Hoppa till huvudinnehåll

Belgien

Migranter bakom ett staket
Flyktingar och migranter köar till vårt humanitära center i Bryssel.
Foto: Albert Masias / Läkare Utan Gränser

Fakta Belgien

  • Befolkning: 11,4 miljoner
  • Huvudstad: Bryssel
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1987
  • Antal anställda 2018: 23

Under 2018 har Läkare Utan Gränser fortsatt arbetet med att ge psykologhjälp och psykosocialt stöd till migranter och flyktingar, som bor i eller är på väg genom landet.

Många av dessa migranter och flyktingar har genomgått traumatiska upplevelser i sina hemländer och på vägen till Europa vilket påverkat deras psykiska hälsa. Mottagande, asylsökande och integrationssvårigheter har förvärrat deras sårbarhet och ofta orsakat ytterligare trauma och försämrad psykisk hälsa.

Under 2018 hade vi flera projekt med psykosocialt stöd, både i grupp och individuellt, för asylsökande. Det skedde i Charleroi, Morlanwelz och Roeselare. I projekten ingick en rad aktiviteter för att deltagarna skulle må bättre.

Våra team hjälpte också migranter, många av dem på väg genom Belgien för att försöka nå andra mål. Dessa människor befinner sig ofta i en mycket svår situation som ökar risken för värre psykisk ohälsa utöver det trauma de redan drabbats av.

I september 2017 startade vi ett samarbete med sex andra organisationer i Bryssel ett ”humanitärt centrum” för att ge en omfattande hjälp, både medicinsk och vid psykisk ohälsa. Där kunde man också få juridisk rådgivning och det delades ut kläder. Under 2018 hade vi totalt 448 patienter som fick psykosocialt stöd. De flesta av dessa var män från Sudan, Etiopien och Eritrea.

Läkare Utan Gränser har arbetat i Belgien sedan 1987.

2018 I SIFFROR

  • 2 900 patientbesök för psykisk ohälsa
  • 150 gruppsessioner för psykisk ohälsa

Informationen är hämtad ur Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2018. Vissa uppgifter kan vara av senare datum. 

Uppdaterad 27 november 2019