Hoppa till huvudinnehåll

Indien

En sjuksköterska på kliniken Mallempeta, östra Indien, behandlar ett barn med malaria.
Foto: Sami Siva

Fakta Indien

  • Befolkning: 1,324 miljarder
  • Huvudstad: New Delhi
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1999
  • Antal anställda 2017: 609

I Indien driver Läkare Utan Gränser flera olika projekt för personer som saknar tillgång till hälso- och sjukvård, även psykisk vård, och behandling av infektionssjukdomar, undernäring och sexuellt våld.

Nytt hepatit C-projekt i Meerut

I januari 2017 öppnade Läkare Utan Gränser en klinik för vård av hepatit C i staden Meerut i Uttar Pradesh i norra Indien. Uttar Pradesh är en av Indiens största delstater med en uppskattad befolkning på mer än 200 miljoner. Personalen hade förväntat sig att kliniken skulle bli välbesökt, men inom några veckor var de helt överhopade av det stora antalet personer som var i behov av testning och behandling.

Många av patienterna som söker vård tros ha blivit smittade genom dåliga medicinska rutiner, exempelvis osäkra blodtransfusioner och icke-steriliserad utrustning som används av okunnig medicinsk personal eller traditionella vårdutövare. Information spelar därför en stor roll i samhället för att sprida kunskap om förebyggande åtgärder.

Läkare Utan Gränser använder direktverkande antivirala medel, den senaste generationen av medicin mot hepatit C. Den tillverkas i Indien och är tillgängligt till en mycket lägre kostnad jämfört med andra delar av världen. Trots detta är medicinen fortfarande alltför dyr för miljoner patienter.

Vid vår klinik, som drivs i samarbete med lokala hälsomyndigheterna, har vårt team också infört en förenklad vårdmodell för att öka följsamheten vid behandlingen. Denna innebär att patienterna bara behöver besöka kliniken en gång per månad.

Behandling av tuberkulos och hiv i Mumbai

I Mumbai, som är en stad med 22 miljoner innevånare, har cirka 50 000 personer tuberkulos (tbc) och 4 000 har läkemedelsresistent tuberkulos.

Under 2017 fortsatte vi att erbjuda medicinsk och psykosocial vård för patienter med hiv läkemedelsresistent tbc (DR-TB) inom fyra projekt i stan. Avsikten är att minska antalet personer som lider och dör av dessa sjukdomar.

Våra team behandlar några av de mest sjuka patienterna, de som behöver de mest avancerade kombinationerna av mediciner som inte är tillgängliga inom offentliga sjukvården. Vi utvecklar också patient-centrerade, individuella vårdmodeller och försöker påverka de nationella riktlinjerna för behandling.

Psykisk hälso- och sjukvård i Jammu och Kashmir

Sedan 2001 har Läkare Utan Gränser erbjudit rådgivning i Jammu och Kashmir, där åratal av konflikter har satt sina spår i befolkningens psykiska hälsa. Vi har team som arbetar på sjukhusen i Baramulla, Srinagar, Bandipora, Pulwama och Sopore. För att bekämpa det stigma som följer med psykisk ohälsa, arbetar vi med att lyfta fram betydelsen av psykisk hälsa och av att söka vård.

Primärvård i Andhra Pradesh, Chhattisgarh och Telangana

Långvariga, lågintensiva konflikter har medfört att stora delar av Andhra Pradesh, Chhattisgarh och Telangana saknar tillgång till vård. Läkare Utan Gränser driver mobila kliniker för att kunna ge primärvård till personer som bor i mer avlägsna trakter i dessa delstater. Våra team erbjuder behandling av malaria, luftvägsinfektioner, lunginflammation och hudsjukdomar, liksom sexuell och reproduktiv hälsa och vaccinationer. Efter att distriktssjukhuset i Bijapur renoverats har vi stängt vår vårdinrättning med 15 bäddar för mödrar och barn, som vi har haft i staden Bijapur sedan 2009.

