Hoppa till huvudinnehåll

Indien

En sjuksköterska på kliniken Mallempeta, östra Indien, behandlar ett barn med malaria.
Foto: Sami Siva

Fakta Indien

  • Befolkning: 1,324 miljarder
  • Huvudstad: New Delhi
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1999
  • Antal anställda 2018: 611

I Indien driver Läkare Utan Gränser flera olika projekt för personer som saknar tillgång till hälso- och sjukvård, även psykisk vård, och behandling av infektionssjukdomar, undernäring och sexuellt våld.

Läkare Utan Gränser arbetar i särskilt utsatta områden. Vi fokuserar på behandling av infektionssjukdomar, psykisk ohälsa, sexuellt våld och undernäring.

Tuberkulos och hiv

Mumbai är den stad i Indien med störst befolkning. I östra Mumbai är antalet fall av tuberkulos allra högst. De senaste tio åren har vi här arbetat på en klinik med omfattande vård av patienter med hiv och läkemedelsresistent tuberkulos. Det gäller också patienter med komplicerat resistensmönster och som kräver behandling som inte finns att tillgå varken i offentlig eller privat sektor.

I samarbete med nationella tuberkulosprogrammet och lokala myndigheter driver vi också en öppenvårdsavdelning på ett sjukhus i samma stadsdel. Många av våra patienter har utvecklat resistens då de i åratal fått en ineffektiv behandling. Vår vårdmodell är både effektivare och ger färre biverkningar då vi använder nyare läkemedel. Vi erbjuder även psykosocialt stöd så att patienterna fortsätter att följa behandlingen. Våra team arbetar också med att hitta nya fall.

Under 2018 lanserade vi en modell med systematisk klinisk och psykosocial uppföljning av patienter med läkemedelsresistent tuberkulos. Det skedde vid sju vårdinrättningar och med syftet att visa på hur denna modell kan spridas till andra stadsdelar.

Specialistvård i Manipur

Delstaten Manipur, östra Indien, har hög förekomst av hiv, hepatit C och läkemedelsresistent tuberkulos. Då sjukvården saknar resurser är det också många patienter med dubbla diagnoser. Det innebär ett snabbare insjuknande som gör patienten mer sårbar och försvårar behandlingen. Nära gränsen till Myanmar har vi team vid kliniker i tre distrikt. Vi erbjuder där både screening, diagnos och behandling. Dessutom rådgivning och hjälp hur man kan genomgå test och behandling.

Under året utökade vi stödet till ett distriktssjukhus för att kunna ge patienter med både hiv och hepatit C bättre behandling. Vi började också använda det nya läkemedlet bedaquiline för patienter med multiresistent tuberkulos.

Hepatit C i Uttar Pradesh

I delstaten Uttar Pradesh, norra Indien, är hepatit C mycket vanlig. Utan behandling kan sjukdomen leda till levercancer och att patienten dör. Sedan januari 2017 har vi i staden Meerut ett pilotprojekt tillsammans med National Health Mission. Målet är att visa på hur behandling och vård av hepatit C kan decentraliseras och göras effektiv och hur modellen i praktiken kan användas i andra områden med hög förekomst av hepatit C. På ett distriktssjukhus genomför vi test, ger behandling och har rådgivning.

Tropiska sjukdomen kala azar

Kala azar är en försummad parasitsjukdom som är vanligt förekommande i delstaten Bihar, norra Indien. Att samtidigt smittas med hiv är ett växande hälsoproblem. Mer än 80 procent av dem med båda sjukdomarna har dessutom tuberkulos. Tillsammans med Indiska rådet för medicinsk forskning och Nationella kontrollprogrammet för vektorburna sjukdomar har vi utvecklat och infört en säkrare och effektivare behandling av dessa patienter. 
Dessutom har vi kommit överens om att tillsammans med myndigheterna sätta upp ett center med omfattande vård och behandling av patienter med allvarlig hiv och andra infektioner som främst drabbar patienter med nedsatt immunförsvar. Centret öppnade i februari 2019 och ska ge omfattande service. Det gäller bland annat medicinsk vård och psykologstöd, behandling av undernäring och palliativ vård.

Psykisk ohälsa

År av konflikter i Jammu och Kashmir, norra Indien, har fått konsekvenser för boende i området. Samtidigt som det påverkat deras psykiska hälsa har detta i sin tur gjort att många känner sig stigmatiserade. Vi har sedan 2001 kunnat ge råd och stöd och 2018 hade vi team på sjukhus i fyra distrikt. I ett av dessa, Bandipora, hjälper vi regeringen att införa ett program som gäller psykisk hälsa.

Sexuellt våld

2015 öppnade vi en klinik i ett distrikt i norra Delhi för personer som utsatts för sexuellt våld och våld i hemmet. På kliniken, som är öppen dygnet runt, kan man få hjälp för att förhindra överföring av hiv/aids, oönskade graviditeter, sexuellt överförbara sjukdomar och psykosocialt stöd. Vi har också rådgivning på det lokala distriktssjukhuset.
Under året fortsatte vi att arbeta tillsammans med lokala organisationer, polisen och sjukvårdsmyndigheterna för att uppmärksamma den service kliniken ger och för att utveckla ett effektivt remissystem.

Avlägsna trakter

En långdragen konflikt i delstaterna Andhra Pradesh, Chhattisgarh och Telangana, sydöstra Indien, har gjort att en stor del av befolkningen inte haft tillgång till vård. Där finns bara ett fåtal vårdinrättningar och med långa avstånd. Det gör att även sjukdomar som går att förebygga och behandla kan bli livshotande. Vi har här mobila kliniker och behandlar malaria, luftvägsinfektioner, lunginflammation och hudsjukdomar. Vi har också informationsmöten om hygien, vård av nyfödda, familjeplanering och att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar.

Akut undernäring

Tillsammans med hälsovårdsmyndigheterna i delstaten Jharkhand, östra Indien, har vi sedan 2017 arbetat med att behandla barn med allvarlig akut undernäring. Vi har fortsatt att fokusera på förebyggande insatser och screening. I samarbete med Rajendrainstitutet för medicinsk vetenskap startade vi i november en studie för att undersöka hur undernäring hos barn utvecklas och effektivaste sättet att hantera detta. Resultaten kommer att spridas i hela Indien så att landet, som nu har högst förekomst i världen av akut allvarlig undernäring, kan ge barn bästa möjliga behandling.

2018 i siffror:

  • 55 963 patientbesök i öppenvård
  • 4 327 individuell vård av psykisk ohälsa
  • 2 098 fick antiretroviral behandling av hiv
  • 1 363 påbörjade behandling av tuberkulos
  • 2 332 fick behandling för hepatit C
  • 690 behandlades vid center för undernäring

 

Bara 3 000 människor i hela världen har tillgång till en ny lovande generation av tuberkulosmediciner. Narendra (som egentligen heter något annat) har XXDR-TB, en extremt läkemedelsresistent tbc. Han är en av de få i världen som har tillgång till de nya läkemedlen. 

 

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2017. Vissa uppgifter kan vara av senare datum. 

Senast uppdaterad: 27 november 2019..
 

Det här arbetar vi med i Indien