Hoppa till huvudinnehåll

Pilotprojekt mot hiv/aids

I KwaZulu-Natal i Sydafrika lever omkring 25 % av den vuxna befolkningen med hiv. Vi finns på plats för att nå ut med testning och behandling till alla som behöver och arbetar också för att minska stigmat kring hiv/aids som fortfarande är utbrett i området.

Vårt arbete i KwaZulu-Natal är ett pilotprojekt och vårt mål är att kraftigt minska antalet nya personer som smittas med hiv/aids. Tack vare effektiv behandling kan hivpositiva – i Sydafrika precis som i Sverige och andra delar av världen – leva ett normalt och hälsosamt liv. Dessutom minskar risken att man sprider viruset vidare om man går på behandling.

Men trots att det finns livräddande behandling tillgänglig genom sjukvårdssystemet i KwaZulu-Natal är det många som inte söker vård, bland annat eftersom hiv/aids fortfarande är ett väldigt stort stigma i den här delen av Sydafrika. För att fler ska kunna få behandling och därmed kunna leva ett normalt och hälsosamt liv, jobbar vi med att nå ut med testning och rådgivning till människor som bor långt från vårdcentraler. Vi jobbar även med att tillämpa nya former för hivbehandling och med att stötta patienter att fortsätta ta sin behandling. I detta arbete samarbetar vi nära med landets hälso- och sjukvårdsmyndigheter.

I projektet använder vi oss av nya och innovativa metoder för att så många som möjligt ska få behandling. De lärdomar vi kan dra från projektet kommer vi att ta med oss i andra hiv/aids-projekt i andra delar av världen så att kampen mot sjukdomen ska bli så effektiv och lyckosam som möjligt. Vårt mål är att antalet nya fall av hiv/aids i KwaZulu-Natal ska minska med hälften.

Nå ut med hiv-testning

För att alla som behöver ska få tillgång till behandling krävs det att det är enkelt att ta reda på om man är hivpositiv eller inte. Hivtestet går snabbt och enkelt att göra genom ett blodprov och det tar cirka 15 minuter att få reda på resultatet.

I KwaZulu-Natal bor många människor på landsbygden, långt från vårdcentraler där testning och mediciner finns tillgängliga. Därför jobbar Läkare Utan Gränser med att utbilda hälsoarbetare som bor och verkar i byarna på landsbygden. Var och en av hälsoarbetarna ansvarar för ett visst geografiskt område. De gör regelbundna hembesök hos de boende i området och erbjuder hiv-testning, rådgivning och information. De människor som testar positivt hänvisas vidare till närmaste vårdcentral och knyts till sjukvården så att de kan sättas på behandling när de behöver det. 

Motarbeta stigma

Trots att ungefär en fjärdedel av den vuxna befolkningen lever med hiv i KwaZulu-Natal är stigmat kring sjukdomen fortfarande stort. Det gör att många undviker att testa sig eller söka behandling. I samarbete med gruppen SHINE, en organisation för människor som är öppet hivpositiva, jobbar Läkare Utan Gränser med att informera om hiv/aids och behandling. Bland annat anordnar SHINE och Läkare Utan Gränser träffar för hivpositiva där de kan dela med sig av sina erfarenheter. Varje vecka medverkar också SHINE i en radioshow och pratar om hiv/aids och svarar på lyssnarfrågor.

Patientklubbar

För att avlasta sjukvården och förenkla för patienterna så att de ska orka hålla sig till behandlingen anordnar Läkare Utan Gränser patientklubbar på olika håll i KwaZulu-Natal. Det finns klubbar både för vuxna och för barn. Syftet med klubbarna är att patienterna ska kunna ses och dela med sig av sina erfarenheter. I samband med träffarna får patienterna även med sig de läkemedel som de ska ta under de närmaste två månaderna. Efter två månader är det dags för en ny patientklubb och ny utdelning av läkemedel. Genom att anordna patientklubbar stärks patienterna i sin kamp mot sjukdomen samtidigt som de får sina mediciner lätt och smidigt. De slipper ta sig till vårdcentralerna där det ofta är lång kö för att hämta ut mediciner. Samtidigt lär patienterna känna varandra och får stöd och hjälp av gruppen när det behövs.

Vårt arbete i KwaZulu-Natal stöds till viss del av Svenska Postkodlotteriet.