Hoppa till huvudinnehåll

Flyktinghjälp i Bosnien och Serbien

En pojke från Syrien behandlas för en brännskada i en mobil klinik i Bogovadja, Serbien.
Foto: Julie Remy

Fakta Serbien

  • Befolkning: 7 miljoner
  • Huvudstad: Belgrad
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1991 

 

Fakta Bosnien

  • Befolkning 3,5 miljoner
  • Huvudstad: Sarajevo
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1991 

 

2018 hade Läkare Utan Gränser 61 anställda i Serbien och Bosnien-Hercegovina

Under 2018 var det tusentals migranter och flyktingar som försökte ta sig genom Balkan på sin väg till andra delar av Europa.

I Serbiens huvudstad Belgrad fortsatte Läkare Utan Gränser att driva en klinik för att ge migranter hjälp vid psykisk ohälsa. Våra team hade också aktiviteter i flera läger nära städerna Sid, vid gränsen till Kroatien, och Subotica, som gränsar till Ungern.

Under början av 2018 noterade vi ett ökat antal människor som nått Bosnien-Herzegovina i hopp om att ta sig in i Kroatien för att sedan fortsätta västerut. Tusentals försökte under sommaren passera gränsen till Kroatien. Ibland bodde närmare 5 000 personer i lägren och utanför i övergivna byggnader.

Vid gränsen till Kroatien erbjuder vi medicinsk hjälp i samarbete med den bosniska hälso- och sjukvården. Vi försöker också förbättra flyktingarnas levnadsförhållanden genom att ordna med duschar, kläder och tvättmöjligheter. Merparten av de hälsoproblem vi möter kan relateras till ohygieniska förhållanden. Det gäller till exempel luftvägsinfektioner, hudsjukdomar och smärtor i muskler och skelett

Många av våra patienter berättar att de blivit utsatta för våld eller hårdhänt bemötande av gränsvakter. Vi fortsätter att fördöma våld mot migranter och att stötta civilsamhället och frivilligorganisationer i att övervaka och att rapportera sådana händelser.
 

 

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2018. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 26 november 2019