Hoppa till huvudinnehåll
Foto: Sami Siva
En sjuksköterska på kliniken Mallempeta, östra Indien, behandlar ett barn med malaria.

Indien

I Indien driver Läkare Utan Gränser flera olika projekt för personer som saknar tillgång till hälso- och sjukvård. 

Läkare Utan Gränser har ett antal långvariga projekt i Indien, som vi driver i samarbete med landets hälso- och sjukvårdsmyndigheter, för att tillgodose vårdbehov i särskilt utsatta områden. 

Ett fokusområde är tuberkulosvård. I Mumbai ger vi medicinsk och psykologisk vård till patienter med läkemedelsresistent tuberkulos.

I huvudstaden Delhi erbjuder vi medicinsk och psykologisk vård till personer som överlevt våld i hemmet och sexuellt våld, och ökar medvetenheten om vikten av att söka vård i rätt tid. Vi samarbetar med lokala organisationer, polisen, statliga skyddsorgan och hälsoministeriet för att informera om klinikens tjänster och skapa ett effektivt remissystem. Vi engagerar också samhället i diskussioner om våld i hemmet, sexuella övergrepp och barnmisshandel.

Dessutom tillhandahåller vi vård för personer med långt framskriden hivinfektion i Bihar, en av de mest folkrika delstaterna i Indien.

Läs mer om våra aktiviteter i Indien på Läkare Utan Gränsers internationella hemsida.

 

Senast uppdaterad 21 juli 2023.

Indien

Fakta Indien

  • Befolkning: 1,324 miljarder
  • Huvudstad: New Delhi
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1999
  • Antal anställda 2022: 735