Hoppa till huvudinnehåll

Sexuellt våld och hiv i Sydafrika

Antalet personer som smittats av både hiv och tuberkulos är högt. Vi fortsätter att genom nya strategier få fler att låta sig testas och få tillgång till behandling av hiv och tuberkulos.
Antalet personer som smittats av både hiv och tuberkulos är högt. Vi fortsätter att genom nya strategier få fler att låta sig testas och få tillgång till behandling av hiv och tuberkulos.
Foto: Peter Casaer/Läkare Utan Gränser

Fakta Sydafrika

  • Befolkning: 55,9 miljoner
  • Huvudstad: Kapstaden
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här:1999 
  • Antal anställda 2017: 243 

I Sydafrika fortsätter Läkare Utan Gränser att utveckla nya test och strategier för att behandla hiv och tuberkulos. Vi hjälper också personer som utsatts för sexuellt våld och arbetar för bättre tillgång till livsavgörande läkemedel.

KwaZulu-Natal-regionen

I ett av distrikten i denna region, östra Sydafrika, har vi ett projekt för hiv och tuberkulos med nya strategier för att minska antalet fall och dödligheten i dessa sjukdomar. Sedan 2012 har vi årligen utfört i genomsnitt 4 500 hiv-test i mer än 30 högstadieskolor.

Vi arbetar också med att decentralisera vården av läkemedelsresistent tuberkulos i distriktet så att patienterna kan få vård närmare hemmet. På ett sjukhus i distriktet initierade vi en ny behandlingsmetod för läkemedelsresistent tuberkulos där 126 patienter fick bland annat pröva det nya läkemedlet bedaquiline. I Durban, största staden i provinsen, startade vi ett kliniskt försök med målet att utveckla kortare och effektivare behandling för läkemedelsresistent tuberkulos. Detta sker i samarbete med ett forskningsnätverk med inriktning på hiv och tuberkulos.

Kapstaden

I staden Khayelisha, nära Kapstaden, har vi ett projekt för att utveckla nya behandlingsmetoder när det gäller hiv och läkemedelsresistent tuberkulos. Inte bara lokalt utan också på nationell och internationell nivå. Projektet har lett till att betydligt fler patienter fått tillgång till nya läkemedel. Då alkoholproblem är en av de vanligaste orsakerna till att patienter avbryter behandlingen har vi under året fokuserat på att stötta dessa patienter. Vi undersökte också effekten av orala självtest som ett redskap för att fler personer med hiv ska kunna följa sjukdomsläget. En annan del av projektet gäller mammor och nyfödda och har till syfte att förhindra att hiv överförs från mor till barn. Det sker i samarbete med organisationen Mothers2Mothers. Vi kan konstatera att 18 månader efter förlossning hade det inte skett någon överföring av smitta.

Rustenburg

Under året har vi fortsatt att stötta lokal hälso- och sjukvård i nordvästra provinsen Rustenburg. I Bojanala-distriktet har vi gett personer som utsatts för sexuellt våld ökad tillgång till medicinsk och psykosocial hjälp. Projektet är förankrat i ett gruvområde där var fjärde kvinna i åldrarna 18 till 49 år har blivit våldtagen. Vid tre enklare vårdinrättningar fick 332 kvinnor behandling och psykosocialt stöd. För att fler skulle få tillgång till hjälp såg vi till att det fanns socialarbetare i området och en lokal polisstation. Vi hade också sjuksköterskor vid flera vårdenheter.

Vi fortsatte också att argumentera för att personer som utsatts för sexuellt våld måste ha tillgång till omfattande vårdinsatser i hela landet. Vi genomförde en studie för att undersöka hur många som fått hjälp och sammanställde en rapport som publicerats. Rapporten Untreated Violence: Critical gaps in medical and clinical forensic care for survivors of sexual violence in South Africa visar att 73 procent av de vårdinrättningar som deltog inte hade tillräcklig, eller helt saknade service för att hantera dessa fall.  

Läkemedelspatent

2011 lanserades en kampanj, där vi också deltog, tillsammans med 36 patientföreningar och organisationer. Den syftar till att ändra landets patentlagar som försvårar tillgången till billigare läkemedel. Idag är många läkemedel mycket dyra. I augusti 2017 publicerade landets handels- och näringsdepartement en plan för att förändra regelsystemet, något som välkomnades av kampanjen. Vi fortsätter nu tillsammans att sätta tryck på regeringen för att genomföra lagreformen. Frågan kommer att diskuteras i parlamentet under 2018.  

Brist på läkemedel

Flera organisationer, där också vi ingår, arbetar för att hjälpa de tusentals människor i Sydafrika vars liv hotas av kroniska sjukdomar och brist på läkemedel. Vi kräver snabba lösningar för att garantera tillgång till läkemedel och försöker påverka såväl regeringen som leverantörer och andra intressenter.

Vid internationella AIDS Society konferensen 2017 presenterades en ekonomisks analys som visade på de kostnader som bristen på läkemedel för hiv och tuberkulos medför. Det gäller både för individen och för sjukvårdssystemet som helhet.

2017 i siffror:

  • 14 300 hivpatienter behandlades med första linjens ARV-läkemedel
  • 690 patienter inledde behandling för tuberkulos, varav 280 för multiresistent tbc.
  • 330 patienter behandlades efter att ha utsatts för sexuellt våld

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2017. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 7 december 2018.

Det här arbetar vi med i Sydafrika