Hoppa till huvudinnehåll

Honduras - vård för våldsoffer

Foto: Spencer Platt/Getty Images
Mobil klinik i Honduras huvudstad Tegucigalpa. José Amador, en av våra läkare ger råd till en patient.

Honduras

Fakta Honduras

  • Befolkning: 9,6 miljoner
  • Huvudstad: Tegucigalpa
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1974 

I Honduras blir många människor utsatta för våld. Samtidigt har landet upplevt flera år av politisk och ekonomisk kris som har skapat instabilitet. Detta leder till såväl sociala problem som hälsoproblem.

Vi behandlar personer som utsatts för våld, bland annat sexuellt och könsrelaterat våld. Tillsammans med lokala hälso- och sjukvårdsmyndigheter driver vi ett projekt där personer som utsatts för övergrepp kan söka vård. Patienterna kan få akutsjukvård och psykosocialt stöd. Vi bedriver även påverkansarbete i Honduras för att alla patienter som upplevt sexuellt våld ska få den vård de behöver. En utmaning består i att akuta p-piller inte är lagliga i Honduras.

I staden Choloma ger vi mödravård, bistår vid förlossningar och ger vård efter förlossningen. Utöver det kan patienter få hjälp med familjeplanering. Ett team av hälsoinformatörer informerar ungdomar som bor i området att de kan söka vård hos oss.

Under 2020 behandlade Läkare Utan Gränser patienter med svår covid-19 på en klinik i huvudstaden Tegucigalpa. Vi hjälpte till att informera befolkningen om covid-19 och gav psykosocialt stöd.

Läs mer om vår verksamhet i Honduras på Läkare Utan Gränsers internationella hemsida.

Senast uppdaterad 6 juni 2021.