Hoppa till huvudinnehåll

Accesskampanjen - för allas rätt till livräddande läkemedel

Varje år dör miljoner människor runt om i världen av sjukdomar som hade kunnat förebyggas eller behandlas. Genom Accesskampanjen arbetar vi för att alla människor ska få tillgång till den behandling de behöver för att överleva.

Sedan Läkare Utan Gränser startade har vår fältpersonal frustrerats och förtvivlats över bristen på livräddande läkemedel, vaccin och diagnosverktyg för många allvarliga sjukdomar. När Läkare Utan Gränser tilldelades Nobels fredspris 1999 använde vi därför prispengarna till att starta en kampanj för allas tillgång till livsnödvändiga läkemedel till överkomliga priser. I år fyller Accesskampanjen 20 år och det kommer vi att uppmärksamma genom en rad olika aktiviteter!

"Vi kräver en förändring av spelreglerna, inte mer välgörenhet"
- James Orbinski, ordförande för Läkare Utan Gränser, under tacktalet i samband med utdelningen av Nobelpriset

Tidslinje: 20 år av högljudda påverkansinsatser

En livsviktig önskelista

Många reflekterar  över vad de önskar sig inför ett nytt år. För oss är det givet: att fler ska få tillgång till livsviktiga läkemedel. Här är vår önskelista med fem områden som måste prioriteras av både politiker och läkemedelsindustrin 2019.

Access wishes 2019
Våra önskningar för 2019.

1. TUBERKULOS 

Tuberkulos är den infektionssjukdom som skördar flest liv i världen och resistenta former av tbc ökar i en oroväckande takt. För några år sedan kom två nya, effektiva läkemedel mot resistent tbc, men priset är fortfarande för högt för de flesta som behöver dem.

2. HIV/AIDS

Barn med hiv, som kommer behöva ta medicin livet ut, löper högre risk att utveckla resistens och måste behandlas med effektiva mediciner så tidigt som möjligt. Trots detta behandlas hälften av alla hivpositiva barn med äldre, undermåliga läkemedel.

3. EBOLA

Ebola rasar återigen i Kongo-Kinshasa. Nu finns äntligen ett vaccin och flera olika läkemedel – men inget av dem är ännu godkända och användandet sker i enlighet med forskningsprotokoll. I framtiden behövs fler testade och godkända preparat för att stoppa nya utbrott.

4. ANTIBIOTIKARESISTENS

För att möta hotet som resistenta infektioner utgör krävs ökad forskning kring nya läkemedel. Uppskattningar visar att 10 miljoner liv kan skördas till följd av antimikrobiell resistens år 2050. Det behövs bättre diagnosverktyg och nya antibiotika för att stoppa spridningen av resistenta bakterier.

5. ORMBETTSFÖRGIFTNING

Ormbett dödar 40 gånger fler än landminor. Trots att över 100 000 människor dör årligen till följd av bett från giftormar, framför allt på landsbygden i Afrika och Mellanöstern, råder det stor brist på satsningar för att utveckla fler och bättre ormserum och tillgängliggöra dem för de fattigaste.

 

Senast uppdaterad: 3 september 2019

Nyheter från Accesskampanjen