Hoppa till huvudinnehåll

Stöd åt flyktingar i Egypten

Många flyktingar har blivit utsatta för våld i sina hemländer och på vägen till Egypten. Vi erbjuder rehabilitering som omfattar såväl medicinsk vård som vård gällande psykisk ohälsa, sjukgymnastik och socialt stöd.
Foto: Virginie Nguyen Hoang

Fakta Egypten 

  • Befolkning: 93,4 miljoner
  • Huvudstad: Kario
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 2010
  • Antal anställda 2017: 119

Under 2017 utökade Läkare Utan Gränser insatserna i Egypten för att hjälpa det ökande antalet flyktingar och migranter.

Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR fanns det i september 2017 drygt 211 000 flyktingar och asylsökande från 63 nationaliteter i Egypten. Många hade flytt från konflikter och osäkra förhållanden i länder som Syrien, Irak, Libyen, Sudan, Somalia och Eritrea. En del hade utsatts för våld i sina hemländer eller under flyktvägarna och mår därför dåligt, både psykiskt och fysiskt. I Egypten har de ofta svårt att få medicinsk hjälp på grund av administrativa och ekonomiska hinder.

Sedan 2012 har vi ett projekt i huvudstaden Kairo där migranter och flyktingar kan få vård, sjukgymnastik och socialt stöd. Under 2017 fick mer än 2 000 nya patienter behandling, utöver de 1 500 som redan är inskrivna i projektet. Våra team hade omkring 20 000 patientbesök. 4 300 gällde medicinsk vård, 2 660 sjukgymnastik, 9 200 psykisk ohälsa och 3 580 socialt stöd.

Vi har löpande samtal med olika myndigheter för att undersöka hur vi kan gå vidare med samarbetet inom nya områden.

2017 i siffror:

  • 4 300 patientbesök i öppenvård
  • 9 200 patientbesök för psykisk ohälsa

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2017. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 14 december 2018.