Hoppa till huvudinnehåll

Mexiko - sjukvård till migranter

I Mexiko har vi sedan 2011 gett basal sjukvård och psykosocialt stöd tilll migranter.
Foto: Anna Surinyach/Läkare Utan Gränser

Fakta Mexiko

  • Befolkning: 126,2 miljoner
  • Huvudstad: Mexico City
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1985
  • Antal anställda 2018: 188

I Mexiko ger Läkare Utan Gränser migranter och flyktingar på väg norrut medicinsk vård och hjälp vid psykisk ohälsa. En annan målgrupp är de som utsatts för våld i några av landets farligaste städer.

Vi har team som arbetar i landets norra och södra gränsområden och på flera andra platser. Vi ger migranter och flyktingar på den farliga färden från Centralamerika till USA både medicinsk vård, psykologhjälp och socialt stöd. I våra projekt ingår också att i delstaten Guerrero, sydvästra Mexiko och i staden Reynosa, nära gränsen till USA, hjälpa våldsoffer, också dem som utsatts för sexuellt våld.

Den farliga vägen

Flera tusen människor från El Salvador, Guatemala och Honduras, passerar varje år genom Mexiko, de flesta på grund av våld och fattigdom i sina hemländer. Också i Mexiko saknar de skydd och många utsätts för allvarligt våld. Det handlar om kidnappning, utpressning, tortyr och sexuella övergrepp som utförs av kriminella gäng utan risk att bestraffas. Det gäller särskilt i gränsstäderna. Svårigheterna att beviljas asyl i USA har förvärrat situationen.

Trots att flödet av migranter under 2018 var detsamma som tidigare år kunde våra team se att det nu var fler kvinnor, barn och familjer som följde samma rutt som tidigare tagits av framför allt män. I Tenosique, en av utgångspunkterna för de flesta för att ta sig genom Mexiko, hjälpte vi det ökade antalet migranter och flyktingar med medicinsk vård, psykolog- och socialt stöd.

En grupp som löper stor risk att utsättas för våld, både under flykten men också i sina hemländer, är HBTQ-personer. Marco är en 24-årig homosexuell man från Honduras. På grund av sin sexuella läggning diskriminerades han av sin familj och dödshotades av lokala gäng hemma. 

Vi har ett team som erbjuder samma hjälp i Veracruz, en stad i södra Mexiko. Varje dag kommer hundratals människor, som där gör ett tillfälligt uppehåll innan de fortsätter norrut. De flesta problem vi möter är direkt orsakade av den mödosamma färden. Det gäller bland annat luftvägsbesvär, hudinfektioner, fotskador och fallolyckor. Många har också utsatts för våld, inklusive sexuellt våld. 2018 började vi med en mobil klinik längs järnvägen för att hjälpa dem som väntade på att kunna kliva på ett tåg.

I Mexiko City har vi ett specialistcenter för migranter och asylsökande som utsatts för extremt våld eller inhuman behandling i sina hemländer eller under färden. Under året hade vi 52 patienter som fick omfattande hjälpinsatser. Det gällde såväl medicinsk som psykiatrisk vård, mat och boende. Dessutom samarbetade vi med andra organisationer som kunde bistå med juridisk rådgivning och sysselsättning.

I februari lämnade vi över de aktiviteter vi haft i Guadalajara till lokala myndigheter under senaste året.

Gränstrakter

I staden Reynosa, där våldsamheter förekommit i ett tiotal år, fortsätter vi arbetet med att hjälpa dem som utsatts för våld. Det gäller både medicinsk vård och psykologstöd. Vi har både en fast klinik och mobila team i olika delar av staden, inklusive i två migrantläger. Under året började våra team också hjälpa människor som nyligen deporterats från USA, i ett mottagningscenter nära gränsen till Texas.

I september hade vi ett annat team i ett mottagningscenter och i två migrantläger i Matamoros, en industristad vid gränsen till USA. I slutet av oktober började vi med psykosocialt stöd i två läger för migranter och flyktingar i Nuevo Laredo, en av Mexikos farligaste städer.

Delstaten Guerrero

I Guerrero, sydvästra Mexiko, ökade vi våra insatser i tre regioner. Där pågår stridigheter mellan rivaliserande grupper inom knarkhandeln, något som påverkar hela området. Boende där blir isolerade och saknar tillgång till vård. I samarbete med hälsovårdsmyndigheterna har vi mobila kliniker i 26 samhällen. Våra team erbjuder medicinsk vård, psykologstöd och humanitär hjälp till personer som utsatts för våld. Vi behandlar kroniska sjukdomar och fall som gäller reproduktiv hälsa.

Sedan 2016 arbetar vi på fyra platser nära Acapulco i sydvästra Mexiko. Området här räknas som det mest våldsutsatta kring staden. Våra insatser har gällt stöd vid psykisk ohälsa och psykosocialt stöd till dem som utsatts för våld. I december drog vi ner på aktiviteterna för att i stället rikta fokus på sexuellt våld. Det sker på ett sjukhus i samarbete med hälsovårdsmyndigheterna. Men vi är fortfarande beredda på att rycka ut akut om så behövs.

Akuta situationer

I januari utbröt en konflikt nära gränsen till Guatemala och som tvingade tusentals människor att fly. Vi hade då ett team med åtta läkare och psykologer som gav medicinsk hjälp och psykosocialt stöd till omkring tusen personer. Vi skickade också ut ett akutteam för att i december hjälpa tusentals migranter och flyktingar i kuststaden Tijuana. Förutom medicinsk vård och psykologstöd hjälpte våra team till med vatten och sanitet för att förbättra de hygieniska förhållandena i lägren.

2018 i siffror:

  • 23 500 patientbesök i öppenvård
  • 8 710 individuella patientbesök för psykisk ohälsa

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2018. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 13 september 2019.

Det här arbetar vi med i Mexiko