Hoppa till huvudinnehåll

Om Läkare Utan Gränser

Läkare Utan Gränser eller Médecins Sans Frontières (MSF) startades 1971 i Paris av en grupp läkare och journalister. De ansåg att det behövdes en oberoende hjälporganisation som talade ut om övergrepp och missförhållanden, och satte människor före politik. Idag arbetar Läkare Utan Gränser i över 60 länder runt om i världen.

En medicinsk humanitär organisation

Vårt mål är att rädda liv och lindra nöd där behoven är som störst, oavsett vilken politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet de drabbade har.

Vi är neutrala och tar inte ställning i konflikter.

Vi är oberoende och låter oss inte styras av politiska, ekonomiska eller religiösa intressen. Över 90 procent av våra totala inkomster världen över kommer från privata givare, inte från statliga organ. Detta gör att vi själva har frihet att bedöma var våra insatser behövs mest och inte styrs av andra intressen.

Vår verksamhet är framför allt medicinsk. Vi arbetar utifrån medicinsk-etiska principer och tar särskild hänsyn till principen att ge vård utan att orsaka skada för någon människa eller grupp. Vi respekterar patienternas integritet och patientsekretess samt deras rätt till informerat samtycke. Vi behandlar våra patienter med respekt och värdighet, inte minst när det gäller olika kulturella och religiösa uttryck. Genom att arbeta enligt dessa principer strävar vi efter att bistå alla våra patienter med kvalitativ medicinsk vård. 

kommunikation och påverkan

Vi arbetar ofta på platser som sällan får internationell uppmärksamhet och våra fältarbetare möter ofta människor som utsatts för våld, övergrepp och försummelse. Som hjälporganisation har Läkare Utan Gränser till uppgift att höja rösten om de övergrepp och de missförhållanden vi ser och att vara en katalysator för förändring. Detta gör vi bland annat genom press- och informationsarbete, lobbying och kampanjer.

I de fall då vi bevittnar extrema fall av våld mot individer eller grupper använder vi ibland möjligheten att tala ut offentligt för att få världen uppmärksam på det oacceptabla lidandet vi ser. Ofta handlar det om att de drabbades tillgång till livräddande medicinsk vård hindras, att sjukvårdsinrättningar utsätts för hot eller attacker, att kriser glöms bort eller ignoreras eller att den hjälp som finns till hands för de drabbade är bristfällig eller missbrukas.

Kända exempel på när vi talat ut för att mobilisera det internationella samfundet är till exempel i samband med folkmordet i Rwanda och i samband med massakern i Srebrenica på 90-talet. 

Se vår Youtubekanal för nyheter och information.

NOBELPRISET

1999 fick vi ta emot Nobels fredspris. Priset var ett erkännande av våra medarbetare och det medicinska hjälparbete vi utfört i över 80 länder. Utmärkelsen kom i en tid när allt fler civila blir måltavlor i krig och när de humanitära principerna är under angrepp.För våra hjälparbetare världen över var det viktigaste med priset att det var ett erkännande av alla människors rätt till humanitär hjälp. 

Att bekräfta vår gemensamma mänsklighet är det första steget i alla fredsprocesser. Johan von Schreeb, ordförande Läkare Utan Gränser Sverige.

Prispengarna valde vi att använda till Accesskampanjen - vårt arbete för att alla människor ska få tillgång till de läkemedel de behöver för att överleva. Läs vårt tacktal här!

Läs mer om Accesskampanjen här!

Undermeny

Vår historia

Läkare Utan Gränser eller Médecins Sans Frontières (MSF) startades 1971 i Paris av en grupp läkare och journalister.

Ekonomi - så använder vi pengarna

Vi finansieras till över tre fjärdedelar av gåvor från privatpersoner. Resten är bidrag från regeringar och deras biståndsorgan, till exempel Sida, samt andra internationella samfund, som till exempel EU.

Organisation

Läkare Utan Gränser är en internationell organisation bestående av 24 nationella och regionala enheter, styrda som föreningar. I Sverige arbetar vi med insamling, rekrytering och kommunikation.