Hoppa till huvudinnehåll

Nytt, billigare vaccin mot lunginflammation måste införas

Publicerad 29 januari 2020
En läkare vaccinerar ett barn
Foto: Sophia Apostolia / Läkare Utan Gränser
Läkaren Stefanos Tsallas vaccinerar ett barn mot lunginflammation under en vaccinationskampanj på de grekiska öarna i fjol.

I dag inleds den första globala konferensen kring lunginflammation hos barn. Vi uppmanar den globala vaccinalliansen Gavi, världshälsoorganisationen WHO, FN:s barnfond UNICEF samt Bill & Melinda Gates Foundation att under konferensen förbinda sig till att introducera ett nytt, mer överkomligt, vaccin mot lunginflammation.

I dagsläget saknar 55 miljoner barn i världen skydd mot lunginflammation, trots att sjukdomen är den främsta dödsorsaken hos barn. Av de totalt 50 länder som ännu inte infört lunginflammationsvaccinet är de flesta medelinkomstländer.

Det här beror på att medelinkomstländer inte kan betala det höga pris som läkemedelsbolagen Pfizer och GlaxoSmithKline (GSK) tar ut för vaccinet. Samtidigt har bolagen sammanlagt gjort vinster på över 500 miljarder svenska kronor sedan de började sälja vaccinet.

Låginkomstländer kan köpa in lunginflammationsvaccinet genom Gavi för strax under 90 kronor för de tre doser som krävs för att ett barn ska vara vaccinerat, medan medelinkomstländer måste förhandla priser och finansiera vaccinet på egen hand, och till följd av detta tvingas betala högre priser. Informationen om vilken kostnad Pfizer och GSK begär från olika länder hålls hemlig, vilket innebär att medelinkomstländer inte har möjlighet att förhandla priser under rättvisa förutsättningar.

I december förra året kvalitetssäkrade WHO en ny version av lunginflammationsvaccin, som tillverkas av läkemedelsbolaget Serum Institute of India. Vaccinet förväntas säljas till ett billigare pris än Pfizer och GSK:s versioner och kan därför bidra till att tillgången till vaccinering stärks och att fler liv kan räddas.

Enligt uppgifter från Serum Institute planerar bolaget att sälja vaccinet för runt 60 kronor till länder som kvalificerar sig för stöd från Gavi, samt för runt 110 kronor till medelinkomstländer, en avsevärd minskning jämfört med Pfizer och GSK:s priser.

– Det är förskräckligt att miljontals barn är oskyddade mot lunginflammation enbart på grund av var de bor, säger Kate Elder, rådgivare i vaccinfrågor på vår Accesskampanj.

– De höga priserna har gjort att många medelinkomstländer inte har råd med lunginflammationsvaccinet. Att det nu finns ett vaccin till ett mer överkomligt pris kan innebära en vändpunkt så att alla regeringar kan skydda barnen i sina länder.

I de flesta medelinkomstländer där vi arbetar är vaccinet orimligt dyrt, exempelvis 500 kronor per barn i Filippinerna och närmare 2 500 i Libanon. Effekterna av priserna är tydliga: 2018 hade 90 procent av länder med stöd från Gavi infört lunginflammationsvaccinet jämfört med enbart 52 procent av medelinkomstländer.

– Länder och inflytelserika aktörer som arbetar med vaccinering måste ta tillfället i akt att gemensamt hitta sätt att stötta införandet av det nya lunginflammationsvaccinet, särskilt i länder där det ännu inte introducerats på grund av det höga priset, säger Kate.

– Gavi, WHO, UNICEF och Gates Foundation måste jobba dubbelt så hårt och snabbt se till att lätta på de barriärer som finns för länder att skydda barn mot lunginflammation – 40 procent av världens barn räknar med dem.

Gavi bör arbeta med de länder de stöttar, särskilt de som är på väg att förlora finansiering av dem, för att introducera vaccinet. WHO och UNICEF bör hjälpa länder att komma runt rättsliga hinder för att införa vaccinet och Gates Foundation bör fortsätta samla in viktig forskning som kan vägleda länder i att välja det lunginflammationsvaccin som passar deras epidemiologiska behov bäst.