Hoppa till huvudinnehåll

Krig i Ukraina

En skadad patient flyttas från ambulansbår till en säng ombord på Läkare Utan Gränsers medicinska tåg
Foto: Andrii Ovod
En krigsskadad patient flyttas från en ambulansbår till en säng inne på intensivvårdsavdelningen på vårt medicinska tåg i Ukraina.

Ukraina

Fakta Ukraina

 • Befolkning: 44,2 miljoner
 • Huvudstad: Kiev
 • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1999
 • Antal anställda 2021: 179

Vi ger medicinsk vård till människor som har fastnat i eller tvingats fly från striderna. Våra team donerar förnödenheter till sjukhusen och ger nödvändig utbildning till deras personal. 

Vad händer i Ukraina? 

 • Kriget i Ukraina fortsätter, särskilt i de östra och sydöstra delarna av landet, där striderna är som mest intensiva. Många av de skadade är barn och äldre, vilket tyder på att civila drabbas särskilt hårt. Under de senaste månaderna har de platser som tidigare ansågs vara de tryggaste och långt i från skottlinjen varit utsatta för häftig beskjutning, vilket lett till ytterligare dödsoffer och skador.  
   
 • Miljontals människor är i behov av stöd över hela Ukraina. Förutom internflyktingar, som lever under otrygga förhållanden, finns det många andra sårbara grupper som äldre och personer med funktionsvariationer som är kvar i sina hem. Många bor i källare under knappa förhållanden utan el, färskvatten, mat, toaletter eller sjukvård. Psykisk ohälsa är också ett stort problem. 
   
 • Läget i landet förändras snabbt och är oförutsägbart. Vi stödjer ukrainska sjukhus, läkare, sjuksköterskor samt civilsamhällets insatser för att kunna identifiera och svara på medicinska humanitära behov när de uppstår. För tillfället har vi inte möjlighet att arbeta i områden som ligger utanför den ukrainska arméns kontroll. Som oberoende humanitär organisation bör Läkare Utan Gränser ges tillträde till alla områden där det kan finnas humanitära behov. 

Vad gör Läkare Utan Gränser i Ukraina?

Karta över Ukraina
Kartor och platsnamn som används återspeglar inte någon ståndpunkt från Läkare Utan Gränser om deras juridiska status.

I många delar av landet arbetar vi med sjukvårdsinrättningar för att hjälpa dem att vara redo för vad som kan komma härnäst. Vi gör detta genom att förse sjukhus med material och genom att förbereda personalen för stora inflöden av skadade människor. 

Vi ser också allt större behov bland de hundratusentals människor som söker skydd undan attackerna. Via mobila kliniker ger våra team grundläggande sjukvård och psykologiskt stöd på flera platser. I samarbete med Ukrainas järnvägar har vi utrustat två tåg med sjukvårdskapacitet för evakuering av patienter från konfliktzoner till säkrare platser där de kan få nödvändig vård. 

I nuläget har vi ca 115 internationell personal i Ukraina som arbetar tillsammans med kring 685 lokalt anställda. 

Vi gör löpande bedömningar av hur vi kan anpassa och utöka våra insatser på plats i Ukraina samt i Polen, Moldavien, Ungern, Rumänien och Slovakien. Vi har även team i Ryssland och Belarus. Krisen utvecklas snabbt och säkerheten för patienter och personal är vår första prioritet.

Men en sak är säker – människor i Ukraina behöver allt stöd de kan få i denna svåra tid. 

Denna sida uppdaterades 28 december, 2022. För det senaste om våra insatser följ gärna Läkare Utan Gränser på Twitter och andra sociala medier. 

Ukraina: En äldra kvinnar bärs på bår av anställda vid Läkare Utan Gränser

Stöd vårt arbete

Ge en gåva och bidra till våra insatser – i Ukraina och i andra kriser världen över.
Bidra nu

Vår historia i Ukraina

Den drastiska händelseutvecklingen har tvingat oss att ta det smärtsamma beslutet att pausa vår tidigare verksamhet i landet. Där ingår bland annat viktig vård till hivpatienter i Severodonetsk, tuberkulosvård i Zjytomyr, samt grundläggande sjukvård till människor i den redan tidigare konfliktdrabbade Donetskprovinsen i östra Ukraina. I Mykolajiv i södra Ukraina stöttar vi hälso- och sjukvårdsmyndigheterna i arbetet med att diagnosticera och ge vård till personer med hepatit C.

Läkare Utan Gränser arbetade första gången i Ukraina 1999 och när den aktuella konflikten startade 2014 började vi ge medicinsk och humanitär hjälp i flera områden. 

Trots att vi har blivit tvungna att avbryta insatserna har vi gjort allt vi kunnat för att säkerställa att våra patienter får vård även i fortsättningen. Behoven av vård var redan omfattande, efter att befolkningen genomlevt drygt sju år av konflikt. 
 

Läs mer om våra aktiviteter i Ukraina på Läkare Utan Gränsers internationella hemsida.