Hoppa till huvudinnehåll
Martial Ledecq, som arbetar som kärlkirurg för Läkare Utan Gränsers, arbetar i operationssalen på Okhmatdyt-sjukhuset i Kiev den 14 mars 2022
Publicerad 17 mars 2022

Vi utbildar sjukvårdspersonal i Kiev inom krigskirurgi

Foto: Läkare Utan Gränser
Martial Ledecq, som arbetar som kärlkirurg för Läkare Utan Gränsers, arbetar i operationssalen på Okhmatdyt-sjukhuset i Kiev den 14 mars 2022.

Ett kirurgiskt team från Läkare Utan Gränser genomförde den 13 och 14 mars utbildningar inom krigskirurgi för sjukvårdspersonal på ett av Kievs största sjukhus. En kirurg stöttade även arbetet i operationssalen och gav råd till lokala kirurger om tillvägagångssätt vid krigskirurgi.

– En av våra kirurger utförde en avancerad operation och direkt efteråt kom flera anställda på sjukhuset och bad om utbildning inom tekniken, säger Anja Wolz, Läkare Utan Gränsers akutkoordinator i Ukraina.

– De flesta kirurger på sjukhuset är specialister men inte inom traumakirurgi. De har ingen erfarenhet av omfattande debridering, det vill säga avlägsnande av död vävnad, vilket är avgörande vid skott- och splitterskador. Om sådana skador inte omedelbart tas om hand på rätt sätt kan infektioner utvecklas snabbt. Det krävs erfarenhet för att utföra den här typen av kirurgi och se till att såret rengörs ordentligt och kan läka ordentligt.

Personalstyrkan på sjukhuset har reducerats från 2 000 till runt 200, vilket beror på utegångsförbud, upprepade bomblarm och på att personalen tagit skydd i bunkrar och har svårt att ta sig till sjukhuset. Många av sjukhusets tidigare patienter har skrivits ut eller hänvisats vidare.

Personalen förbereder sig nu för kommande patienter med traumaskador. När vårt team besökte sjukhuset tog man varje dag emot ett flertal skadade patienter. Eftersom antalet förväntas öka ville personalen ta del av våra erfarenhet inom krigsmedicin för att vara bättre förberedda inom en rad områden:
 

 • Masskadesituationer
  Sjukvårdspersonalen ville förbättra sina planer för att prioritera och organisera patienter om det skulle komma flera svårt skadade patienter samtidigt. Läkare Utan Gränsers akutläkare med erfarenhet av arbete i konflikter höll en utbildning om god praxis vid masskadesituationer för 40 av sjukhusets anställda. Läkare Utan Gränsers team gav även råd om hur patientflödet kan ändras vid ett stort antal skadade.
   
 • Traumakirurgi
  Läkare Utan Gränsers kärlkirurg med erfarenhet från att arbeta i konflikter gav utbildning i livräddande traumastabilisering och kirurgi, däribland hur kulor och splitter avlägsnas på bästa sätt, att förebygga inre blödningar och att tvätta sår effektivt. Utbildningen utfördes praktiskt inne i operationssalen.
   
 • Medicinskt material
  Sjukhuset efterfrågade råd kring hanteringen av medicinskt material för att kunna hantera ett stort antal krigsskadade patienter under en längre period. Läkare Utan Gränsers team såg över sjukhusets utrustning och gav rekommendationer kring ett kontinuerligt inflöde av material som är nödvändigt vid krigsskador.


– Vår intention är att återvända snart, förutsatt att det är möjligt, för att bygga vidare på det vi genomförde vid det första besöket. Vi hade inte möjlighet att slutföra hela masskadeutbildningen och det finns mer att lära ut. Vi vill också fortsätta att titta på sjukhusets logistikkedjor. Det här är några av de främsta utmaningarna som sjukhuset har efterfrågat vår hjälp inom. Vi skulle vilja fortsätta utbilda personalen mer praktiskt i verkliga medicinska situationer, säger Anja Wolz.

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare