Hoppa till huvudinnehåll

Chagas i Bolivia

Invånarna i Kochapata, Bolivia, får information om hur Chagas sjukdom behandlas.
Foto: MSF

Fakta Bolivia

  • Befolkning: 10,9 miljoner
  • Huvudstad: Sucre
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1986
  • Antal anställda 2016: 17

Bolivia är fortfarande det land i världen där parasitsjukdomen Chagas är allra vanligast. Närmare 4,5 miljoner människor riskerar att smittas.

Vårt arbete i Bolivia 2016

Under 2016 började Läkare Utan Gränser att trappa ner de aktiviteter vi haft i provinshuvudstaden Monteagudo. Samtidigt överlämnade vi en omfattande vårdmanual för behandling av Chagas sjukdom, och hur man kan minska spridning av sjukdomen, till landets hälsovårdsmyndigheter.

I Monteagudo har våra team samarbetat med hälsovårdsmyndigheterna för att ta fram gemensamma strategier och vi förbereder oss nu på att avsluta detta projekt. Under året har vi utbildat lokal vårdpersonal både i städer och ute på landsbygden för att tidigt upptäcka och kunna hantera sjukdomsförloppet. Parasiten överförs till människa via blodsugande skinnbaggar. Omkring en tredjedel av dem som smittas drabbas av obotliga skador på bland annat hjärta, nervsystem och i mag- och tarmkanalen. I många fall leder detta till döden. Skinnbaggen är vanligast i enkla bostäder ute på landsbygden och i slumområden i städerna.

Vi har också lanserat ett övervakningssystem via en mobilapp i tre samhällen i provinsen Narciso Campero, centrala Bolivia. Via appen, kallad eMOCHA, kan man genom ett SMS rapportera upptäckt av skinnbaggar och därmed snabbt få hjälp att oskadliggöra dem.

Den vårdmodell vi utvecklat fungerar som ett arbetsverktyg för landets hälsovårdsmyndigheter, lokala beslutsfattare och det nationella Chagasprogrammet. Målet är att bekämpa sjukdomen i olika delar av landet.

2016 i siffror:

  • 450 patienter fick behandling för Chagas sjukdom

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2016. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 9 oktober 2017.