Hoppa till huvudinnehåll

Så ger vi sjukvård och humanitärt stöd där behoven är som störst

en vit jeep och tre personer på en bergsväg i Afghanistan
Foto: Nava Jamshidi
I Bamyanprovinsen i centrala Afghanistan driver Läkare Utan Gränser ett projekt för mödravård och barn under fem år.

Överallt där vi arbetar är omständigheterna unika. Våra projekt följer dock i allmänhet en gemensam uppsättning metoder som syftar till att se till att våra resurser och vår expertis används på bästa möjliga sätt.

Akutinsatser

Snabba och effektiva insatser i nödsituationer är kärnan i vårt arbete. Om dödligheten ökar kraftigt på bara några veckor är den största utmaningen att rädda så många liv som möjligt på så kort tid som möjligt. Läkare Utan Gränser förvarar färdigpackade kit så att teamen kan erbjuda snabb livräddande hjälp - från kirurgiska kit och uppblåsbara sjukhus till kolerakit. 

Humanitär logistik

Vi kan vårda miljontals patienter varje år eftersom vårt arbete stöds av ett gediget logistiskt nätverk. Det bygger på att Läkare Utan Gränsers personal alltid ska ha exakt rätt material för den aktuella insatsen, oavsett om det gäller akuta nödsituationer där förnödenheterna kan behövas inom 24 timmar eller långvariga program där det är viktigt med en stadig tillgång till utrustning och läkemedel.

Våra team

När en kris inträffar mobiliseras personal från Läkare Utan Gränser som redan finns i området för att ge akut hjälp. Vid behov skickas mer personal från regionen eller från utlandet. Förutom medicinsk personal ingår bland annat logistiker, vattenspecialister och administratörer i våra team. I vissa länder har vi inrättat särskilda akutteam. I Kongo-Kinshasa har vi till exempel sex olika akutteam som snabbt kan reagera på kriser i hela landet.

Kvalitativa läkemedel

Vi fäster största vikt vid kvaliteten på de läkemedel som används för att behandla patienter. Vi anser  att alla patienter, oavsett var de bor, har rätt att få behandling med effektiva och säkra medicinska produkter. Vi validerar läkemedel och medicinsk utrustning enligt ett strikt kvalificeringssystem som bygger på internationella kvalitetsstandarder.

Osäkra miljöer

Vår sjukvård baseras enbart på medicinska behov, oberoende av politiska, ekonomiska eller andra intressen. På plats för våra team en ständig dialog med ledare och medlemmar i lokalsamhället, lokala myndigheter och väpnade grupper för att underlätta tillgången till och tillhandahållandet av bästa möjliga sjukvård för patienterna. Vi gör vårt yttersta för att minimera riskerna för våra team genom denna ständiga dialog och genom nyttan och kvaliteten på det stöd vi tillhandahåller.

Ansvarsfullt beteende

Läkare Utan Gränser vill vara en ansvarsfull arbetsgivare och förening. En förutsättning för detta är att våra medarbetare och medlemmar uppvisar ett ansvarsfullt beteende. Arbetstagare och arbetsgivare har en ömsesidig och kompletterande roll vad gäller att förebygga, upptäcka och åtgärda oacceptabelt beteende. Läs vår uppförandekod.

Två sjukhusklädda män bär in en person liggandes på en bår in i en ambulans

Jemen. Syrien. Haiti.

Vi är på plats i över 70 länder och bistår årligen miljontals människor med sjukvård och humanitär hjälp. Prenumerera på vårt nyhetsbrev för de senaste uppdateringarna.
Prenumerera