Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Genom Accesskampanjen arbetar vi för alla människors tillgång till de läkemedel de behöver. Här en patient med kala azar i Vaishali, Indien.

Genom Accesskampanjen arbetar vi för alla människors tillgång till de läkemedel de behöver. Här en patient med kala azar i Vaishali, Indien. 

Höga läkemedelspriser kräver liv

Varje år dör miljoner människor runt om i världen av smittsamma sjukdomar. Många dödsfall skulle ha kunnat undvikas med hjälp av rätt mediciner. Genom Accesskampanjen arbetar vi för att alla människor ska ha rätt till de läkemedel de behöver för att överleva.

Vår personal upplever ofta frustration över bristen på livräddande läkemedel och andra medicinska hjälpmedel i fält. När vi fick Nobels fredspris 1999 använde vi därför prispengarna till att skapa en kampanj för tillgång till livsnödvändiga läkemedel till rätt pris. Genom Accesskampanj arbetar vi för allas rätt till de mediciner. 

UTMANINGAR: läkemedelspriser och ineffektiva mediciner

Sedan starten 1999 har Accesskampanjen stått inför två avgörande utmaningar:

  • höga läkemedelspriser på redan existerande läkemedel
  • total avsaknad av mediciner för många av de sjukdomar som drabbar människor i fattiga länder

För trots de senaste årtiondenas medicinska framgångar, som bland annat bidragit till att både polio och smittkoppor snart är utrotade, är den globala läkemedelssituationen långt ifrån tillfredsställande. En tredjedel av världens befolkning saknar i dag tillgång till livsnödvändiga läkemedel.

Läkemedel till låginkomstländer lågt prioriterat

Ett stort problem är att läkemedelsbolagen inte prioriterar forskning på nya läkemedel för att bota och förebygga sjukdomar som till största del drabbar människor i låginkomstländer. Många av dessa försummade sjukdomar drabbar människor mycket hårt. Det händer tyvärr alltför ofta att vi inte kan behandla patienter i de länder där vi arbetar eftersom medicinerna är för dyra eller inte längre tillverkas. För de sjukdomar som framför allt drabbar fattiga är det inte säkert att det över huvud taget finns mediciner. Eller så är de läkemedel som finns ineffektiva. 

ACCESSKAMPANJENS FRAMSTEG

Genom Accesskampanjen arbetar vi både för att öka tillgången till befintliga läkemedel och för att stimulera utvecklingen av nya, mer effektiva mediciner och diagnosticeringsmetoder. Målet är också att medicinsk forskning och utveckling ska styras av behov och inte av lönsamhet. De områden som är högprioriterade är bland annat att öka produktionen av terapeutisk mat för att förhindra undernäring och att göra de vaccin som finns i västvärlden tillgängliga också i fattiga länder.

Det arbete som Accesskampanjen och andra aktörer har lagt ned de senaste tio åren har lett till betydande framsteg. Till exempel så har allt fler människor fått tillgång till hiv-behandling tack vare utveckling av generiska läkemedel. Priserna på medicin har pressats från 10 000 dollar till under 100 dollar per patient och år.

Läs mer om vårt arbete på Accesskampanjens internationella hemsida!

a fair shot sätter press på läkemedelsföretagen

Nästan en miljon barn dör varje år av lunginflammation som ofta orsakas av pneumokockbakterier. Lunginflammation är den vanligaste dödsorsaken bland barn men kan förebyggas med så kallat PCV-vaccin. 

De två tillverkarna av vaccinet, GlaxoSmithKline (GSK) och Pfizer, vägrar avslöja vad olika kunder får betala för det livsviktiga vaccinet. Det leder till dramatiska skillnader. Till exempel betalar Sydafrika nästan tre gånger mer än Brasilien, och Tunisien mer än Frankrike. Vi har länge försökt påverka företagen att sänka sina priser för låginkomstländer.

Kampanjen A Fair Shot har satt press på läkemedelsbolagen bland annat genom namninsamlingar som överlämnats till GSK och Pfizer. 

Läkemedelsföretagen GSK och Pfizer är de enda som producerar lunginflammationsvaccinet och under förhandlingsperioden försäkrade både GSK och Pfizer oss om att de skulle arbeta på en lösning för ett mer prisvärt vaccin för barn i konfliktområden och låginkomstländer. Företagen har nu meddelat att de ska erbjuda lunginflammationsvaccinet till humanitära organisationer till sitt lägsta pris på omkring 9 USD/barn för alla tre doser (cirka 80 kr). Vi fortsätter A fair shot-kampanjen för att de ska sänka priset ytterligare till 5 USD för alla låginkomstländer. 

Se vår kampanjfilm om vaccinpriser:

Senast uppdaterad: 27 jan 2016

Aktuellt om Accesskampanjen

Nyheter från fältet

5 livsviktiga uppmaningar inför valet

Det här är en hälsning till er som kommer styra Sverige efter valet. Vi på Läkare Utan Gränser arbetar hårt för att rädda liv och lindra nöd, men våra patienters liv och hälsa påverkas också av de beslut politiker tar. Vi har därför fem livsviktiga uppmaningar till er.

En patient visar upp sin medicin mot hepatit C på Läkare Utan Gränsers klinik i Phnom Penh, Kambodja.
Nyheter från fältet

Vår önskelista för 2018

Vår kamp för att livsviktiga läkemedel inte ska vara en lyxvara fortsätter. Här är en önskelista med fem av våra främsta förhoppningar och mål för 2018.

Nyheter från fältet

8 sätt patientavgifter drabbar sårbara människor

Vår nya rapport visar att patientavgifter bidrar till att de fattigaste och mest sårbara människorna stängs ute från vård. Detta ökar spridningen av sjukdomar och förvärrar fattigdom.

En ung flicka vaccineras i ett flyktingläger i Grekland.
Nyheter från fältet

Pfizers patent bakslag för fattiga

Pfizer har beviljats patent på vaccin mot lunginflammation. Många låg- och medelinkomstländer som inte har råd med vaccinet och detta är ett bakslag i kampen för ökad tillgång till livsviktiga läkemedel världen över.