfällen under året fråntagits sin registrering av politiska skäl.

– Det är inget brott att rädda liv men de senaste 18 månaderna har humanitära insatser på Medelhavet misstänkliggjorts och attackerats på ett sätt som saknar motstycke och som mer påminner om repressiva staters agerande. Med resten av EU-ländernas goda minne har Italien gjort allt de kunnat för att blockera våra sök- och räddningsinsatser och få vårt arbete att framstå som kriminell verksamhet, säger Anna Sjöblom, humanitär rådgivare på Läkare Utan Gränser i Sverige.

Det senaste dråpslaget är de absurda anklagelserna om att fartyget inte har följt reglerna kring avfallshantering.

Mitt bland smutskastningskampanjerna och försöken att underminera internationell rätt har människor som räddats till havs nekats att gå i land i en säker hamn. De har nekats hjälp från andra fartyg och lämnats kvar ute till havs i flera veckor i sträck.

Fler än 2000 människor har dött i år

Avvecklingen av Aquarius inträffar vid en kritisk tidpunkt. Hittills i år har 2 133 människor dött på Medelhavet. De allra flesta av dem hade rest från Libyen. EU-länderna har förvärrat lidandet genom att tillåta den libyska kustbevakningen att stoppa fler än 14 000 personer till havs i år. Därefter har kustbevakningen tvingat dem att återvända till Libyen, vilket är ett uppenbart brott mot internationell rätt. Så sent som 2015 gjorde EU ett åtagande gentemot FN:s säkerhetsråd om att ingen som undsätts till havs ska tvingas återvända till Libyen.

– EU:s inställning har lett till en närmast total avsaknad av livräddande verksamhet till havs, till att barn, kvinnor och män tvingas tillbaka och ånyo sätts i godtyckligt förvar. Och leder dessutom till ett samhällsklimat som avskräcker även kommersiella fartyg på Medelhavet från att utföra sin skyldighet att undsätta människor i nöd, säger Karline Kleijer, ansvarig för Läkare Utan Gränsers akutinsatser.

Sedan fartygets sök- och räddningsverksamhet inleddes i februari 2016 har Aquarius bistått närmare 30 000 personer på internationellt farvatten mellan Libyen, Italien och Malta. Den senaste perioden med aktiva insatser avslutades 4 oktober då fartyget anlände till hamnen i Marseille efter att ha räddat 58 personer. Tillsammans med våra tidigare fartyg (Bourbon Argos, Dignity, Prudence och Phoenix) har vi räddat eller bistått fler än 80 000 personer sedan 2015. I dagsläget finns inga fartyg på centrala Medelhavet som enbart ägnar sig åt räddningsinsatser.

– Så länge som människor fortsätter att drunkna eller sitta fast i Libyen kommer vi att leta efter sätt att bistå dem med medicinsk humanitär hjälp, säger Karline Kleijer.