Hoppa till huvudinnehåll

Multirestistent tuberkulos i Belarus

En ung man på fängelset i Minsk, Belarus, får sin medicin.
Foto: Roger Job

Fakta Belarus

  • Befolkning: 9,5 miljoner
  • Huvudstad: Minsk
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 2015
  • Antal anställda 2017: 30 

I Belarus (Vitryssland) stöttar Läkare Utan Gränser landets hälsovårdsmyndigheter när det gäller behandling av patienter med multiresistent tuberkulos.

Belarus är ett av de länder i världen med högst förekomst av multiresistent tuberkulos enligt WHO. Under 2018 hade vi personal vid tre vårdinrättningar: i huvudstaden Minsk, i Volkovichi, som ligger i Minskregionen, och i Orsha, där vi behandlade 22 straffångar för läkemedelsresistent tuberkulos. Sex av dessa fångar hade dessutom hepatit C.

Vårt arbete i Minsk är främst fokuserat på att få patienter som ingår i programmet att fortsätta behandlingen. Det gäller patienter med alkoholproblem och marginaliserade grupper. Vårt team ger bland annat psykosocialt stöd och under året 2018 hade vi 2 225 patientbesök.

Vi deltar i den stora internationella läkemedelstudien ”End TB” som bland annat innebär behandling med två nya läkemedel – bedakilin och/eller delamanid. Syftet är en snabbare, mer effektiv behandling som ger färre biverkningar. Under året skrevs 41 nya patienter in i studien, som nu omfattar 122 deltagare i landet.

2018 startade vi också en klinisk forskningsstudie, TB PRACTECAL, för att hitta ny, kortare behandling av multiresistent tuberkulos.

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2018. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad 26 november 2019.