Hoppa till huvudinnehåll

Multirestistent tuberkulos i Belarus

Foto: Roger Job
En ung man på fängelset i Minsk, Belarus, får sin medicin.

Vitryssland

Fakta Belarus

  • Befolkning: 9,5 miljoner
  • Huvudstad: Minsk
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 2015
  • Antal anställda 2020: 46

I Belarus (Vitryssland) stöttar Läkare Utan Gränser landets hälso- och sjukvårdsmyndigheter när det gäller behandling av patienter med multiresistent tuberkulos. 

Belarus är ett av de länder i världen med högst förekomst av multiresistent tuberkulos (MDB) - det vill säga tbc som är resistent mot flera typer av läkemedel - enligt världshälsoorganisationen WHO. Under 2019 arbetade vi på fyra vårdinrättningar: i huvudstaden Minsk, i Volkovichi som ligger i Minskregionen och på ett fängelse i Orsha, där vi behandlade människor med läkemedelsresistent tuberkulos och andra infektioner som hepatit C.  

Vårt arbete i Minsk är främst fokuserat på att få tbc-patienter som ingår i programmet att fortsätta behandlingen och vårt team erbjuder psykosocialt stöd. Det gäller patienter med alkoholproblem och marginaliserade grupper.  

I Belarus deltar vi i den internationella läkemedelstudien ”End TB” som bland annat innebär behandling med två nya läkemedel – bedakilin och/eller delamanid. Syftet är en snabbare, mer effektiv behandling som ger färre biverkningar. 2018 startade vi även en klinisk forskningsstudie, TB PRACTECAL, för att hitta ny, kortare behandling av multiresistent tuberkulos. 

Läs mer om våra aktiviteter i Belarus på vår internationella hemsida.

Senast uppdaterad 28 april 2021.