Hoppa till huvudinnehåll

Honduras - vård för våldsoffer

Mobil klinik i Honduras huvudstad Tegucigalpa. José Amador, en av våra läkare ger råd till en patient.
Foto: Spencer Platt/Getty Images

Fakta Honduras

  • Befolkning: 9,1 miljoner
  • Huvudstad: Tegucigalpa
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1974 
  • Antal anställda 2017: 63 

I Honduras råder fortfarande stor politisk och social osäkerhet. Det gäller också landets ekonomi. Honduras är också ett av de länder i världen där det förekommer mest våld. Kvinnor hör till dem som drabbas värst vilket får såväl medicinska som sociala och psykologiska konsekvenser.

Vårt arbete i Honduras 2017

I mars 2017 började Läkare Utan Gränser arbeta på en barn- och mödravårdsklinik i staden Choloma, en industristad i norra Honduras, där förekommer mycket våld. Innan vi startade projektet fanns fem vårdinrättningar i området där kvinnor kunde få hjälp. Många gravida saknade tillgång till vård och möjligheten att få hjälp vid förlossning var ytterst begränsad. Det har bidragit till mängden medicinska komplikationer hos kvinnor i reproduktiv ålder.

Våra team i Choloma erbjuder familjeplanering, assisterar vid förlossningar och ger hjälp både före och efter förlossningar. Vi erbjuder också psykosocialt stöd till personer som utsatts för våld, inklusive sexuellt våld.

Prioriterat projekt

I huvudstaden Tegucigalpa fortsatte vi samarbetet med landets hälsovårdsmyndigheter i projektet servicio prioritario där vi prioriterar akuta fall. Det omfattar både akut medicinsk hjälp och psykologstöd för dem som utsatts för våld, även sexuellt våld. Hjälpen är kostnadsfri och finns tillgänglig på tre olika platser i Tegucigalpa, men också på stadens centralsjukhus. Arbetet omfattar även förebyggande insatser för att förhindra hiv och hepatit B och behandling av andra sexuellt överförbara infektioner som syfilis och gonorré. I projektet ingår också tillgång till gruppterapi och psykologhjälp.

I enlighet med internationella protokoll fortsätter vi att arbeta för att de som utsatts för sexuellt våld i Honduras ska kunna få omfattande medicinsk hjälp. I dagsläget råder förbud i landet mot att ge våldtäktsoffer ett hormonellt preventivmedel för att därmed förhindra risken för graviditet.

2017 i siffror

  • 6 800 patientbesök inför förlossning
  • 2 300 personer fick individuell hjälp för psykisk ohälsa
  • 800 patientbesök efter förlossning
  • 600 personer fick behandling efter sexuellt våld
  • 400 förlossningar

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2017. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 11 november 2018.

Det här arbetar vi med i Honduras