Sexuellt och könsrelaterat våld i Dehli

Sexuellt och könsrelaterat våld innebär en medicinskt akut situation. 2015 öppnade vi Umeed Ki Kiran, en öppenmottagning i norra Delhi som är öppen dygnet runt. Där ger vi behandling och profylax vid akut smitta för att förhindra hiv/aids och andra sexuellt överförbara sjukdomar liksom oönskade graviditeter hos de utsatts för sexuellt våld och våld i hemmet. Under 2017 behandlades 250 patienter. Dessutom genomförde teamet mer än 700 psykosociala rådgivningar. Vi fortsatte att arbeta med lokala organisationer, polisen, statliga myndigheter och hälsomyndigheterna för att synliggöra mottagningens verksamhet och att skapa ett effektivt hänvisningssystem.

Specialistvård för tuberkulos, hiv och hepatit C i Manipur

Vid våra kliniker i Churachandpur, Chakpikarong och Moreh, vid gränsen till Myanmar, har vi erbjudit screening, diagnostik och behandling av hiv, tbc, hepatit C och dess följdsjukdomar. Patienterna får också rådgivning före och efter testning för att underlätta för dem att följa den behandling de får, trots att den ger biverkningar som trötthet. Vid ett center för behandling av opioidmissbrukare med drogutbyte i Churachandpur, behandlar vi patienter med endast hepatit C-infektion samt partners till patienter med både hepatit C- och hiv-infektion. Under 2017 har Läkare Utan Gränser, i samverkan med Manipurs AIDS Control Society, infört en förenklad vårdmodell för patienter med hepatit C. Sedan projektet inleddes har 400 dubbelinfekterade och 57 monoinfekterade patienter genomfört sin behandling mot hepatit C.

Behandling av akut undernäring i Chakradharpur, Jharkhand

En tredjedel av världens allvarligt och akut undernärda barn bor i Indien[1]. Sedan 2009 har Läkare Utan Gränser behandlat över 17 000 barn med allvarlig, akut undernäring i landet med en innovativ, lokal metod. Under 2017 stödde vi hälsovårdsmyndigheten med identifiering, behandling och uppföljning av barn med allvarlig, akut undernäring i Chakradharpur och tog in 594 patienter i programmet.

Dubbelinfektion av leishmaniasis och hiv i Patna, Bihar

Visceral leishmaniasis (kala azar), som sprids genom bett av en infekterad sandfluga, är en endemisk, lokalt spridd sjukdom, som trivs i jordbruksområden. Den är vanlig i Bihar där 80 procent av landets fall finns. Vi inriktar oss på dubbelinfektion av leishmaniasis och hiv, ett ökande hälsoproblem, som medför en ökad risk att avlida då sjukdomarna förstärker varandra och försvagar immunförsvaret. Under 2017 behandlades 172 patienter med dubbelinfektion inom vårt projekt vid Rajendra Memorial Research Institute i Patna.

Antibiotikaresistens och luftvägsinfektioner i Asansol, Västbengalen

Sedan 2015 har Läkare Utan Gränser arbetat med att diagnosticera akut feber och luftvägsinfektioner hos barn för att få bättre kunskap om antibiotikaresistensen i distriktet Asansol. Under 2017 ansvarade vi för 3 241 besök för akut luftvägsinfektion inom öppenvården och drev informationskampanjer om betydelsen av handhygien och förnuftig användning och förskrivning av antibiotika, bland sjuksköterskestudenter, mödrar och skolbarn.

Bara 3 000 människor i hela världen har tillgång till en ny lovande generation av tuberkulosmediciner. Narendra (som egentligen heter något annat) har XXDR-TB, en extremt läkemedelsresistent tbc. Han är en av de få 2 procent i världen som har tillgång till de nya läkemedlen. 

 

 

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2017. Vissa uppgifter kan vara av senare datum. 

Senast uppdaterad: 28 december 2018.
 

Det här arbetar vi med i Indien