Hoppa till huvudinnehåll
Läkare screenar barn
Foto: Läkare Utan Gränser
Barn genomgår screening för undernäring i Jubuland.

Somalia

I Somalia har vi verksamhet för att bemöta den svåra undernäringskrisen, återkommande klimatkriser och bekämpa dödliga utbrott av mässling och kolera.

Under 2022 upplevde Afrikas horn en svår torka, den värsta på 40 år, och över 1,3 miljoner människor tvingades lämna sina hem. Samtidigt fortsätter den väpnade konflikten som pågått i årtionden och återkommande sjukdomsutbrott.

I Baidoa, Jubaland, Hargeisa och Las Anod stöder vi hälsoinrättningar och vårdar barn med mässling. I Baidoa driver vi även 20 mobila näringskliniker. Undernäring hos barn har förvärrats i landet i och med utbrott av mässling, en extremt smittsam och dödlig sjukdom. Antalet fall av mässling har ökat kraftigt i överfulla läger och i städer och samhällen dit människor tvingats fly undan våld och oroligheter.

Förutom detta gör vi insatser vid kolerautbrott och för att förhindra spridning av sjukdomen förbättrar vi exempelvis tillgången till rent vatten.

Våra team arbetar på sjukhus över hela Somalia och fokuserar på mödra- och barnavård, akutvård, nutritionstöd samt diagnos och behandling av tuberkulos, vård för psykisk ohälsa  och hälsofrämjande arbete.

Läs mer om våra aktiviteter i Somalia på Läkare Utan Gränsers internationella hemsida.

Senast uppdaterad 17 juli 2023.

Somalia

Fakta Somalia

  • Befolkning: 17,7 miljoner
  • Huvudstad: Mogadishu
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1979
  • Antal anställda 2022: 139