Hoppa till huvudinnehåll

Stöd åt flyktingar i Egypten

Många flyktingar har blivit utsatta för våld i sina hemländer och på vägen till Egypten. Vi erbjuder rehabilitering som omfattar såväl medicinsk vård som vård gällande psykisk ohälsa, sjukgymnastik och socialt stöd.
Foto: Virginie Nguyen Hoang

Fakta Egypten 

  • Befolkning: 98,4 miljoner
  • Huvudstad: Kario
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 2010
  • Antal anställda 20187: 142

Under 2018 har Läkare Utan Gränser fortsatt att ge migranter och flyktingar i Kairo vård anpassad för att möta deras behov.

Egypten har en nyckelposition för migranter och människor på flykt från länder som Syrien, Eritrea, Sudan och Jemen. Enligt UNHCR (FN:s flyktingorgan) fanns i slutet av året nästan 245 000 flyktingar och asylsökande i Egypten. De flesta bodde i Kairo, Alexandria och i andra städer. Många av dessa män, kvinnor och barn hade tagit sig till Egypten på flykt undan krig och upplevt våld både i sina hemländer och under resan.

Sedan 2012 driver vi ett projekt med omfattande vård för migranter och flyktingar som bor i Kairo. På vår klinik anpassar vi behandlingen till varje patients enskilda behov. Det kan gälla medicinsk hjälp, psykisk ohälsa, reproduktiv hälsa, sjukgymnastik och socialt stöd.

2018 registrerade vi 2 092 nya patienter och hade mer än 20 600 besök. Det gällde bland annat medicinsk hjälp och vård vid psykisk ohälsa, gruppmöten, sjukgymnastik och socialt stöd med hjälp av socialarbetare.

Läkare Utan Gränser har arbetat i Egypten sedan 2010.

2018 i siffror:

  • 2 190 patientbesök i öppenvård
  • 11 800 patientbesök för psykisk ohälsa

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2018. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 26 november 2019.