Hoppa till huvudinnehåll

Konflikten i Ukraina

I Debaltseve gör vi bland annat hembesök hos äldre patienter som inte kan uppsöka sjukvård.
Foto: Jon Levy/Foto8

Fakta Ukraina

  • Befolkning: 44,2 miljoner
  • Huvudstad: Kiev
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1999
  • Antal anställda 2019: 170

I Ukraina arbetar Läkare Utan Gränser med att ge vård till människor med tuberkulos och hepatit C. 

I Mykolajiv i södra Ukraina stöttar vi hälso- och sjukvårdsmyndigheterna i arbetet med att diagnosticera och ge vård till personer med hepatit C. Patienterna behandlas med de effektiva antivirala läkemedlen sofosbuvir och daklatasvir. För att motverka stigma och diskriminering jobbar vi även med psykosocialt stöd och hälsoutbildning, vilket har lett till att fler patienter fullföljer behandlingen och att nästan alla kan friskförklaras.

I Zjytomyr i nordvästra Ukraina arbetar vi tillsammans med myndigheterna för att förbättra och effektivisera behandlingen av läkemedelsresistent tuberkulos. Bland annat har vi initierat ett forskningsprojekt med förbättrade diagnosmetoder, psykologiskt och socialt stöd samt nyare och effektivare läkemedel (bedakilin och delamanid) som enbart ges oralt och som ger färre biverkningar än äldre läkemedel. Patienterna behöver inte heller tillbringa lika lång tid på sjukhus och hela behandlingsperioden är kortare, mellan nio och tolv månader jämfört med de två år som det ofta tog tidigare.

Vi bistår också myndigheterna i deras covid-19-insatser i Donetsk och Zjytomyr. I Marinka i Donetskregionen har vi två mobila team som ger vård i hemmet åt personer med milda symptom på coronavirusinfektion. På så vis minskar risken för överbelastning inom den ordinarie sjukvården. I Krasnohorivka, som också ligger i Donetsk, ger vi även stöd till personalen på distriktsjukhuset i triage och screening av patienter och i infektionskontroll. 

Både i Zjytomyr och i Donetsk ger vi psykologiskt stöd per telefon till hälso- och sjukvårdspersonal, covidpatienter och deras anhöriga. 

Läs mer om våra aktiviteter i Ukraina i Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2019.

Senast uppdaterad 2 juni 2021.

Det här arbetar vi med i Ukraina