Hoppa till huvudinnehåll

Honduras

Personal pratar med kvinna.
Foto: Laura Aceituno/Läkare Utan Gränser
Nadia, till vänster, har funnit allt hon behöver på kliniken i San Pedro Sula; förebyggande och behandling av olika könssjukdomar, familjeplanering samt psykologiskt stöd.

Honduras

Fakta Honduras

  • Befolkning: 9,6 miljoner
  • Huvudstad: Tegucigalpa
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1974 
  • Antal anställda 2022: 121

I Honduras blir många människor utsatta för våld. Samtidigt har landet upplevt flera år av politisk och ekonomisk kris som har skapat instabilitet. Detta leder till såväl sociala problem som hälsoproblem.

Vi behandlar personer som utsatts för våld, bland annat sexuellt och könsrelaterat våld. Tillsammans med lokala hälso- och sjukvårdsmyndigheter driver vi ett projekt där personer som utsatts för övergrepp kan söka vård. Patienterna kan få akutsjukvård och psykosocialt stöd.

I staden Choloma ger vi mödravård, vi bistår vid förlossningar och ger vård efter förlossningen. Utöver det kan patienter även få hjälp med familjeplanering. I San Pedro Sula arbetar vi för att förbättra tillgången till medicinsk och psykologisk hälsovård för sexarbetare och HBTQI+-gemenskapen. 

Läs mer om vår verksamhet i Honduras på Läkare Utan Gränsers internationella hemsida.

Senast uppdaterad 11 augusti 2023.