Hoppa till huvudinnehåll

Konflikten i Ukraina

I Debaltseve gör vi bland annat hembesök hos äldre patienter som inte kan uppsöka sjukvård.
Foto: Jon Levy/Foto8

Fakta Ukraina

  • Befolkning: 44,2 miljoner
  • Huvudstad: Kiev
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1999
  • Antal anställda 2018: 155

I östra Ukraina är tillgången till hälso- och sjukvård fortfarande begränsad för dem som bor nära fronten. Sedan 2014 har konflikten med Ryssland lett till att infrastruktur förstörts, samhällstjänster försvårats och den har skapat finansiella problem.

Läkare Utan Gränser har haft mobila kliniker på 28 platser inom eller nära konfliktzonen. Vi har där hjälpt nästan 3 000 personer med primärvård och psykologstöd. De flesta var kvinnor över 50 år och med kroniska sjukdomar som högt blodtryck, hjärtproblem och diabetes. En del hade ångest och depression. Förutom att ge individuell vård organiserade våra team utbildningsinsatser för att hjälpa lokal personal att hantera stress och utbrändhet.

Hepatit C

Vi fortsatte att driva vårt projekt i Mykolaivregionen med behandling med två direktverkande antivirala medel – daclatasvir och sofosbuvir. Vi hade kostnadsfri diagnostik, patientstöd och rådgivning. Våra patienter med hepatit c har dessutom hiv och/eller behandlas för drogberoende. Den första gruppen, som påbörjade behandling 2017, har visat mycket goda resultat då över 95 procent av dem har tillfrisknat.

Läkemedelsresistent tuberkulos

I samarbete med landets hälsovårdsmyndigheter lanserade vi 2018 ett projekt som gäller behandling av läkemedelsresistent tuberkulos. Det drivs på det regionala tuberkulossjukhuset i Zhytomyr. Projektet är ett av de första i landet för att behandla patienter med de högeffektiva läkemedlen bedakilin och delamanid. Vi fortsätter också arbeta för att fler ska få tillgång till dessa läkemedel över hela landet. I projektet ingår öppenvård, också vid psykisk ohälsa, och socialt stöd. Detta är något som patienter med tuberkulos ofta har svårt att få i Ukraina.

2018 i siffror

  • 4 770 patientbesök inom öppenvård
  • 490 behandlades för hepatit C
  • 100 påbörjade behandling av läkemedelsresistent tuberkulos

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2018. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 4 december 2019

Det här arbetar vi med i Ukraina