Hoppa till huvudinnehåll

Läkemedel är ingen lyxvara!

Genom Accesskampanjen arbetar vi för alla människors tillgång till de läkemedel de behöver. Här en patient med kala azar i Vaishali, Indien.
Genom Accesskampanjen arbetar vi för alla människors tillgång till de läkemedel de behöver. Här en patient med kala azar i Vaishali, Indien.
Foto: Anna Surinyach

Varje år dör miljoner människor runt om i världen av sjukdomar som hade kunnat förebyggas eller behandlas. Genom Accesskampanjen arbetar vi för att alla människor ska ha rätt till de läkemedel de behöver för att överleva.

Vår personal upplever ofta frustration över bristen på livräddande läkemedel och andra medicinska hjälpmedel i fält. När Läkare Utan Gränser tilldelades Nobels fredspris 1999 använde vi därför prispengarna till att starta en kampanj för allas tillgång till livsnödvändiga läkemedel till överkomliga priser. I år fyller Accesskampanjen 20 år och det kommer vi att uppmärksamma på olika sätt på hemsidan och i andra kanaler.

UTMANINGAR: höga läkemedelspriser och ineffektiva mediciner

Sedan starten 1999 har Accesskampanjen tagit sig an två stora utmaningar:

  • höga läkemedelspriser på redan existerande läkemedel
  • den totala avsaknaden av mediciner för många av de sjukdomar som drabbar människor i fattiga länder

Trots de senaste årtiondenas medicinska framgångar, som bland annat bidragit till att både polio och smittkoppor snart är utrotat, är den globala läkemedelssituationen långt ifrån tillfredsställande. En tredjedel av världens befolkning saknar i dag tillgång till livsnödvändiga läkemedel.

Läkemedel till låginkomstländer lågt prioriterat

Ett stort problem är att läkemedelsbolagen inte prioriterar forskning på nya läkemedel för att bota och förebygga sjukdomar som till största del drabbar människor i låginkomstländer. Många av dessa försummade sjukdomar drabbar människor mycket hårt. Det händer tyvärr alltför ofta att vi inte kan behandla patienter i de länder där vi arbetar eftersom medicinerna är för dyra eller inte längre tillverkas. För de sjukdomar som framför allt drabbar fattiga är det inte säkert att det över huvud taget finns mediciner. Eller så är de läkemedel som finns ineffektiva. 

ACCESSKAMPANJENS FRAMSTEG

Genom Accesskampanjen arbetar vi både för att öka tillgången till befintliga läkemedel och för att öka utvecklingen av nya, mer effektiva mediciner och diagnostiseringsmetoder. Målet är också att medicinsk forskning och utveckling ska styras av behov och inte av lönsamhet. De områden som är högprioriterade är bland annat att öka produktionen av terapeutisk mat för att förhindra undernäring och att göra de vaccin som finns i västvärlden tillgängliga också i fattiga länder.

Det arbete som Accesskampanjen och andra aktörer har lagt ned de senaste 20 åren har lett till betydande framsteg. Till exempel har allt fler människor fått tillgång till hivbehandling tack vare utveckling av generiska läkemedel. Priserna på antiretroviral behandling har pressats ned från över 100 000 kronor till under 1 000 kronor per patient och år. 

Läs mer om vårt arbete på Accesskampanjens internationella hemsida!

a fair shot sätter press på läkemedelsföretagen

Nästan en miljon barn dör varje år av lunginflammation som ofta orsakas av pneumokockbakterier. Lunginflammation är den vanligaste dödsorsaken bland barn men kan förebyggas med så kallat PCV-vaccin. 

De två tillverkarna av vaccinet, GlaxoSmithKline (GSK) och Pfizer, vägrar avslöja vad olika kunder får betala för det livsviktiga vaccinet. Det leder till dramatiska skillnader. Till exempel betalar Sydafrika nästan tre gånger mer än Brasilien, och Tunisien mer än Frankrike. Vi har länge försökt påverka företagen att sänka sina priser för låginkomstländer.

Kampanjen A Fair Shot har satt press på läkemedelsbolagen bland annat genom namninsamlingar som överlämnats till GSK och Pfizer. 

Läkemedelsföretagen GSK och Pfizer är de enda som producerar lunginflammationsvaccinet och under förhandlingsperioden försäkrade både GSK och Pfizer oss om att de skulle arbeta på en lösning för ett mer prisvärt vaccin för barn i konfliktområden och låginkomstländer. Företagen har nu meddelat att de ska erbjuda lunginflammationsvaccinet till humanitära organisationer till sitt lägsta pris på omkring 9 amerikanska dollar per barn för alla tre doser (cirka 80 kr). Vi fortsätter A fair shot-kampanjen för att de ska sänka priset ytterligare till 5 amerikanska dollar för alla låginkomstländer. 

Se vår kampanjfilm om vaccinpriser:

Senast uppdaterad: 27 jan 2016