Hoppa till huvudinnehåll

Vi utmanar patent på hepatit C-läkemedel

Publicerad 28 mars 2017
Foto: Dean Irvine/Läkare Utan Gränser.
En patient undersöks på en av Läkare Utan Gränsers mottagningar för hepatit C.

Vi tar strid mot företaget Gileads patent på läkemedel mot hepatit C i Europa. Företagets höga prisnivåer hindrar behövande från att få tillgång till det livsviktiga läkemedlet. 

Vi har lämnat in en invändning till europeiska patentverket EPO mot Gileads patent på läkemedlet sofosbuvir. Aktionen, vars syfte är att öka tillgången till prisvärd behandling mot hepatit C, genomfördes tillsammans med Läkare i Världen och andra organisationer i 17 länder.

Tillgång till billiga läkemedel är en stor utmaning globalt. Länder där Gilead har monopol på sofosbuvir kan inte importera eller producera generiska läkemedel, vilket gör att livsviktig behandling uteblir för människor trots akuta behov. I Europa kostar en tolv veckors behandling med sofosbuvir 55 000 euro, samtidigt som studier visat att tillverkningskostnaden är mindre än en euro per tablett.

 80 miljoner lever med hepatit C idag

– Uppskattningsvis 80 miljoner människor lever med hepatit C idag. Behandling måste finnas tillgänglig för alla som behöver det, oavsett var de bor. Det höga priset på sofosbuvir gör det oåtkomligt för miljoner människor och på många håll i världen, även i länder där vi arbetar, är behandlingen ransonerad eller helt enkelt inte tillgänglig. Det är ingen vits med ett effektivt läkemedel om de personer och länder som behöver det inte har råd att köpa det, säger Isaac Chikwanha, läkare och rådgivare för hepatit C på vår Accesskampanj, som arbetar för tillgång till livsviktiga läkemedel.

Patent på sofosbuvir har redan upphävts i Kina och Ukraina, och beslut väntas även i Argentina, Indien, Brasilien, Ryssland och Thailand.

– Framgångsrika patentinvändningar har tidigare säkerställt tillgång till livsviktiga läkemedel för miljoner människor. Läkare Utan Gränser använder invändningen som en juridisk åtgärd för att öka tillgången till prisvärd hepatit C-behandling, säger Yuanquiong Hu, juridisk rådgivare på vår Accesskampanj.

Om invändningen godkänns kan den möjliggöra för regeringar att öka tillgången till generiska versioner av sofosbuvir i Europa genom att förhandla fram en bättre överenskommelse med Gilead, eller genom att införa så kallade tvångslicenser för att möjliggöra import och tillverkning av billigare generiska versioner.

Hepatit C orsakas av ett virus som sprids via blod och som orsakar en inflammation i levern. Kroniska bärare av sjukdomen utvecklar så småningom levercirrhos (skrumplever) eller levercancer. Det finns inget förebyggande vaccin men det går att bota sjukdomen. Läkare Utan Gränser har sedan 1999 drivit Accesskampanjen för öka tillgång till, och sänka priset på, livsviktiga läkemedel för att alla människor ska få de läkemedel de behöver för att överleva.