Hoppa till huvudinnehåll

Stöd åt flyktingar i Egypten

Foto: Virginie Nguyen Hoang
Många flyktingar har blivit utsatta för våld i sina hemländer och på vägen till Egypten. Vi erbjuder rehabilitering som omfattar såväl medicinsk vård som vård gällande psykisk ohälsa, sjukgymnastik och socialt stöd.

Egypten

Fakta Egypten 

  • Befolkning: 98,4 miljoner
  • Huvudstad: Kario
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 2010
  • Antal anställda 2020: 158

Många flyktingar och migranter från Afrika och Mellanöstern passerar genom Egypten, flera av dem har utsatts för våld eller förföljelse i sina hemländer.

Antalet migranter i Egypten har ökat dramatiskt de senaste åren på grund av konflikter och oroligheter i länder som Syrien, Iran, Sudan, Sydsudan, Eritrea, Somalia och Libyen.

Många av migranterna i Egypten är inte integrerade i samhället och är utan både jobb och  tillgång till sjukvård. Flera har också utsatts för våld och utnyttjas i sina hemländer, eller på vägen till Egypten, och har både fysiska och psykiska men.

Vi har tagit fram individuella rehabiliteringsplaner för våra patienter i Egypten, som består av både medicinsk vård, psykologiskt stöd, fysioterapi och socialt stöd.

Läs mer om våra aktiviteter i Egypten på Läkare Utan Gränsers internationella hemsida. 

Senast uppdaterad 25 maj 2021.